40 éve alakult meg a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

2015. november 11., 09:55 , 774. szám

Göncz Árpád egykori köztársasági elnökről is megemlékezett múlt pénteken este Orbán Viktor miniszterelnök a muravidéki Lendván, ahol a magyar önkormányzati közösség létrejöttének 40. évfordulója kapcsán tartottak ünnepséget a magyar és a szlovén kormányfő jelenlétében.

Orbán Viktor azt mondta: Lendvától nem messze esik Csáktornya, ahol egykor Göncz Lajos, az 1848-as szabadságharc honvédszázadosa élt, „akinek a dédunokája, Göncz Árpád, mint e tradíció méltó folytatója, a rendszerváltás utáni Magyarország első megválasztott köztársasági elnöke lett”. Hozzátette, hogy Göncz Árpádot a muravidéki ünnepséget megelőzően kísérték utolsó útjára. „Köszönjük, amit a hazáért és értünk tett” – fogalmazta meg a kormányfő.

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) jubileumi rendezvényén, amelyen Miro Cerar szlovén miniszterelnökkel együtt vett részt, Orbán Viktor azt mondta: a Muravidék „évszázadokon keresztül a keresztény Európa egyik őrvidéke volt”. Itt a különböző nemzetekbe született emberek együvé tartoznak, közösen őrzik az értékeiket.

„A Muravidéken élő emberek ma arra tanítják Európát, hogy sokkal több minden köt össze bennünket, mint ami szétválaszt.” Ezt a tényt a szlovén alkotmány is elismeri, amikor a magyarokat őshonos nemzetiségként említi és védi, és ezt rögzíti a magyar alaptörvény is, amely kimondja, hogy a velünk élő nemzetiségeket a magyar politikai közösség részének és államalkotó tényezőnek tekinti.

A kormányfő kifejtette: Európa lényege egymás kölcsönös megbecsülése, egymás értékeinek, anyanyelvének, kultúrájának elfogadása és tisztelete. „Van tehát Európának egy szeglete, amely Brüsszelben talán kevésbé, de Ljubljanából és Budapestről nagyon is jól látható.”

Számos alkalommal keresztülgázolt már rajta a történelem, amikor azonban a hadak elvonultak, az emberek visszatértek és újjáépítették korábbi életüket. Megtartották anyanyelvüket, kultúrájukat és hitüket, de hogy a népességfogyás miatt megmaradnak-e a muravidéki magyarok, az leginkább rajtuk, az itt élőkön áll. Az anyaország minden segítséget megad, „de önök helyett nem dönthetünk” – fogalmazott a szónok.

Kitért arra is, hogy a történelem manapság ismét ránk rúgta az ajtót; soha nem látott tömeg áramlik ellenőrizetlenül befelé a határainkon, így olyan népvándorlásnak vagyunk a kezdetén, amelynek a következményei beláthatatlanok. Ha nem sikerül gátat vetni az áradatnak, „akkor egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy az az Európa, amiért ennyit küszködtünk, már nem is létezik” – jelentette ki Orbán Viktor.

A nemzeti önazonosság, az európaiság és a keresztény gyökereink hármassága tette eddig is erőssé Európát. „Ha bármelyiket feladjuk, akkor elsüllyedünk, ezért azt javaslom, ne mondjunk le se nemzeti mivoltunkról, se Európáról, se a kereszténységről” – emelte ki a miniszterelnök.

Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke az évfordulós gálaesten úgy ítélte meg, hogy gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés nélkül a Muravidéken élőknek sem lesz jövőképük. „Két kivándorlási hullámot már túlélt ez a közösség, egy harmadik végzetessé válna számára” – fogalmazott.

Az ünnepséget megelőzően Orbán Viktor a muravidéki magyarok képviselőivel külön is találkozott, majd az ünnepi műsort követően – amelyen zsúfolásig megtelt a lendvai színház nagyterme – Miro Cerarral munkavacsora keretében tárgyaltak egymással.

(MTI/Kárpátalja)