Megalakult a Narancsik Imre Kutatói Műhely

A Kárpátaljai Református Egyház történetének szakszerű kutatásáért

2015. december 2., 13:44 , 777. szám

Narancsik Imrére, Nagy­muzsaly mártír református lelkészére, lapszerkesztőre, történészre, teológiai tanárra emlékeztek november 27-én Nagymuzsalyban a református egyház történetének kutatásával foglalkozó történészek és lelkészek, valamint a nagymuzsalyi gyülekezet tagjai a Narancsik Imre Könyvtárban. Majd sor került a Narancsik Imre Kutatói Műhely alakuló ülésére.

A rendezvény résztvevőit Baksa Zsolt nagymuzsalyi református lelkész köszöntötte, majd a 458. dicséret eléneklése után Radvánszky Ferenc kaszonyi lelkipásztor tartott nyitó áhítatot.

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense a megalakuló Narancsik Imre Kutatói Műhely kapcsán elmondta: „A mi maroknyi csapatunk, amely ma szervezetté alakul, azt a feladatot tűzte ki, hogy Kárpátalja valós református egyháztörténetét tárja fel, lehetőleg történeti források alapján, de nem kizárva ebből a visszaemlékezéseket sem. Mert a mögöttünk álló hatvan évet elbeszélt történelemként is fel lehet tárni, ez az időszak nagyon sok hamis dokumentumot tett be a levéltárba arról, hogy hogyan éltek a reformátusok Kárpátalján. Mostanra alakult ki az a közösség, amely valószínűleg a tehetetlenségi erő következtében egymás felé tolt olyan embereket, akik valami oknál fogva vagy direkt módon kutatták a református egyházközösségek történetét Kárpátalján, vagy mint jómagam is, teljesen más területről érkeztem meg a reformátusság történetéhez… Azért szerettük volna, hogy Nagymuzsalyban alakuljon meg ez a közösség, mert a nevét a kutatóműhely Narancsik Imrétől kölcsönözte.”

A találkozó további részében Fodor Gusztáv tiszaderzsi református lelkész, a kutatóműhely főszervezője mutatta be képekkel illusztrálva Narancsik Imre életét és munkásságát, majd a résztvevők közösen megkoszorúzták a mártír lelkésznek a nagymuzsalyi református templom falán 1993-ban elhelyezett emléktábláját. A jelenlévők ajándékként hazavihették a megalakuló kutatóműhely tagjainak első, a névadó életét és munkásságát bemutató kiadványát, melynek címe: Narancsik Imre, a tudós lelkész, próféta és mártír, szerzői pedig: Fodor Gusztáv, Fodor Krisztina, Szabadi István, Szamborovszkyné Nagy Ibolya.

Végül zárt ajtók mögött megalakult a Narancsik Imre Kutatói Műhely, amely vezetőjévé Szabadi Istvánt, a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár igazgatóját választotta. Legfontosabb céljuk az elérhető levéltári források felkutatása és abból egy kutatható számítógépes adatbázis létrehozása.

Badó Zsolt