Ha nem szabályszerű az elbocsátás

2012. július 20., 10:00 , 601. szám

„Nemrég minden figyelmeztetés nélkül elbocsátottak a vállalattól, ahol pedig öt éven keresztül dolgoztam. Soha nem volt panasz a munkámra, volt úgy, hogy a cég érdekében még a szabadságomat sem vettem ki. Az eljárásban az is felháborító volt, hogy nem adták ki az utolsó havi keresetemet, s a munkakönyvemet is visszatartják különböző indokokkal, így sem elhelyezkedni nem tudok, sem a foglalkoztatási központban nem vesznek nyilvántartásba, vagyis munkanélküli segélyt sem kaphatok. Mihez kezdjek ezután?”

– Ukrajna Munkatörvénykönyve értelmében a cégnek legkésőbb az azt követő napon ki kellett volna adnia a munkakönyvét, s el kellett volna számolnia önnel, hogy az elbocsátására vonatkozó kérvényt az igazgató aláírta. Azzal, hogy nem teljesítette ezeket a követelményeket, volt munkaadója törvényt sértett. Ezért bátran fordulhat keresettel a bírósághoz, amely a cég felelősségének fokát majd megállapítja. A keresetben jogában áll követelni a munkaadótól a fel nem használt szabadságért járó juttatást, háromhavi bérnek megfelelő bérpótlékot, miután megsértették az elbocsátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, s ezenkívül az okozott erkölcsi kár (a meg nem keresett bér) megtérítését is belefoglalhatja a követeléseibe. Az erkölcsi kár mértékét úgy állapíthatja meg, hogy kiszámítja, a korábbi havi átlagbére alapján mekkora jövedelemtől esik el minden nap, amikor nem dolgozhat, s ezt az összeget megszorozza az elbocsátása óta eltelt napok számával.

hk