Mi lesz a lakással válás után?

2012. július 6., 10:00 , 599. szám

„Elhatároztuk a férjemmel, hogy válunk. Kérdésem az volna, miként oszlik meg közöttünk ezután a kétszobás lakótelepi lakásunk? Két felnőtt, egyetemista gyermekünk van, a férjem pedig munkanélküli.”

– Ukrajna Családi Kódexe 60. paragrafusa értelmében a házastársak által a házasság idején szerzett javak a férj és a feleség közös osztatlan tulajdonát képezik. Ezért az ilyen tulajdon elosztásakor a két felet egyenlő rész illeti meg, amennyiben nem állapodnak meg másként, illetve másként nem rendelkezik a házassági szerződés.

A bíróság azonban a vagyonmegosztási perekben lényeges körülmények felmerülése esetén eltérhet ettől az elvtől, vagyis, hogy a házastársakat egyenlő rész illesse meg a közös tulajdonból. Ha például a házastársak egyike nem gondoskodott a család anyagi jólétének biztosításáról, esetleg elrejtette, megsemmisítette, netalán megrongálta a közös tulajdont, vagy a család érdekeinek kárára használta fel azt, a bíró úgy dönthet, hogy őt a közös tulajdon kisebb hányada illeti meg.

A feleség vagy a férj részesedése akkor is nagyobb lehet, ha velük egy háztartásban élnek közös gyermekeik, esetleg munkaképtelen felnőtt fiuk vagy lányuk. Ez azonban csak olyan esetekben fordulhat elő, ha a másik fél által fizetett tartásdíj nem elégséges fizikai és szellemi fejlődésük, illetve gyógykezelésük biztosítására.

Ily módon, tekintettel arra, hogy a gyermekeik nagykorúak – s amennyiben nem kötöttek korábban házassági szerződést –, közös lakásukat két egyenlő részre osztják majd. Ettől eltérő döntést csak a bíróság hozhat, amennyiben ön bizonyítja, hogy a család megélhetése, anyagi jólétének biztosítása a férje hibájából nem volt kielégítő.

hk