Kiszabható-e bírság a személyi igazolványba késve beragasztott fényképért?

2016. augusztus 3., 08:22 , 812. szám

„Teljesen megfeledkeztem arról, hogy új fényképet kell ragasztatnom a személyi igazolványomba, miután betöltöttem a 45. életévemet. Lassan egy év késésben voltam már, amikor végre felkerestem az útlevélosztályt. Ott közölték velem, hogy a késéssel szabálysértést követtem el, amiért bírságot kell fizetnem. Valóban így van?”

– Az idevágó parlamenti rendelet értelmében (Постанова Вер­хов­ної Ради України „Про зат­верд­жен­ня положень про пас­порт громадянина Ук­раїни та пас­порт громадянина Ук­раї­ни для виїзду закордон”) a személyi igazolványba akkor kell új, a tulajdonosa életkorát tük­röző fényképet ragasztani, ha elérte a 25., majd a 45. életévét (lásd a szóban forgó rendelet 8. pontjának 2. részét!). Az olyan személyi igazolvány, amelybe nem ragasztották be a megfelelő fényképeket, miután tulajdonosuk betöltötte a jelzett két életkor valamelyikét, érvénytelennek minősül.

Emellett az említett rendelet 18. pontja előírja, hogy a személyi igazolvány igénylésekor, cseréjekor, új fénykép beragasztásakor a polgárnak legkésőbb egy hónappal a megfelelő életkor elérése után be kell nyújtani az illetékes hatóságnak a szükséges fotókat és dokumentumokat. A határidő elmulasztása esetén a migrációs szolgálatnak jogában áll bírságot kiszabni az állampolgárra az Adminisztratív szabálysértési törvénykönyv 197. cikkelye alapján. Erre rendszerint akkor kerül sor, amikor a polgár jelentkezik a fényképcsere végett a hivatalban. A bírság mértéke az adózatlan minimális jövedelem 1–3-szorosa (17–51 hrivnya).

hk