Fogolykarácsony

Az elhurcolt magyarokra emlékeztek Nagybégányban

2016. december 28., 10:05 , 833. szám

December 21-én a Kár­pátaljáról málenykij robotra elhurcolt magyarokra emlékezett Nagy­bé­gány közössége a helyi gö­rög­ka­to­li­kus templomban.

A Fogolykarácsony elnevezésű megemlékezést szentliturgia előzte meg, melynek keretében Marosi István nagybégányi és Szabó Viktor beregszászi parochusok a lágerekben elhunytakért is imádkoztak.

Marosi István arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy szinte minden családból maradt ott valaki a Gulag valamelyik lágerében. Sajnos, most is rengeteg olyan család van, amelyekből hiányoznak a férfiak: ki jobb munka reményében távozott huzamosabb időre külföldre, ki a háború elől menekül. Most is nehéz próbát kell kiállnunk. Ezért fontos felidézni a régmúltat, s emlékezni arra, hogy minden nemzedéknek meg kell küzdenie a saját túléléséért, családja egységéért. Hajtsunk fejet azok emléke előtt, akik akkor szenvedtek, és imádkozzunk azokért, akik jelenleg küzdenek megpróbáltatásokkal.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, a Beregszászi Járási Tanács elnöke arra emlékeztetett, hogy 1944-ben fázva, éhesen, embertelen körülmények között várták az elhurcoltak a karácsonyt. Az értelmetlen pusztítás, a kínzások, szörnyűségek időszaka volt ez. Minden évben meg kell emlékeznünk azokról, akik ismeretlen helyen, jeltelen sírgödrökben nyugszanak. Jelenleg olyan éveket élünk, melyekben testvérnépek irtják egymást. S miért? Mert Isten szava helyett a „komangyir” szavát hallják.

Hanka Dezső, Nagybégány polgármestere hálával emlékezett azokra, akik, ha tudtuk nélkül is, de biztosították számunkra, hogy most családunk körében várhatjuk az ünnepet. Hetvenkét évvel ezelőtt egy szadista diktatúra fosztotta meg őket az élethez való joguktól azért, mert magyarok voltak. Most emberek százai, ezrei halnak meg ismét a modern kor diktátorai miatt. Az elhurcoltak hét évtized elmúltával is azt üzennék: éljünk szeretetben, békében, gyűlölet nélkül.

A megemlékezésen megtekinthető volt Molnár D. Erzsébet és Molnár D. István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai által A MÁLENYKIJ ROBOT. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70. évfordulója címmel összeállított kiállítás, mely molinókon mutatja be az akkori eseményeket.

A KMKSZ Benei Alapszervezetének néhány tagja versekkel és énekekkel adózott a málenykij robot áldozatainak emléke előtt. A KMKSZ Tiszacsomai Alapszervezetének betlehemes csoportja pedig a tiszacsomai betlehemes játékot mutatta be. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult.

A megemlékezés megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

em