Formát öltött szépség, igazság, jóság

2017. január 25., 10:46 , 837. szám

„Világosítsd meg lelkemet és a te szolgádét, irányítsd kezét, hogy a te vonásaidat, mint a boldogságos Szűzét és Szentjeidet – egyházad békéjére és dicsőségére tökéletes módon ábrázolhassa” – ezzel az imádsággal vette kezdetét január 18-án a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) által most ötödik alkalommal megrendezett ikonfestő lelkigyakorlat. Az eseménynek január 18. és 21. között a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum adott otthont.

Január 18-án a tanító Krisztus, a Szentcsalád, Mária és a Kisjézus, a Pócsi Szűzanya, Mihály és Gábriel angyalok, Boldog Romzsa Tódor vértanú püspökünk, Szent Natália, Dániel próféta és az emlékévhez igazodóan Szent László ikonjának elkészítésébe vágott bele a lelkigyakorlat 17 résztvevője. Az ikonfestés kezdetén a lelkigyakorlat állandó vezetője, Zolcsák Miklós görögkatolikus áldozópap, ikonfestő mutatta be az ikonok jelképrendszerét, hiszen az ikonokon minden forma állandó és jelentéssel bíró, Krisztus ikonjának uralkodó színei, a barna – vagy inkább földszínű – és a kék például Krisztus földi létét, illetve istenségét s a Mennyországot jelképezik. Fantoly Pál általános iskolai rajztanár személyében most eggyel több segítője volt az ikonfestésben a résztvevőknek, akik közül többen már harmadik, néhányan viszont első ikonjukat festették most meg.

A lelkigyakorlat négy napja alatt kezdetben bizonytalan, majd egyre biztosabb kézzel került fel az üres fatáblára Krisztus, Mária s a szentek alakja, arca. A napot a fent idézett imával kezdtük, ezenkívül pedig szentliturgián, imaórán és Akathisztoszon (az Istenszülő Szűz Mária tiszteletére írt imádság) is részt vettünk.

Az ikonokat a lelkigyakorlat utolsó napján Zolcsák Miklós atya és Lődár Jenő, a GISZ elnöke szentliturgia keretében meg is szentelte, ezzel ajánlva őket Isten dicsőségére, s kérve őt, hogy meghallgatásra találjanak az ikonok előtt elmondott imák. „Minden ikonfestés misztérium és a szeretet nagy titka is” – mondta Miklós atya a szentelést követően. Misztérium, hiszen lelkünkből indul a vágy, hogy megfessük, s szeretet, mert festés közben közelebb kerülünk ahhoz, aki kezeink által megfestésre kerül. Az elkészült ikon Isten csodája, és nagy kegyelmének köszönhető, hogy valaki visszanéz ránk róla. Az ikonban formát ölt Isten szépsége, igazsága és jósága. Az elkészült munka kettős értékkel bír: egyrészt az ikonfestő hazavihet egy szép munkát, másrészt pedig többé is válik legbelül, hisz önmagában is „megfesti” Isten arcát. Az ikon kézzelfogható csoda, mivel életünk alapbástyáját formáljuk meg rajta, ezzel kifejezésre juttatjuk, mire/kire helyezzük életünket. Fölséges pillanat, amikor az ikon elkészül, amikor Jézus visszanéz, visszamosolyog ránk az ikonról. Az ikon (is) segít bennünket abban, hogy Krisztus gyermekeiként éljünk a világban.

A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet V. Ikonfestő Lelkigyakorlata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Espán Rita