Első lépés szociális program

2017. június 5., 10:44 , 855. szám

A Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány két vagy több kiskorú gyereket nevelő kárpátaljai magyar gazdák jelentkezését várja az Első lépés szociális programban való részvételre.

A szociális program célja: életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése kamatmentes támogatás nyújtásával rászoruló nagycsaládok részére.

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

• a családi összetételről szóló igazolás;

• személyi igazolvány és identifikációs kód másolata, jól látható formátumban;

• az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a tanintézményben való tanulásról (a gyereküket magyarul taníttató gazdák a pályázat elbírálásakor előnyt élveznek);

• kérvény, benne rövid indoklás arról, hogy miért szeretnének részt venni a kedvezményes programban;

• gazdálkodási terv.

A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak

• az Alapítvány irodájában (Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hajdúság terem, 116. sz.), tel.: 0959131021, 0673124295;

• Nagydobronyban Hidi Lászlónál, tel.: 0673124353

• Verbőcön Gál Istvánnál, tel.: 0961700744

A pályázatok beadásának határideje: 2017. június 30. 16:00 óra (közép-európai idő szerint).

A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

A Pro Agricultura Carpatika Alapítvány