Korrupciós ügyben forduljon a rendvédelmi szervekhez

2012. február 17., 09:00 , 579. szám

„El kell intéznem egy hivatalos ügyet. A hivatalnok, akitől az ügy számomra kedvező elbírálása függ, se igent, se nemet nem mond, viszont félreérthetetlen célzásokat tesz arra, hogy ha fizetek, megkapom az igazolást. Értésemre adta, hogy amennyiben feljelentem, azt mondja majd, hogy én akartam megvesztegetni őt. Mit lehet ilyen helyzetben tenni?”

– Ne keseredjen el! Mindenekelőtt tisztázza, hogy ki és miért követel öntől kenőpénzt. Ha lehetősége nyílik rá, rögzítse diktafonnal vagy kamerával a beszélgetését a zsarolóval. (A felvétel elkészítése után feltétlenül őrizze meg a készüléket, amellyel az készült!) Ezek az anyagok Ukrajna Bűnügyi Perrendtartási Kódexe (UBPK) 65. és 78. paragrafusa értelmében tárgyi bizonyítékká válhatnak később, ha bűnügyi eljárás indul. Az UBPK 196. paragrafusa kimondja, hogy a felvételek hitelességének megállapítására szakértői vizsgálatot kell elrendelni. Ha beszél a zsarolóval, közölje vele, hogy csak néhány nap múlva tudja teljesíteni a feltételeit. Közben igyekezzen megjegyezni a beszélgetés minden részletét, például az iroda berendezését, az esetleges tanúkat stb. Ha a zsaroló telefonál, jegyezze meg a beszélgetés pontos időpontját, a hívó fél számát.

A beszélgetés után haladéktalanul jelentse az esetet írásban az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak, a Belügyminisztérium szerveinek vagy az ügyészségnek. Ha megtette a bejelentést, írja fel a kérvénye iktatási számát, valamint annak a hivatalnoknak a teljes nevét, aki a kérvényt átvette. A további teendőket illetően kövesse a rendvédelmi szervek utasításait.

Érdemes megjegyezni, hogy ha nem jelentjük a korrupciót, azzal nemcsak a gonosztevőnek enged a továbbiakban zöld utat az ember, de a megzsarolt személy is tettestárssá válhat. Hiszen a zsaroló követelésének teljesítése Ukrajna Büntetőtörvénykönyve 369. paragrafusának 1. és 2. része alapján büntetendő cselekménynek számít (megvesztegetés), amiért büntetésként bírság vagy háromtól nyolc évig terjedő börtönbüntetés és vagyonelkobzás szabható ki. Ugyanakkor ugyanazon paragrafus 3. része kimondja, hogy a megvesztegető mentesül a felelősségre vonás alól, ha bizonyítást nyer, hogy követelték tőle a kenőpénzt, vagy ha önként jelentette a rendvédelmi szerveknek a történteket még azelőtt, hogy bűnügyi eljárás indult volna ellene.

hk