Magyar nyelven és görögkatolikus szellemben szeretnék nevelni a kicsinyeket

Letették a görögkatolikus óvoda alapkövét Mátyfalván

2018. április 4., 15:10 , 898. szám

Az 1300 lakosú Mátyfalvát 70%-ban még ma is görögkatolikus és református magyarok lakják, ennek ellenére 1945 után a faluban nem volt magyar iskola. A dolog egyik oka az volt, hogy 1996-ig a falu közigazgatásilag a többségében ukránok lakta Szőlősvégardóhoz tartozott, így a hatóságok Mátyfalvát is ukrán településként kezelték. Azóta önálló tanácsa van a falunak, de általános iskolája továbbra is ukrán tannyelvű. A 60 fős óvodájában nemrég nyílt egy 15 fős magyar csoport, ahová nem tudnak minden magyar kisgyereket felvenni. Ezért döntött úgy a helyi görögkatolikus közösség, hogy a magyar állam támogatásával nekilátnak egy felekezeti óvoda felépítésének.

Az ünnepélyes alapkőletételre április 3-án került sor, amely esemény ünnepi szentliturgiával vette kezdetét a máty­falvai görögkatolikus templomban, amit Demkó Ferenc püspöki helynök Pősze Roland helyi parochussal és Pősze Sándor görögkatolikus áldozópappal közösen mutatott be.

Az új óvodát a falu központjában álló görögkatolikus és református templom közötti telekre építik majd fel, köszönhetően a magyar állam támogatásának. A gyerekek ünnepi műsorát követően dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos mondott ünnepi beszédet, kiemelve: „Mi, keresztények abban az ajándékban részesülünk minden esztendőben, hogy így húsvét táján megkapjuk a reményt az újrakezdésre. Lehetne-e hívebb és méltóbb igazolása ennek az újrakezdésnek, mint az, hogy az Oltalom óvoda alapkövét itt, Mátyfalván lerakjuk. Ez az alapkő egyúttal jelképezze azt, hogy mindig van lehetőség újrakezdeni, nekünk, magyaroknak a reménytelenségből is lehet erőt és reményt gyűjteni” – hangsúlyozta a kormánybiztos.

Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul Magyarország nevében megköszönte azt a helytállást és tanúságtételt, amellyel a mátyfalvai magyarok hosszú éveken át megőrizték a magyar nyelvet, tanúságot tettek a nemzethez, a kultúrához, a hitünkhöz való hűségről, amit az anyaország hosszú időn keresztül nem akart meghálálni. „Kormányunk az utóbbi években ezt a hatalmas történelmi adósságot pótolja. A közjogi összetartozást is megteremtette, és igyekszik minden intézményt erősíteni, amelyek elősegítik, hogy a magyarság megmaradjon, éljen és gyarapodjon Kárpátalján. Ez a mai nap erről tanúskodik” – hangsúlyozta a közelmúltban kinevezett beregszászi főkonzul.

Barta József, a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke hangsúlyozta: „Aki óvodát, iskolát épít, az a jövőt építi. Az bízik abban, hogy ebben a nehéz helyzetben is fel tudunk építeni egy olyan emberi jövőt, ahol érdemes megmaradni, küzdeni, ahol lehet boldogulni. Ez a jövő pedig elképzelhetetlen gyerekek és ifjúság nélkül.” A KMKSZ alelnöke kiemelte: „Itt nemcsak egyszerűen egy óvoda fog épülni, hanem egy magyar óvoda épül majd. (...) Bízunk abban, hogy ha az új óvodában majd magyarul folyik a nevelés, annak hatására a magyar oktatás is újjászületik a községben” – fogalmazta meg a KMKSZ alelnöke.

Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar ügyekért felelős püspöki helynöke megszentelte az alapkövet, majd  köszönetet mondott a magyar nemzeti kormánynak az egyházának nyújtott segítségéért, hisz ahogy fogalmazott, ez számukra esélyt jelent a fejlődésre és előrelépésre. Külön is köszönetet mondott Grezsa István kormánybiztosnak, aki szerinte szívén viseli a görögkatolikus egyház sorsát.

Tóth Roland, a KMKSZ Mátyfalvai Alapszervezetének elnöke tudósítónknak elmondta, hogy 1945-ben felszámolták a magyar iskolát a faluban. 2002-ben a helyi ukrán általános iskolában magyar első osztályt indítottak, amely sajnos tanár hiányában két évvel később megszűnt. Jelenleg a mátyfalvai magyar gyerekek Nagyszőlősre járnak magyar iskolába, illetve a karácsfalvai görögkatolikus líceumba. A helyi ukrán óvodában nemrég indult magyar óvodai csoport. A helyi magyarok a görögkatolikus és a református gyülekezetek hívei, a faluba beköltözött ruszin lakosok pedig a szomszédos, közigazgatásilag Mátyfalvához tartozó Ruszka Dolinára járnak pravoszláv templomba.

Pősze Roland parochus elmondta, hogy 30 férőhelyes óvodát építenek, amelyet egy év múlva remélhetőleg birtokba vehetnek majd a gyerekek. A falubeliek annak is örülnek, hogy a két templom közötti, eddig elhanyagolt telekre kerülő új épület javítani fogja a község arculatát is. Bár a település ukrán óvodájában van magyar csoport, de a helyhiány miatt szükség van az új intézményre is, ahol egyéves, pelenkás kortól, nemzetiségre való tekintet nélkül várják majd a csöppségeket, akikkel terveik szerint magyar nyelven és görögkatolikus szellemben fognak foglalkozni majd.

Badó Zsolt