Hogyan válasszunk orvost?

2018. július 14., 10:18 , 912. szám

„Kérem, magyarázza el, hogy mit kell tennem, ha orvosválasztási deklarációt szeretnék aláírni, s mire érdemes odafigyelni?”

– Az egészségügyi alapellátást végző orvos kiválasztásának és az ezt rögzítő nyilatkozat (deklaráció) aláírásának menetét külön dokumentum szabályozza (Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу).

A nyilatkozat egy olyan dokumentum, amely rögzíti, hogy a páciens az adott orvos szolgáltatásait kívánja igénybe venni. A deklaráció aláírásával a polgár tájékoztatja az államot, egészen pontosan az Ukrán Nemzeti Egészségügyi Szolgálatot, hogy ellátásának költségeit melyik egészségügyi intézménynek kell folyósítani. Ugyanakkor a deklaráció nem minősül jogi dokumentumnak, s nem „egyszer s mindenkorra” írja azt alá a páciens. A polgárnak bármikor jogában áll nyilatkozatot aláírni egy másik családorvossal, terapeutával vagy gyermekorvossal. Ilyenkor nem szükséges megsemmisíteni az előző nyilatkozatot. Elég aláírni az új deklarációt az újabb orvossal, és a változást automatikusan rögzíti a nyilvántartási rendszer.

Tudnia kell, hogy szabadon dönthet az orvosa személyéről, nem köteles a lakóhelye, illetve a lakhelybejelentése szerinti egészségügyi szakembert választani. Ugyanakkor számítania kell rá, hogy az orvos elutasíthatja a nyilatkozat aláírását, ha korábban már kellő számú páciens ellátását vállalta. Az előírások szerint ugyanis a családorvosok legfeljebb 1800, a terapeuták 2000, a gyermekorvosok 900 pácienst láthatnak el. A falun praktizáló orvosok esetében ez a szám lehet valamivel magasabb is. Ha például az adott településen 2000-en élnek, valamennyien aláírhatják a nyilatkozatot a faluban praktizáló egyetlen családorvossal. A lényeg, hogy senki nem maradhat orvosi ellátás nélkül az egészségügyi reform miatt.

Ami a nyilatkozattételi eljárást illeti, önnek első lépésként fel kell keresnie azt az egészségügyi intézményt, amelyben választott orvosa dolgozik. Vigye magával személyi igazolványát, adónyilvántartási számát és a telefonszámára is szükség lesz. Ha a gyermeke nevében köt szerződést a gyermek- vagy családorvossal, be kell mutatnia az ő születési bizonyítványát is.

Fontos, hogy az egészségügyi intézmény, amelyben az ön által választott orvos dolgozik, csatlakoztatva legyen az Elektronikus egészség (Електронне здоров‘я) elnevezésű országos rendszerhez. Erről személyesen is meggyőződhet a világhálón, a https://portal.ehealth-ukraine.org/divisions.html#/ címen, vagy érdeklődhet az intézmény dolgozóinál.

Az ön adatait közvetlenül az említett Elektronikus egészség rendszerbe táplálja be az adott intézmény erre felhatalmazott munkatársa, aki lehet adminisztrátor, ápolónő vagy akár orvos is. A lényeg, hogy semmiféle űrlapot, nyomtatványt stb. nem kell kitölteni. Az adatok betáplálása után a páciens kap egy SMS-t a megadott telefonszámára, benne egy kóddal. Ezt a kódot az egészségügyi intézmény megbízottja betáplálja az elektronikus rendszerbe megerősítés céljából.

A megbízott személy ez­után kinyomtatja a nyilatkozatot ellenőrzésre. Fontos, hogy ekkor figyelmesen tanulmányozza át a dokumentumban szereplő valamennyi személyes adatát. Amennyiben hibát fedez fel, hívja fel erre a megbízott személy figyelmét. A nyilatkozatot kötelesek mindaddig újranyomtatni, amíg minden hibát ki nem javítanak.

Ha minden rendben van, a nyilatkozatot ismét kinyomtatják, ezúttal két példányban. Figyeljen oda, hogy mindkét példány hibátlan, javítgatás nélküli legyen, s a tartalmuk mindenben egyezzen meg.

A páciensnek mindkét példányt alá kell írnia. Ezután az egészségügyi intézmény megbízott munkatársa iktatja a példányokat, a szerződéskötés dátumát is feltüntetve a dokumentumokon. A nyilatkozat egyik példánya a páciensnél marad.

hk