Vasárnapi üzenet: 2018. augusztus 5.

2018. augusztus 5., 10:00 , 915. szám

Ferenc pápa: Meg kell tanulnunk Jézus és a vértanúk logikáját

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Hallottátok, hogy ezt mondták: „Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!” Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. (Mt 5,43–48).

Értjük, hogy meg kell bocsátanunk ellenségeinknek, ezt elmondjuk mindennap a Miatyánkban: bocsánatot kérünk, ahogy mi is megbocsátunk. Hasonlóképpen imádkoznunk kell másokért, akik nehézséggel küzdenek, akik próbára tesznek minket. Ez is nehéz, de megtesszük; vagy legalábbis sokszor sikerült megtenni. De imádkozni azokért, akik tönkre akarnak tenni, az ellenségeimért, hogy Isten megáldja őket: ezt valóban nehéz megérteni.

Ez Jézus nehéz logikája, ami az evangéliumban jelenik meg: a kereszten imádkozik, és felmenti azokat, akik megölik őt: „Bocsáss meg nekik, Atyám, nem tudják, mit cselekszenek.” Jézus bocsánatot kér számukra, ahogyan Szent István teszi vértanúsága pillanatában. Milyen távol vagyunk mi ettől, akik sokszor apró-cseprő dolgokat sem bocsátunk meg... Az Úr ezt kéri tőlünk, és példát is mutatott: megbocsátani azoknak, akik el akarnak pusztítani. A családokban egy-egy veszekedés után olykor nagyon nehéz megbocsátani a házastársnak vagy akár az anyósnak; a gyereknek nehéz bocsánatot kérnie az apjától. De azoknak megbocsátani, akik megölnek téged, akik ki akarnak készíteni… Nemcsak megbocsátani, hanem imádkozni értük, hogy Isten őrizze meg őket; mi több: szeretni. Csak Jézus szava képes ezt megmagyarázni.

Kérnünk kell tehát a kegyelmet, hogy megértsünk valamit e keresztény misztériumból, és tökéletesek legyünk, mint az Atya, aki minden javát odaadja jóknak és gonoszoknak egyaránt.

Forrás: Magyar Kurír