Az utak hol síkosak, hol nem…

„Befútta az utat a hó…”

2019. január 18., 19:47 , 938. szám

Gondolom, több olvasónk ismeri a „Befútta az utat a hó…” kezdetű magyar nótát. És a nagy havazásokkal, hideggel, igazi téllel beköszöntő január eddig eltelt heteiben, bizony, nem egyszer fútta be már az utakat a hó Kárpátalja-szerte, így a Nagyszőlősi járásban is. De kik s milyen mértékben tették járhatókká a járás közútjait?

– Azzal kezdeném, hogy a járás területén futó utak között vannak állami, megyei és járási jelentőségű útvonalak – indítja beszélgetésünket Viktor Zsupanyin, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese. – Az állami jelentőségű utak közé tartozik a Beregszász–Nagyszőlős–Nagykomját, a Tiszaújlak–Tiszapéterfalva–Nevetlenfalu, a Nagyszőlős–Ilosva, illetve a Csepe–Tiszapéterfalva–Nagypalád útvonal. Megyei jelentőségű útnak számít a Nagyszőlős–Tekeháza–Nevetlenfalu, a Tekeháza–Novoszelica, a Nevetlenfalu–Feketeardó, a Nagypalád–Fertősalmás, a Nagykomját–Nagyszőlős–Tiszaújlak, valamint a Sárosoroszi–Puskino–Verbőc–Egres–Szőlősvégardó útvonal. Ezeken kívül tizenhét, járási jelentőségű út is található a közigazgatási egységünkben. A Kárpátaljai Megyei Útkarbantartó Vállalat havas időben az Ilosvai Járási Útkarbantartó Vállalattal tisztíttatja és szóratja le só és homok keverékével a mi járásunk állami és megyei jelentőségű hólepte útvonalait is. A járási jelentőségű utak karbantartásáért viszont mi felelünk, csak hát nem rendelkezünk a szükséges gépekkel, így havazások esetén szerződéseket kötünk az említett ilosvai járási céggel a jelzett utak letisztítására, leszórására. Így történt most is, ám nem volt elég pénzünk a mi alárendeltségünkbe tartozó utak többségének a leszóratására. Megjegyzem: a járási adminisztráció kidolgozott egy tervezetet a 2018–2019-es évekre vonatkozóan a járási jelentőségű útvonalak építésére, rekonstrukciójára, javítására. A járási tanács azonban tavaly csak a tervezett összeg 0,81 százalékát, 65 ezer hrivnyát különített el a nevezett célokra, így az egész összeg felhasználásával is csak az említett utak kis részének a leszórására jutott pénz.

– Konkrétan mely útvonalakat szórták le?

– Az állami és a megyei jelentőségű utakon kívül, melyekről le is kotorták a havat, s melyeket le is szórtak, a járási jelentőségű útvonalak közül csak a Siroke– Veréce–Horbki, a Borzsavszke –Nagykomját, a Nagykomját– Kiskomját, a Királyháza–Novoszelica, a Cserna–Hizsa és a Siroke–Fakóbükk utakat szórták le.

– És mit tesznek, ha újabb havazások lesznek? Miből fogják letisztíttatni, s pláne legalább részben leszóratni az önök hatáskörébe tartozó utakat?

– A járási tanácshoz fogunk fordulni, hogy különítsen el újabb összegeket a nevezett célokra…

– Csak 65 ezer hrivnyára futotta a múlt évi járási költségvetésből, ennyit kértünk elkülöníteni az úttisztítási munkálatokra, és a járási tanács eleget is tett a kérésünknek – pontosít Varga Valéria, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal pénzügyi osztályának a vezetője. – Újabb havazások esetén pedig a járási adminisztráció azzal a kérelemmel fog fordulni a járási tanácshoz, hogy hívjanak össze egy tanácsülést az újabb összegek elkülönítésének kérdésében, és van is annyi pénzünk a költségvetésben, hogy újabb összegeket különítsenek el úttisztításra.

Azért különös, hogy minden nagyszőlősi járási úttisztítási munkát az Ilosvai Járási Útkarbantartó Vállalat végez el, mely – mint Viktor Zsupanyin elmondja – öt–tíz speciális géppel rendelkezik. Pedig korábban két nagyszőlősi vállalat is foglalkozott útkarbantartással: az Ahrosljahbud Rt., valamint a Nagyszőlősi Járási Útkarbantartó Vállalat (mely utóbbit – sok kívánnivalót hagyó munkája miatt –„útnemkarbantartó” vállalatnak is lehetett nevezni). A járási adminisztráció elnökhelyettese kifejti, miután 2015-ben vezetőváltás történt az Ahrosljahbud Rt.-nél, a cég megszűnt létezni, a megyei útkarbantartó vállalat pedig a Nagyszőlősi Járási Útkarbantartó Vállalatot már korábban összevonta az ilosvai járásival. Pedig – jegyezhetjük meg – egy járási útkarbantartó vállalatnak nem az önállóságát kell megszüntetni, hanem modernizálni, fejleszteni kellene…

– A Nagyszőlősi Járási Tanács a múlt évben kéréssel is fordult a megyei útkarbantartó vállalathoz, a megyei tanácshoz és a megyei adminisztrációhoz a Nagyszőlősi Járási Útkarbantartó Vállalat önállóságának a visszaállítása végett, ám a kérés még csak az elbírálás stádiumában van – fejti ki Viktor Zsupanyin…

Hazafelé tartok a Nagyszőlős–Tiszaújlak–tiszakeresztúri letérő útszakaszon. Az állami jelentőségű útvonal a letisztítás, leszórás után nagyrészt száraz is, ám mindkét útsáv közepén sok helyütt hosszú, kásás hóbordák húzódnak, úgyhogy a gépjárművezetőknek – este, éjjel – vigyázniuk kell, hogy járműveik kerekei mindig a tiszta területeken fussanak. Felmerül, persze a kérdés: Mi van akkor, ha egy sürgős hívásra siető, vagy beteget a kórházba szállító mentőautónak épp ott kell előznie, ahol hóborda van? Na, ilyenkor jön jól a gépkocsivezetői szaktudás…

A tiszakeresztúri letérőtől Salánk felé kanyargó járási jelentőségű útvonalról viszont épp csak lekotorták a hó nagy részét, a só és homok keverékével való leszórásra azonban nem jutott pénz, a községek között csak a gépkocsik keréknyomai futnak feketén a hólepte, síkos úton. A múlt hét végi havazás után azonban még keddig sem érkeztek keréknyomokat olvasztani a hóba. Így végezetül okkal tehetjük fel a költői kérdést: Mikor lesz nálunk nyugati színvonalú úttisztítás?

Lajos Mihály