A személyi igazolvány elvesztéséről

2019. december 29., 10:26 , 987. szám

„Elveszítettem a személyi igazolványomat. Mit tegyek? Keressem fel az útlevélosztályt, vagy menjek a rendőrségre?”

– A személyi igazolvány elvesztése esetén az Állami Migrációs Szolgálat (DMSZ) helyi, tehát az ön bejelentett állandó lakó- vagy tartózkodási helye szerinti irodáját kell felkeresni, ahol egy szabványosított kérdőív kitöltésével bejelentheti az okmány elvesztését és kérvényezheti az új dokumentum kiadását. Amennyiben az adott településen már működik adminisztratív szolgáltatási központ (úgynevezett ЦНАП), a kérvény ott is benyújtható.

Megjegyezném, hogy néhány kivételes esettől eltekintve az elveszett könyvecske formájú igazolvány (az 1994-es típusú) helyett jelenleg már csak az új típusú, azaz kártya alapú személyi okmány igényelhető. Könyvecske alakú igazolványt a hivatal csak bírósági határozat nyomán állít ki. A bíróságot ez ügyben a polgárnak kell megkeresnie.

A vonatkozó kormányrendelet (Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України) értelmében az okmány elvesztése esetén meg kell fizetni az állami illetéket, amelynek összege a polgárok minimális adózatlan havi jövedelmének (17 hrivnya) kétszerese, ami jelenleg 34 hrivnya. Ezenkívül az új okmányért, illetve kiállításáért összességében további 345 hrivnyát kell befizetni. Ilyenkor az új igazolványt 20 munkanap alatt készítik el. Sürgősségi eljárás esetén, amelynek időtartama 10 munkanap, az előállítási költség 471 hrivnya.

Egy vonatkozó kormánydekrétum értelmében (Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 „Про державне мито”) többek között mentesülnek az illeték megfizetése alól a csernobili katasztrófa áldozatainak első és második kategóriáiba sorolt polgárok, a második világháború rokkantjai, a világháborúban elesettek vagy eltűntek családtagjai, valamint az I. és II. kategóriás rokkantak.

A kitöltött kérdőívhez csatolni szükséges az alábbi okmányokat:

- a megállapított állami illeték és az eljárási költségek megfizetését, vagy a megfizetésük alóli mentességet igazoló dokumentumokat, illetve az utóbbiak másolatait;

- a lakhely-nyilvántartási hivatal által kiállított, megállapított forma szerinti igazolást az igénylő bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyéről (kivéve azokat az eseteket, amikor a régi típusú, azaz könyvecske alapú igazolványok kiállításáról van szó);

- az igénylő gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatait (másolattal együtt);

- az igénylő házasságáról, vagy a házasság felbontásáról kiadott okmányt (másolattal együtt);

- szükség esetén a névváltoztatást igazoló dokumentumot;

- az adónyilvántartási szám kiadását igazoló okmányt (illetve, adott esetben, az igazolást az adószám elfogadásának megtagadásáról);

- 1 db. 10x15 cm-es fotót (ha az igénylő helyett egészségügyi okokból képviselője vagy megbízottja végzi az ügyintézést).

Külön kérvényt szükséges benyújtani, ha a polgár könyvecske alapú igazolványt kér. Ebben az esetben – a bírósági határozat mellett – 2 db. 3,5x4,5 cm-es fényképre is szükség lesz (vagy 3 db-ra, ha az okmány elvesztését nem ugyanabban a DMSZ-hivatalban jelentik be, amelyben kiállították).

Az új személyi igazolvány kiadását az előző okmány elvesztésének napjától számított egy hónapon belül kérvényezni szükséges.

A beteg, mozgás- vagy cselekvésképtelen személyek nevében képviselőik, illetve megbízottaik is eljárhatnak a DMSZ-nél. A képviselőknek vagy megbízottaknak felhatalmazásukat közjegyző által hitelesített okmánnyal kell alátámasztani.

A kártyaalapú személyigazolványok 10 évig érvényesek. Ha időközben előkerül az elveszettnek hitt régi dokumentum, tulajdonosa köteles haladéktalanul beszolgáltatni azt a DMSZ helyileg illetékes irodájának megsemmisítés céljából.

Tehát a személyi igazolvány elvesztése esetén a polgárnak nem kell a rendőrséghez fordulnia.

hk