Az adóbírság megfizetéséről

2020. január 13., 10:19 , 988. szám

„Kisvállalkozó vagyok. Megkaptam az adóellenőr határozatát, hogy bírságot szabtak ki rám. Úgy érzem, ha aláírom az értesítést, azzal elismerem, hogy egyetértek a határozatukkal, s akkor be kell fizetnem a büntetést. Mi a teendő, ha nem értek egyet a határozattal? Írjam alá a jegyzőkönyvet? Van értelme a fellebbezésnek, vagy forduljak egyenesen a bírósághoz?”

– Az Adótörvénykönyv 86.8-as cikkelye értelmében a bírságra vonatkozó határozatot az ellenőrzés eredményéről kiállított jegyzőkönyvnek az adófizető általi kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kell elfogadni, azaz aláírni. Amennyiben az adófizetőnek, vagy képviselőjének kifogásai merülnek fel a határozattal, illetve a kapcsolódó dokumentumokkal szemben, a határozatot – a kifogások kivizsgálásának eredményeivel együtt – az erről az adófizetőnek megküldött értesítés kézhezvételétől számított három munkanapon belül kell elfogadni.

Az adófizetőnek akkor is alá kell írnia az ellenőrzésről kiállított jegyzőkönyvet, ha nem ért egyet annak következtetéseivel, ám jogában áll feltüntetni a dokumentumban az észrevételeit. Ha az adófizető elutasítja az ellenőrzésről kiállított jegyzőkönyv aláírását, erről az ellenőrzést végző tisztviselő szintén jegyzőkönyvet vesz fel. Az ellenőrzés eredményeiről felvett jegyzőkönyv aláírásának vagy átvételének megtagadása ugyanakkor nem mentesíti az adófizetőt a kiszabott bírság megfizetése alól.

Ha az adófizető nem ért egyet az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv következtetéseivel vagy az abban szereplő tényekkel, jogában áll a dokumentum átvételétől számított öt munkanapon belül megfellebbezni azt, azaz benyújtani az ellenőrzést végző hatóságnak az írásba foglalt kifogásait, csatolva azokat a pótlólagos dokumentumokat, amelyek véleménye szerint alátámasztják az igazát. Ezeket a kifogásokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző hatóságnak hét munkanapon belül meg kell vizsgálnia. Az adófizetőnek, megbízottjának vagy képviselőjének jogában áll részt venni a kifogások kivizsgálásában, ám ezt a szándékát külön fel kell tüntetnie a fellebbezésben.

Amennyiben a határozattal szembeni kifogások vizsgálata sem hozza meg a kívánt eredményt, az adófizetőnek jogában áll keresettel fordulni a bírósághoz.

hk