Kinek tilthatják meg az ország elhagyását?

2020. február 18., 10:53 , 993. szám

„Nemrég 10 nap elzárásra és 5000 hrivnya közigazgatási bírságra ítéltek. Elhagyhatom az országot, amíg le nem töltöm, illetve be nem fizetem a büntetést?”

– A szabad mozgás, helyváltoztatás Ukrajna lakóinak alapvető alkotmányos joga.

Az ország elhagyásához fűződő jog ideiglenes korlátozására feljogosító kivételes okokat Az ukrán polgárok Ukrajnából való kiutazásának és Ukrajnába történő beutazásának rendjéről szóló törvény 6. cikkelye rögzíti.

Ezek szerint ideiglenesen megakadályozhatják az ukrán polgárt az ország elhagyásában, ha:

- államtitoknak minősülő információ birtokában van;

- a büntetőeljárást szabályozó törvényekben előírt módon jogait korlátozó intézkedéseket foganatosítottak vele szemben, melyek értelmében az eljárás végéig, vagy a korlátozás feloldásáig tilos elhagynia az országot;

- jogerősen elítélték bűncselekmény elkövetéséért (a korlátozás addig érvényes, amíg le nem tölti a bíróság által kiszabott büntetést, vagy fel nem mentik a letöltése alól);

- kibújik a bírósági határozattal vagy hatósági rendelettel rárótt kötelezettségek teljesítése alól – olyan esetekben, amikor a jogszabályok ezért kényszerintézkedések alkalmazását teszik lehetővé a polgárral szemben, mint például a gyermektartásdíj megfizetésének elmulasztásakor (ilyenkor a kötelezettségek teljesítéséig szól a kiutazási tilalom);

- a nemzeti rendőrség adminisztratív felügyelete alatt áll (az adminisztratív felügyelet ideiglenes kényszerítő és megelőző intézkedések rendszere a börtönből szabadultak magaviseletének szemmel tartására és az ellenőrzésükre a nemzeti rendőrség által).

A korlátozó intézkedésről az azt foganatosító hatóságnak a bevezetésétől számított egy napon belül tájékoztatnia kell

1) a polgárt, akivel szemben azt bevezették;

2) a hatóságot, amely ellenőrzi hivatott a korlátozás betartását (esetünkben az Állami Határőrszolgálatot).

Amennyiben a végrehajtói szolgálat megindítja a végrehajtási eljárást, hogy a ki nem fizetett közigazgatási bírság összegét behajtsa, a végrehajtó csak akkor korlátozhatja önt az országhatár szabad átlépésében, ha erre a bíróság külön felhatalmazza (ami a gyakorlatban ritkán fordul elő).

A korlátozó intézkedés ellen az azt elrendelő hatóságnál és a bíróságon lehet fellebbezni. Célszerűbb mindjárt a bírósághoz fordulni és kérni az intézkedés megszüntetését.

hk