A kereset benyújtásáról

2020. február 25., 09:50 , 994. szám

„A bírósághoz akarok fordulni, hogy visszaszerezzem az elismervény ellenében kölcsön­adott pénzemet. Nem tudom az adós jelenlegi pontos címét, ezért a legutóbbi általam ismert lakóhelyét tüntetem fel a keresetlevélben. Úgy hallottam, szerződéses katonának állt. Attól tartok, a bíróság elutasítja majd a keresetemet arra hivatkozva, hogy területileg nem illetékes az ügyben. Mi lesz akkor a bírósági illetékkel? Van arra lehetőség, hogy csak azután fizessem be az illetéket, hogy biztos leszek benne, a bíróság befogadja a keresetemet?”

– A hasonló keresetek ügyében az alperes bejelentett lakóhelye, vagy bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes bíróság jogosult eljárni. A bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely ugyanis az a cím, amelyre számára a hivatalos leveleket, értesítéseket meg lehet küldeni.

Amennyiben a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely nem ismert, a kereset az alperes tulajdonát képező vagyontárgy helye, utolsó ismert lakóhelye, illetve tartózkodási helye, munkahelye szerint illetékes bíróságon is benyújtható. Ha a bíró úgy határoz, hogy az ügy nem tartozik az adott bíróság joghatósága alá, a keresetet annak minden mellékletével együtt visszaküldik a felperesnek. Visszajár ilyenkor a bírósági illeték is.

A kísérlet bizonytalan kimenetele ellenére mindenképpen érdemes az alperes utolsó ismert lakóhelye szerint illetékes bíróságnak benyújtani a keresetét, hiszen a bíróság az alperes bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyének megállapítása végett az illetékes hatóságokhoz fordul, s amennyiben elutasítja a kereset befogadását, az elutasító végzésben megjelöli az ügyben illetékes bíróságot – már ha az alperesnek van bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye.

Másfelől, ha nem fizeti meg a bírósági illetéket a kereset benyújtásakor, a bíró nem dönt annak befogadásáról, hanem határidőt szab a hiányosság pótlására. Vagyis az ügyben nem várható előrelépés mindaddig, amíg az illetéket be nem fizeti a felperes.

A bíróság a felperes anyagi helyzetére való tekintettel dönthet úgy, hogy felmenti őt az illeték megfizetése alól, vagy részletfizetést tesz lehetővé, ezt azonban a felperesnek kell kezdeményeznie, kérvényét a jövedelmét igazoló dokumentumokkal támasztva alá.

hk