A testvér hiteléről

2020. augusztus 24., 09:49 , 2020. szám

„A testvérem hitelt vett fel egy cégtől, s vissza is fizette a felét, ám aztán vizsgálati fogságba került, és nem tudott fizetni tovább. Azóta nekem írnak és telefonálnak a cégtől, követelik, hogy folytassam a hitel törlesztését. Én megírtam nekik, hogy a kölcsönhöz semmi közöm, azt nem én vettem fel, úgyhogy nem fogok fizetni, de ők csak zaklatnak, és a leveleikből látom, hogy a tartozás időközben a duplájára nőtt. Kérem, adjon tanácsot, mit tegyek? Felelősek a családtagok a hozzátartozóik hiteleiért?”

– Mindenekelőtt jó lenne tisztázni, milyen alapon követeli a cég öntől az adósság törlesztését. Kérje tőlük, hogy bocsássák a rendelkezésére azokat a dokumentumokat, amelyek – szerintük – feljogosítják őket erre.

A Polgári törvénykönyv (Ptk.) 1054. cikkelye értelmében a kölcsönt adó személy kötelezettséget vállal, hogy a szerződésben rögzített feltételekkel a hitelt felvevő rendelkezésére bocsátja az összeget, amelyről megállapodtak, az utóbbi pedig vállalja, hogy a megállapodás szerint visszafizeti a kölcsönt és az azután járó kamatot. A szerződés írásban köttetik, vagyis a hitelezőnek, aki most öntől követeli a kölcsön törlesztését, fel kellene mutatnia a hitelszerződést, amely alátámasztja az ön fizetési kötelezettségét. Miután pedig a szerződést a testvére (a hitelfelvevő) kötötte a céggel (a hitelezővel), egyedül rá vonatkozik a törlesztési kötelezettség. Mivel ön nem részese ennek a kötelezettségvállalásnak, nem áll fenn jogviszony ön és a hitelező között, így nem köteles kifizetni a testvére adósságát.

Ugyanakkor a testvére adósként köteles törleszteni a kölcsönt, továbbá megfizetni a hitelszerződés feltételeinek megszegéséért, a késedelmes törlesztésért kiróható büntetőkamatot. Testvérének hitelezője bírósági úton követelheti a tartozás behajtását, akár a testvére vagyonának, adott esetben az önnel közös vagyontárgyának (például a családi ház) terhére is, ami nyilván ellentétes az ön érdekeivel. Előfordulhat ezért, hogy önnek mégis érdeke lehet önként, testvére helyett megfizetni a tartozást.

A Ptk. 528. cikkelye értelmében egy harmadik személynek jogában áll az adós hozzájárulása nélkül kiegyenlíteni a hitelező követelését, amennyiben fennáll a veszélye, hogy az adósságbehajtás következtében elveszíti az adós vagyonához való jogát. Ilyenkor egyébként a hitelezőnek az adóssal szembeni követelései önre szállnak át, vagyis később behajthatja testvérétől a tartozást.

Hangsúlyoznám azonban, hogy ez önnek a joga, s nem a kötelezettsége.

Felhívnám a figyelmet arra a lehetőségre is, hogy amennyiben továbbra is zaklatják testvére hitelezői, feljelentést tehet a rendőrségen zaklatás, illetve akár zsarolás miatt is. Írásos feljelentés alapján a rendőrség köteles vizsgálatot indítani, az eset bekerül a bírósági szakasz előtti vizsgálatok egységes nyilvántartásába.

A rendezést azonban mindenképpen érdemes a helyzet tisztázásával, a hitellel kapcsolatos dokumentumok átvizsgálásával kezdeni. Tanácsos ügyvéd segítségét kérni, aki talán könnyebben el tudja érni a hitelezőnél az ügy dokumentumainak kiadását, majd tanáccsal szolgálhat a további teendőket illetően.

hk