2011. május 20.

2011. május 20., 10:00 , 540. szám

A megtalálás öröme

"Elméne azért József az ő bátyjai után, és megtalálá őket Dóthánban." (1Mózes 37,17/b)

Kedves Testvéreim! 2009. május 22-én ülésezett a Debreceni Nagytemplomban a Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinata, amely kimondta a református keresztyének világméretű egységét egy egyházszervezet közösségében. E református ünnep öröme, áldása, hatása töltheti be a szívünket. Szívhez szólóan hangzik mindenkor, de különösen ez ünnepen Isten Igéje a testvéreit kereső Józsefről. Jákób, az édesapa elküldi szeretett fiát a testvéreihez. Az édesapa személye talán úgy rögzült tudatunkba, mint a kivételező szülő, aki egyik gyermekét jobban szerette a másiknál. A József iránti apai ragaszkodásnak megvoltak a nagyon emberi, nagyon megérthető okai: a szeretett felesége elsőszülött gyermeke volt, mindig engedelmes, szolgálatkész fiú volt. DE - az apa szerette minden gyermekét. Aggódott a többiekért is, törődött a többiekkel is.

Isten szeret mindnyájunkat, és küld minket egymáshoz. Nézd meg, hol van a testvéred, mi van vele, számolj be róla! Törődj a testvéreddel, ne hanyagold el a testvéredet! Imádkozz a testvéredért! Ez az Atyaisten kérése.

József engedelmes, szolgálatkész fiú volt. Szerette apját és szerette testvéreit. Pedig érezhette a testvérei irigységét, rosszindulatát iránta. Nem lehetett könnyű egy ilyen szolgálatra igent mondani. Mégis igent mondott. Nagyobb volt a szívében a testvéri szeretet, mint a testvérei iránti neheztelés vagy félelem. Isten Fia, Jézus Krisztus annak teljes tudatában vállalta a Mennyből a Földre jövetelt, hogy tudta: szenvedés várja közöttünk. Mégis szeretett, mégis eljött, mégis az életét áldozta értünk. Nekünk is engedelmes, szolgálatkész Isten-gyermekeknek kell(ene) lennünk!

József kereste és megtalálta a testvéreit. Aki meg akarja találni a testvéreit, az meg is találja. Lehet, hogy sokáig kell keresni. Vedd a fáradságot, és menj talán csak néhány métert a testvéreidért! Ne add fel, meg fogod találni őket! Szeresd a testvéreidet és bocsáss meg nekik!

József sok szenvedésen ment keresztül a testvérei miatt: halálveszedelem, rabszolgaság, börtön. Isten végül jóra fordította a sorsát. Nemcsak őmiatta, hanem a testvérei miatt is, hogy tudjon segíteni azoknak a testvéreknek, akik neki annyi fájdalmat okoztak. Józsefnek Isten adott erőt a megbékéléshez, a megbocsátáshoz, a testvérei iránti segítségnyújtáshoz a szükség idején. Ez az igazi testvéri szeretet. Jellemezzen minket is ez az igaz testvéri szeretetet! Ámen.

Cseresznye Albert