Szobrásztábor Kállósemjénben

2020. szeptember 12., 13:50 , 1024. szám

Szervezetünket – a Pro Arte – Munkács civil szervezetet – 2020 tavaszán azzal az ötlettel kereste meg Kállósemjén polgármestere, hogy folytassuk a 2018-ban első alkalommal megrendezett I. Kállósemjéni Nemzetközi Szobrásztábort. Akkor a tábor témája a Búcsú a fegyverektől volt. A tábor szerves folytatása volt az immár 6 éve megszervezett tradicionális Kárpátaljai Nemzetközi Szobrásztábornak. Az alkalmat komoly hagyományteremtő szándékkal szerveztük, mely átível történelmünkön, néprajzunkon, földrajzi elhelyezkedésünkön, modern európai gondolkodásunkon.

A Pro Arte – Munkács civil szervezet 2014-ben új projekttel mutatkozott be Kárpátalján. Kezdeményezésünknek az volt a célja, hogy hozzájáruljunk szűkebb pátriánk kultúrájának és turizmusának fejlesztéséhez, a térségünkkel határos országok közötti szellemi-kulturális híd megteremtésével szolgáljuk a művelődést, egymás megértését és elfogadását, valamint a kárpátaljai magyar közösséget képviselve művészi értékek teremtésével hagyjunk nyomot magunk után.

A közkedvelt és elterjedt borutak mintájára létrehoztuk, térképre rajzoltuk a Kárpátaljai Szoborutat. Ennek keretében nemzetközi szobrásztáborokat szervezetünk, ezekre a közeli és távoli országokból, Európán kívüli kontinensekről is érkeztek alkotók. Öt év alatt ötvennél több köztéri mű született, melyeket olyan kistelepüléseknek adtunk át ajándékba, ahol vállalták, hogy az alkotásoknak méltó környezetet teremtenek. Számos helyen így jöttek létre új közösségi terek, vagy így újultak meg az elhanyagolt állapotú településrészek. A Kárpátaljai Szoborút immár átlépte a megye- és az országhatárt, nemzetközivé vált: szobraink 25 kárpátaljai községben, a Lemberg megyei Szkole városban és 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen hirdetik kőbe, márványba, gránitba vésve, fába faragva a művészet életet megszépítő, gazdagító erejét. Külön öröm számunkra, hogy a szobrok nemcsak kárpátaljai helyszíneken készültek; e tekintetben emlékezetes, hogy 2018-ban Kállósemjén vendégszeretetét élvezve alkothattunk.    

Eredményeinket nem érhettük volna el támogatóink és mecénásaink anyagi segítsége nélkül. Közülük is mindenekelőtt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumát, a kárpátaljai magyar konzulátusokat, a Magyar Országgyűlés Hivatalát, Kállósemjén Önkormányzatát és több helyi vállalkozót illeti a köszönetünk a bizalomért és a támogatásokért.

A Kállósemjénben 2018-ban szervezett Búcsú a fegyverektől nevet viselő  sikeres szobrásztáborunk folytatásaként 2020-ban A mi családunk címmel újra megszerveztük nemzetközi szobrásztáborunkat, kihangsúlyozva a keresztény családi értékeket. A Pro Arte – Munkács civil szervezet pályázatára olyan alkotók jelentkezhettek, akik önálló művészeti tevékenységet folytatnak, kellő tapasztalattal rendelkeznek a köztéri szobrászatban, és vállalják, hogy a tábor ideje alatt elkészített művüket átadják a civil szervezetnek. A koronavírus-járvány sem gátolta meg a tábor nemzetköziességét. Részt vevő művészeink: Rea Marmentini Spanyolországból, Nedim Hadzi Ahmetovic Mafa Szerbiából, Rudo Hofer Szlovákiából, Matl Árpád Ukrajnából, Rostás Beáta DLA, Nyári Zsolt DLA, Markolt Sebestyén, Miklya Gábor Magyarországról. Szakmai szervezők: Matl Péter és Matl Árpád. Ezúttal három acél- és öt kőszobor készült el két hét alatt. A művek a mai kortárs művészetet mutatják be. A műveket Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvai kapták, valamint egyet Fancsal község. Ezek a községek vállalták, hogy tereprendezett helyeken állítják majd fel a szobrokat. A tábor résztvevőinek szállást, napi háromszori étkezést, kirándulást biztosítottunk, a munkahely pedig egy ligetes kúria park­jában, fák alatt volt, sátrakban, melyekhez áram és sűrített levegő volt behúzva, a nehéz kövek mozgatását emelőgép segítette. Vasárnap kirándultunk, voltunk a nyíregyházi állatkertben, megtekintettük Gávavencsélőn Petro Attila vállalkozó szoborparkját, betértünk a sárospataki várba, majd Sátoraljaújhelyen felmentünk a Magyar Kálváriára, ahol megtekintettük Matl Péter trianoni Turul-szobrát

A szobrok megszentelése és avatására a Kállay-kúria parkjában került sor, ide szállítottuk ideiglenesen az összes művet. Az avatáson jelen volt Simon Miklós képviselő úr, Gyebnár István konzul, a beregszászi magyar konzulátus munkatársa, Belicza László, Kállósemjén polgármestere, valamint a történelmi egyházak papjai, Rémiás Tibor, a Nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója, művészeti civil szervezetek vezetői, a művészek és a közönség.

Köszönet idei szponzorainknak: Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának, Grezsa István miniszteri biztos úrnak, Kövér László házelnök úrnak, Kállósemjén Polgármesteri Hivatalának.

MP