Amit a helyhatósági választásokról tudni érdemes VII.

2020. szeptember 20., 20:08 , 1024. szám

Sorozatunkban a Választási törvénykönyv (Vtk.) alapján áttekintjük, hogyan folynak az előkészületek az október 25-ére kiírt helyhatósági választásokra, s miként zajlik majd a szavazás.

A mozgóurnás szavazásról

Ha a szavazó, aki szerepel a választói névjegyzékben, egészségkárosodása miatt (rokkantság, átmeneti egészségügyi probléma, életkor) nem képes az önálló helyváltoztatásra, a szavazókörzet választási bizottsága lehetővé teszi a számára, hogy a tartózkodási helyén szavazzon.

Az önálló helyváltoztatásra képtelen választók szavazásának megszervezése érdekében a szavazókörzet választási bizottsága a szavazás előtti utolsó napon, a Központi Választási Bizottság által megállapított formában kivonatot készít a választói névjegyzékből.

Automatikusan felkerülnek erre a külön listára azok a mozgásukban tartósan korlátozott személyek, akiknek a neve mellett a választói névjegyzékben szerepel az egészségügyi problémájukra vonatkozó bejegyzés – hacsak a szavazás napja előtti utolsó szombaton déli 12 óráig nem jelzik írásban, hogy mégis a szavazóhelyiségben kívánnak szavazni. A szavazókörzeti választási bizottság határozata alapján kerülhetnek fel a listára az ideiglenesen mozgásképtelen személyek, akik a mozgóurnás szavazást legkésőbb a választás napja előtti utolsó pénteken este 20 óráig (kijevi idő szerint) kérvényezhetik, mellékelve az illetékes egészségügyi intézménynek az egészségi állapotukról kiadott igazolását.

A mozgóurnás szavazást a választási bizottság legalább három olyan tagjának kell megszerveznie a választási bizottság határozata alapján, akiket különböző, erre jogosult szervezetek vagy személyek jelöltek a testületbe. A mozgóurnás szavazásnál jelen lehetnek a választási bizottság tagjai mellett a képviselő- és polgármesterjelöltek, a jelöltek és a pártok megbízottjai, a hivatalos megfigyelők. A választó vagy családjának tagjai nem tilthatják meg a felsorolt személyek jelenlétét abban a helyiségben, amelyben a szavazásra sor kerül, ellenkező esetben megtagadják a mozgóurnás szavazás lehetőségét.

A választópolgár családtagjának vagy gondozójának jogában áll jelen lenni a szavazásnál és segíteni őt a szavazólapok kitöltésében, illetve bedobásukban a szavazóurnába, amennyiben arra egészségi állapota miatt a szavazó egyedül nem képes.

A mozgóurnás szavazásra készült listát a szavazás után csatolják a választói névjegyzékhez, mellékelve a mozgóurnás szavazást kérők kérvényeit és az egészségügyi intézmények igazolásait, valamint a kérelmek elbírálásáról született választási bizottsági határozatokat. (Lásd a Vtk. 249. cikkelyét!)

Szavazatszámlálás a szavazóhelyiségben

A szavazókörzeti választási bizottság összegző ülése azután veszi kezdetét, hogy befejeződött a szavazás. Az ülés helyszíne a szavazóhelyiség. Az ülés szünet nélkül zajlik, s azt követően ér véget, hogy aláírták a szavazatszámlálásról felvett jegyzőkönyveket.

Ha a szavazás napján a szavazókörzeti választási bizottsághoz a szavazóhelyiségben a szavazás alatt elkövetett jogsértésekre vonatkozó kérelem, panasz érkezett, a bizottság azokat az ülés kezdetén, a szavazatszámlálás előtt vizsgálja meg.

A szavazatszámlálást a szavazókörzeti választási bizottság a következő sorrendben végzi:

1) a megyei tanácsi választáson leadott szavazatok;

2) a járási tanácsi választáson leadott szavazatok;

3) a városi polgármester-választáson leadott szavazatok;

4) a városi tanácsi választáson leadott szavazatok;

5) a közigazgatásilag egy másik városhoz tartozó város polgármester-választásán leadott szavazatok;

6) a városi kerületi s a közigazgatásilag egy másik városhoz tartozó város tanácsi választásán leadott szavazatok;

7) a községi és nagyközségi polgármester-választáson leadott szavazatok;

8) a községi és nagyközségi tanácsi választáson leadott szavazatok.

Minden egyes helyhatósági választás szavazatainak összeszámolása a szavazatszámlálás eredményeit rögzítő jegyzőkönyv összeállításával zárul. (A jegyzőkönyv összeállításával kapcsolatban részletesebben lásd a Vtk. 251. cikkelyét!)

A szavazatszámlálást kizárólag a szavazókörzeti választási bizottság tagjai végezhetik.

A bizottság a választói névjegyzék alapján megállapítja és rögzíti a jegyzőkönyvben a szavazókörzethez tartozó szavazók számát. Megszámolják a fel nem használt szavazólapokat (majd érvénytelenítik azokat, s elcsomagolják a szavazók által elrontott és újra cserélt szavazólapokkal együtt). Megállapítják a szavazólapokat felvett választók számát.

Ellenőrzik a szavazóurnákat lezáró plombák vagy pecsétek épségét. Amennyiben sérült a pecsét, a plomba, vagy egyéb módon sérült az urna épsége, arról jegyzőkönyvet vesznek fel.

Az urnákat sorban egymás után felnyitják: elsőként a mozgó urnákat, utoljára pedig a sérült urnákat.

A felnyitott sértetlen urna tartalmát az asztalra borítják, amely körül a választási bizottság tagjai helyezkednek el. Ellenőrzik, hogy benne van-e az elsőként bedobott, a bizottsági tagok által aláírt, lepecsételt kontroll-lap. A sérült urnából származó szavazatokat nem keverik össze a többivel, hanem egyenként veszik ki és számolják meg, a végén ellenőrizve, hogy van-e kontroll-lap az urna alján. Ha nincs, arról jegyzőkönyv készül, amelyben feltüntetik, hogy hány szavazólapot tartalmazott a sérült urna. Ezeket a szavazólapokat nem veszik figyelembe a szavazatszámlálásnál. Ha bármi okból kétség merül fel egy adott szavazóurnában elhelyezett kontroll-lap eredetiségét illetően, vagy egyéb kétely támad az urna tartalmát illetően, a szavazókörzeti választási bizottság szavazással határoz az adott urna tartalmának kizárásáról a megszámlálandó szavazatok közül. A szavazatszámlálásból kizárt szavazólapok számát szintén feltüntetik a jegyzőkönyvben.

A feldolgozott választási dokumentumokat csomagokba rendezik, a csomagokat leragasztják; feltüntetik rajtuk a választókerület/és vagy a szavazókörzet számát, illetve, hogy melyik választáshoz kapcsolódó dokumentumokról van szó; feltüntetik a becsomagolt szavazólapok számát, a csomagolás időpontját. A csomagokat aláírják a bizottság jelenlévő tagjai, és ráütik a választási bizottság pecsétjét. (Lásd a Vtk. 250. cikkelyét!)

A választási dokumentációt a Vtk. 253. cikkelyének megfelelően a territoriális választási bizottságba szállítják, amely megállapítja a szavazás eredményét.

(Folytatjuk.)