A meghatalmazás elkészítéséről

2021. január 3., 17:29 , 1038. szám

„A szomszédunk látása évek óta romlik. Ha kéri, vásárolunk neki, befizetjük a számláit. Az egyházközség is segít, amiben tud. Minap azzal keresett meg bennünket, hogy szeretné, ha mi intéznénk az ügyeit a városban, például felvennénk a nyugdíját, mert már írni-olvasni sem lát, a közlekedés is problémát jelent. Tudni szeretnénk, hogyan segíthetnénk rajta. Mi szükséges ahhoz, hogy eljárjunk a nevében?”

– A szomszédjuknak fel kell hatalmaznia önt vagy önöket, hogy eljárjanak a nevében. A meghatalmazás kizárólag írásban történhet. Hivatalos okmányról van szó, amelyet az egyik személy ad ki egy másik személynek harmadik személy/személyek előtti képviselete céljából. A dokumentumnak meg kell felelnie a formai követelményeknek.

A meghatalmazás elkészítéséhez a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak szüksége lesz a személyi igazolványára. A meghatalmazásban fel kell tüntetni a vezeték-, kereszt- és apai nevüket, valamint a lakcímüket, bizonyos esetekben a meghatalmazó adófizetői nyilvántartási kártyájának számát is.

A meghatalmazást minden esetben hitelesíteni szükséges. A hitelesítést rendszerint a közjegyző végzi az általános szabályok szerint. Ugyanakkor a Polgári törvénykönyv 245. cikkelye 3. pontjának negyedik bekezdése értelmében ha valaki olyan településen él, ahol nem működik közjegyző, a meghatalmazást az erre felhatalmazott önkormányzati tisztviselő is hitelesítheti. Kivételt képeznek az ingatlan vagyon feletti rendelkezési jogra, a társasági jogokra, valamint a járművek használatára és az azokkal való rendelkezésre vonatkozó meghatalmazások. Ugyanezen cikkely 4. pontja hozzáteszi: a bérek, ösztöndíjak, nyugdíjak, tartásdíjak, egyéb kifizetések és postai küldemények (postai átutalások, csomagok stb.) átvételére feljogosító meghatalmazást a meghatalmazó munkahelye, a tartózkodási helyéül szolgáló oktatási vagy egészségügyi intézmény tisztviselője vagy a lakóhelye szerint illetékes tisztviselő is hitelesítheti.

A meghatalmazó személy látásproblémája nem akadálya a meghatalmazás elkészítésének. A vonatkozó rendelkezések értelmében (lásd: Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України – I. rész, 9. fejezet, 6. pont!) ha a közjegyzői eljárásért folyamodó magánszemélynek látásproblémái vannak, vagy más okból nem áll módjában önállóan elolvasni a hitelesítendő dokumentumot, a közjegyző felolvashatja számára a szöveget, amit ilyenkor a meghatalmazáson is feltüntetnek.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiadásának dátumát, enélkül érvénytelennek minősül.

A Ptk. 247. cikkelye szerint a meghatalmazás időtartama (érvényességi ideje) feltüntethető az okmányban. Ha a dokumentumban nincs feltüntetve határidő, a meghatalmazás visszavonásig érvényes. Mindez már csak azért is fontos lehet, mert a meghatalmazás elkészítésének, hitelesítésének illetéke, díja általában attól is függ, hogy mennyi időre állították ki. Azaz minél hosszabb ideig érvényes a dokumentum, annál többe kerül. Rendszerint 1–3 évre állítják ki a meghatalmazásokat.

A meghatalmazás egyidejűleg több személy nevére is kiállítható. Ugyanabban a meghatalmazásban egyszerre több ügyben is feljogosíthatják az eljárásra a meghatalmazott személyt/személyeket. Érdemes tehát alaposan végiggondolni, hogy milyen cselekményekre vonatkozzék a meghatalmazás, illetve hány személyt célszerű egyidejűleg megbízni a meghatalmazó érdekeinek képviseletével. A meghatalmazás tárgyát célszerű pontosan, félreérthetetlenül megfogalmazni.

hk