Konferencia a Bagolyvárban

2010. december 3., 09:00 , 516. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek (KMKSZ) a közelmúltban lezajlott helyhatósági választásokon történt szerepléséről, a szövetség működésével kapcsolatos kérdésekről, a támogatói nyilatkozatok kiadásának rendjéről, valamint más fontos kérdésekről is szó esett a KMKSZ alapszervezeti elnökeinek hagyományos novemberi konferenciáján, melyre november 27-28-án az ungvári járási Antalócon, a Bagolyvár turistatelepen került sor.

A konferenciát Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke nyitotta meg, majd Kovács Miklós, a kulturális szövetség elnöke a közelmúlt eseményeinek tükrében az ukrajnai – ezen belül a kárpátaljai –, valamint a magyarországi politikai helyzetet, illetve a KMKSZ-t érintő tényeket elemezte. Az elnök megemlítette, hogy a legközelebbi parlamenti választásokkor újból lesznek majd egyéni körzetek, ami – ha minden jól alakul – egy KMKSZ-es magyar parlamenti képviselő megválasztásának a lehetőségét is magában hordozza. Mint mondta, a beadott alkotmánymódosítás szerint a parlamenti választásokra nem jövő tavasszal – március 31-én –, hanem 2012 októberében kerül majd sor, ami a kárpátaljai magyarság következő nagy próbatétele lesz. Hogy ez számunkra, magyarok számára milyen lehetőségeket tartogat, az a jelenleg kiépülőfélben lévő diktatúrától függ. Az elnök ezután elemezte az ukrajnai belpolitikai helyzetet általában, a kormány közelmúltbeli tevékenységét, melynek egyik legnagyobb botrányt és tüntetéseket kiváltó intézkedése az új Adókódex elfogadása volt.

A kárpátaljai helyzet kapcsán elhangzott, hogy bár a helyhatósági választások lezárultával a szavazatok többségét elérő pártok – kijevi utasításra – kénytelenek voltak nagykoalíciót alakítani, az egymás iránti ellenszenv következtében előbb-utóbb szükség lesz egy nem hivatalos "kiskoalícióra" is, amin belül minden kisebb erőre, így a KMKSZ-re is számítani fognak a hatalmon lévők.

A KMKSZ-nek a helyhatósági választásokon elért eredménye kapcsán Kovács Miklós elmondta, hogy bár az eredmény elmaradt a kívánalmaktól, de az mindenképpen lényeges szempont, hogy mindezt önálló politikai erőként, egyetlen ukrán párttal sem közösködve, becsületes úton értük el, és ez az eredmény semmivel sem rosszabb a 2006-os eredményeknél. A helyhatósági választások olyan megmérettetés volt, melyet nem lehetett kikerülni. A KMKSZ kiállt a kárpátaljai magyarság érdekében, és elmondható, hogy ezen kiállásnak vannak eredményei: "Bárhogy is néz ki ez az eredmény – ami lehetett volna sokkal jobb –, a KMKSZ mint a kárpátaljai magyarságért fellépő egyetlen szervezett politikai erő becsülettel helytállt, és megtett mindent azért, hogy az eredmény megfelelő legyen, ami az ismert körülmények között mégiscsak teljesítmény."

A továbbiakban az elnök felhívta a figyelmet arra: "Nagyon fontos, hogy a KMKSZ aktivistái ne engedjenek teret a bomlasztásnak."

A választásokat értékelve Brenzovics László azokra a problémákra igyekezett rámutatni, amelyek a vártnál gyengébb eredményeket okozták, s melyeket a jövőben a kulturális szövetségnek meg kell oldania.

Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke elmondta, hogy a választási eredmények tükrében le kell vonni a konzekvenciákat, s az esetleges mulasztásokat a jövőben muszáj kiküszöbölni. A szövetség a kiszabott munkát elvégezte, az emberek meg lettek szólítva. A KMKSZ szavazóbázisa stabil maradt, őket nem sikerült az ukrán pártoknak megvásárolni. A jövőben viszont fokozottan azon kell munkálkodni, hogy sokkal több kárpátaljai magyar embert nyerjenek meg a magyar ügynek.

Az eredmények elemzése után több fontos kérdés megvitatására került sor, melyek közül talán a legfontosabb a vízumigényléshez szükséges támogató nyilatkozatok kiadásának rendje volt. Mint Kovács Miklós elmondta, a kulturális szövetség a munkába bevonná a történelmi egyházakat is, és mint az elnök jelezte, már meg is történt irányukban a felkérés. A római és a görög katolikus egyházak részéről már meg is érkezett a pozitív válasz, illetve elküldték azon illetékes egyházi személyek listáit is a szövetségnek, akik jogosultak a támogatói nyilatkozatok kiadására. A református egyház részéről lapzártánkig válasz még nem érkezett.

Az alapszervezeti elnökök konferenciáját követően került sor a KMKSZ soron következő választmányi ülésére. A testület egyöntetűen megszavazta, hogy az alapszervezeti közgyűlések 2011. január 24-e és március 10-e, a középszintű közgyűlések pedig március 16-a és március 27-e között kerüljenek lebonyolításra. A megyei közgyűlés időpontja kapcsán eldöntötték, hogy az április 2-án lesz, a helyszínről később születik majd döntés. A választmány ezt követően jóváhagyta a vízumkérelemhez szükséges ajánlás rendjét azzal, hogy az ebben részt vevő egyházak részéről nemcsak a központi egyházi vezetés, hanem az általuk hivatalos listán közölt lelkészek ajánlásait is elfogadják, akiknek ajánlása a KMKSZ középszintű szervezetein keresztül jut el a központi irodába, s a kérelem az eddigi gyakorlatnak megfelelően ott kerül végleges elbírálásra.

A testület egyhangúlag megszavazta még az ún. "egy hiba" szankciót, melynek értelmében az ajánlattevést végző személy jogát – tartozzon bár a KMKSZ-hez vagy az egyházhoz – megvonja minden olyan személytől, aki ezen munka során megsérti a kiadás rendjét vagy törvénytelenséget követ el.

Végezetül a választmány egyhangúlag elfogadta a KMKSZ jövő évre tervezett központi és megyei rendezvényeinek listáját.

halász

A KMKSZ megyei rendezvényei 2011-ben