Mi a teendő az indokolatlanul nagy gázszámlával?

2022. február 7., 16:27 , 1094. szám

„Megérkezett a gázszámla, és hihetetlenül nagy összeg szerepel rajta. Ennyi gázt biztosan nem használtam el, és nem is tudom kifizetni. Ha viszont nem fizetek, levágják a gázvezetéket. Mit tegyek?”

– Ha a gázszámla indokolatlanul magas, első lépésként ellenőrizze, hogy a számlán feltüntetett fizetendő tételek között szerepel-e a szolgáltatóval szemben felhalmozott korábbi tartozás. Ezt szintén bele szokták kalkulálni az aktuálisan fizetendő összegbe. Azután vesse össze, hogy hány köbméter gázt fogyasztott a vizsgált időszakban a számla szerint, s hányat a valóságban, a gázórája állása alapján. A két szám jelentősen eltérhet egymástól. Harmadik lépésként jelentkezzen be a gázművek weboldaláról elérhető ügyfélfiókjába (особистий кабінет) – ha van –, és győződjön meg róla, hogy megadta-e a szolgáltatónak a hónap végi gázóraállást, s ha igen, megfelel-e ez a szám annak a fogyasztásnak, amely a papíralapú számlán, illetve az ügyfélfiókban található számlán szerepel. (Ha a fogyasztó nem jelenti az óraállást, a szolgáltató a saját becslése alapján állítja ki a számlát.) Ha a papíralapú számla adatai eltérnek az ügyfélfiókjában megjelenő számlában megadottaktól, megpróbálhatja kinyomtatni a számlát az ügyfélfiókból, s annak alapján befizetni a ténylegesen elfogyasztott gáz árát.

Amennyiben elmulasztotta megadni a hónap végi gázóraállást a szolgáltatónak, vagy késve adta meg az adatokat, esetleg tévedett a gázóra leolvasásakor, netán más okból szerepelnek helytelen adatok a számlán, keresse fel a gázszolgáltató legközelebbi ügyfélszolgálati irodáját, és igyekezzék személyesen tisztázni a tényállást. Feltétlenül vigye magával a gázóra tényleges állását tükröző fotót, amelyen lehetőség szerint a felvétel készítésének dátuma is szerepel. Nem javasolnám, hogy elhanyagolja az ügyintézést, ne várja meg, amíg elmérgesedik a helyzet!

Ha nem sikerül rendezni a problémát az ügyfélszolgálati irodában, írjon panaszt a szolgáltató regionális kirendeltsége vezetőjének címezve, amelyet személyesen (ilyenkor figyeljen oda a panasz iktatására) vagy tértivevényes levél formájában is eljuttathat a tisztviselőnek. A kérvényhez csatolja a gázóra pillanatnyi állását tükröző fotót. Van rá mód, hogy az ügyfélfiókján keresztül továbbítsa a kérvényt, ám ebben az esetben – szükség esetén – később tudnia kell bizonyítani, hogy valóban elküldte a kérvényt tartalmazó elektronikus levelet.

Ha kérvényére egy hónapon belül nem érkezik válasz, két lehetőség közül választhat: újabb kérvényt ír, vagy a bírósághoz fordul.

Ami a kérvényírást illeti, panasszal fordulhat a regionális (megyei) szolgáltatóhoz. Az ukrajnai szolgáltatók telefonszámai és elektronikus postacímei megtalálhatók a https://104.ua/ua/contacts/id/kontakt-centr-42553 weboldalon. (АТ «Закарпатгаз»: (0312) 48-83-04, (067) 01-03-104, contact@zk.104.ua; illetve ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ»: (0312) 42-47-04,
contact@zkgaszbut.104.ua.)

A panaszhoz csatolja a papíralapú számlájáról, a gázórája állásáról, az első kérvényéről készített fotókat. Szükség esetén mellékelje az ügyfélfiókjáról készült képernyőképeket, úgynevezett screenshotokat is, amelyek alátámasztják a szolgáltatóval folytatott korábbi levelezését. Segíthetnek azok a csekkmásolatok is, amelyek alátámasztják, hogy mostanáig rendben fizette a számláit.

Panaszlevelet írhat az energiaágazatot szabályozó nemzeti bizottságnak (НКРЕ) és a Monopóliumellenes Bizottságnak is, csatolva a fentebb felsorolt mellékleteket. Minden esetben tértivevényes küldeményként adja fel levelét, és követeljen írásos választ.

Megjegyzendő, hogy csak akkor érdemes az országos hivatalokhoz fordulni, ha önnek csupán a számlával van problémája. Ha a gázóra működésével kapcsolatban merültek fel gondok, a szolgáltatóval kell zöld ágra vergődnie.

Ha a kérvényírás nem segített, a bírósághoz fordulhat. A per bizonyosan több reménnyel kecsegtet, mint a hivataljárás, de kétségtelenül hosszabb és összetettebb eljárás. Ezért mérlegelnie kell minden pró és kontra érvet. Vegye figyelembe, hogy mekkora összeget követel öntől a gázszolgáltató, illetve készen áll-e arra, hogy megküzdjön az igazáért. Ha az összeg nem túl jelentős, vagy ha az eltökéltség hiányzik önből, inkább fizessen.

A perhez mindenképpen ajánlott ügyvédet fogadni. Ha nyer, a bíróság a kiadásai jelentős részét megtérítteti az alperessel. Javasolható, hogy a kereset benyújtása előtt készítsen a lakása valamennyi gázüzemű készülékéről, gázvezetékéről, a gázóra plombájáról fotót, amelyen a készítés dátuma is szerepel, s azokat jól tegye el. Igen valószínű, hogy szüksége lesz rájuk a pereskedés során.

hk