A munkácsi magyar iskola

Az idén eddig 42 gyermeket írattak be az első osztályba

2010. augusztus 13., 10:00 , 500. szám
A II. Rákóczi Ferenc nevét viselő munkácsi magyar középiskola

Munkács... Mi minden jut eszébe a magyar embernek erről a városról! 895-ben a honfoglalók Árpád fejedelem által vezetett főserege a település akkor még lakatlan területén pihente ki a Vereckei-hágón való átkelés fáradalmait, Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc édesanyja 1685 és 1688 között, három hosszú éven át védte itt hősiesen – a császári túlerő ellenében – az egyedül Munkács várába szorult magyar szabadságot, a Nagyságos Fejedelem a Latorca-menti sasfészek, valamint a városi kastély falai közt töltötte gyermeksége jelentős részét, a szabadságharc éveiben pedig a vár 1704-es felszabadításától egészen a bukásig udvart tartott Munkácson. Ebben a városban látta meg a napvilágot a magyar festészet egyik büszkesége, Munkácsy Mihály. A település ezer szállal kapcsolódik a magyar történelemhez, nemzeti kultúránkhoz, s szerencsére máig sem halt el itt a magyar szó, amiben – a történelmi egyházak és a KMKSZ mellett – elévülhetetlen érdemei vannak a városközpontban található II. Rákóczi Ferenc Középiskolának, melynek osztálytermeiben az elmúlt tanévben 375 diák szívta magába az anyanyelvű műveltséget.

A tanintézet 1880-ban nyitotta meg kapuit, Magyar Királyi Elemi Fiúiskola néven. A második világháború végén szülőföldünkön is berendezkedő szovjethatalom viszont – mely arcátlan pimaszsággal sajátított ki a maga céljaira parókiákat, plébániákat, magánházakat és középületeket – 1945-ben egyszerűen elkobozta a magyar iskolától annak patinás otthonát, s a frissen létrehozott, ukrán tannyelvű Tarasz Sevcsenko Középiskolának adta azt. Az anyanyelvű oktatási intézményt pedig egy kisebb, ma a Munkácsi Szent István Katolikus Líceumnak otthont adó épületbe helyezték át, s csak a múlt század 60-as éveinek a derekán költözhetett vissza, immár középiskolává átminősítve, régi-új hajlékába. 1968-ban tető alá hozták a tanintézet újabbik épületét is, 1992-ben pedig felvették a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola nevet. A tanintézet 53 éves fennállása alatt 52 kibocsátást ért meg, 1963-ban ugyanis elmaradt a ballagás, mert átálltak a 11 éves oktatásra, 1966-ban pedig, amikor visszatértek a tízéves tanításhoz, egyszerre két évfolyamot bocsátottak ki. Az intézményben eddig 291 pedagógus oktatott, s 2178 diák szerzett érettségi bizonyítványt. Az érettségizettek közül negyvennyolcan arany-, 241-en ezüstéremmel, illetve kitűnő eredménnyel, dicsérő oklevéllel fejezték be az iskolát. A legtöbb érettségiző – három osztály, 96 diák – 1976-ban, a legkevesebb végzős – kilenc tanuló – pedig 1996-ban ballagott el alma materéből. Az 1877-ben született, jelizavetgradi (Kirovograd megye) illetőségű Bernstein Róbert volt az iskola legidősebb tanára, aki a franciaországi Besanconban végzett útmérnöki tanulmányokat, s francia nyelvet oktatott, míg az 1908-ban született Alter Ignác volt a legidősebb diák, aki – externátusként – 56 éves korában érettségizett le.

– Filológiai szakirányú oktatást folytatunk, emelt óraszámban tanítjuk a magyar nyelvet és irodalmat, az ukrán nyelvet és irodalmat, a németet, valamint az angolt. S a mi iskolánk volt a város első tanintézete, mely helyet adott a hitoktatásnak, órák után református és római katolikus hittanfoglalkozásokat tartunk a kijelölt osztályokban – mutatja be az oktatási intézményt Schink István iskolaigazgató (az eddigi kilenc igazgató közül ő az első, aki ennek az iskolának a tanulója volt), aki emellett a KMKSZ – UMP városi tanácsi képviselőjeként is tevékenykedik, és tagja a KMKSZ nagyválasztmányának is. – A 2009-2010-es tanév végén 23 érettségiző búcsúzott el alma materétől, szeptemberben pedig – úgy néz ki – két első osztályt indítunk, eddig 42 gyermeket írattak be szüleik az oktatási intézménybe, s ez a szám szeptemberig csak növekedhet. A kilencedik osztály elvégzése után, jó alapokra szert téve, diákjaink egy része a szakirányú képzést választja, s a helybeli technikumokban, szakiskolákban, az Erdélyi Béla nevét viselő Ungvári Művészeti College-ben, a kárpátaljai egyházi líceumokban, valamint a Munkácsi Állami Egyetem Humán-Pedagógiai College falai között folytatják tanulmányaikat. A 11. osztályunk végzősei pedig főleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és az Ungvári Nemzeti Egyetemen szereznek diplomát, de többen is valamelyik kijevi vagy lembergi felsőoktatási intézményben tanulnak tovább, és vannak, akik az anyaországi egyetemeken, főiskolákon végzik tanulmányaikat. A 2008-2009-es tanév végén a 14 érettségiző közül kilencen jelentkeztek a független vizsgaközpontokban, s nyolcan sikeresen teljesítették a tesztfeladatokat, az idén pedig tizenegyen vágtak neki a megmérettetésnek.

– Milyen szakkörök működnek az iskolában, s mit mondhatunk az oktatási intézmény felszereltségéről?

– A legjelentősebb a Legeza István edző által vezetett alpesisí-szakkörünk, melynek tagjai telente felkeresik a kárpátaljai sítelepeket, köztük a Kőrösmező melletti Drahobrátot, elsősorban síakrobatikával foglalkoznak, a megyei és országos ifjúsági versenyeken pedig rendre az 1., 2. és 3. helyet érik el. 2007-ben például, amikor a Drahobraton rendezték meg – a síakrobatika mogul számában – Kárpátalja ifjúsági sísportolóinak a megyei versenyét, az akkor hetedik osztályos Jakim Olga arany- és ezüstérmet, a tizenegyedikes Patlah Alina aranyérmet, az ugyancsak végzős Hotykó Péter pedig arany- és ezüstérmet nyert. S iskolánk diákja volt Földessy István, aki Kárpátalján elsőként szerzett sportmesteri címet síakrobatikából. Emellett népművészeti szakkörünk is van, melyen a diákok megismerkednek a magyar néphagyományokkal, a filmklubunkat látogató tanulóink pedig (jelenleg 28-an vannak) megtekintik, majd a vetítések után elemzik a magyar és a világirodalom remekeinek a filmes adaptációit, például Az aranyembert, A kőszívű ember fiait, A fekete várost, A nyomorultakat. Zömmel a mi diákjaink közül kerülnek ki a Munkácsi 1. Sz. Zrínyi Ilona cserkészcsapat tagjai is, pár évvel ezelőtt pedig megalakult a tánccsoportunk, mely rendszeresen fellép a városban lebonyolított kulturális rendezvényeken. Jól felszerelt tornateremmel, kosárlabdapályával és futballpályával rendelkezünk, van labdarúgó-, kosárlabda- és röplabdacsapatunk, melyek rendszeresen indulnak a városi diákversenyeken, s négy éve mi nyertük meg a labdarúgótorna harmadik helyét. Természetesen az épületeink állagával is törődünk, amiben nagy segítséget kapunk a KMKSZ-től, mely pályázatokon keresztül, több ízben is támogatta az iskolát. Ennek révén szerelhettük fel az új külső és belső csatornát, újíthattuk fel teljesen a belső homlokzatot, építhettük ki a telefonhálózatot, alakíthattuk ki a mosdót, s még sorolhatnám a példákat. A felszereltségünkről szólva: informatika, magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, valamint egy alsós szaktanteremmel rendelkezünk, a számítógépes szaktantermünkben pedig 26 komputer található. A KMPSZ-től számítógépeket és könyveket kaptunk – a pedagógusszövetség minden évben könyvcsomaggal lep meg bennünket –, a Munkácsi Városi Oktatási Osztály komputereket adományozott nekünk, magyarországi testvériskoláink, illetve munkácsi magánszemélyek, elsősorban volt végzőseink pedig audiovizuális segédeszközöket, projektort, írásvetítőket, CD-lejátszókat, illetve könyveket ajándékoztak a tanintézetnek. Testvériskolai kapcsolatokat ápolunk a Budai II. Rákóczi Ferenc Gimnáziummal, a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolával, a Sárospataki Árpád Vezér Gimnáziummal, a Kecskeméti Piarista Gimnáziummal, valamint a Mátészalkai Esze Tamás Gimnáziummal.

– Milyen rendezvényeket szervez az iskola, s miként szerepelnek a tanulóik a különböző tanulmányi versenyeken?

– Oktatási intézményünk életét színesíti az általunk megrendezett, évtizedes múltra visszatekintő Bolyai János Matematikaverseny, melyen képviseltetik magukat Munkács középiskolái, Kárpátalja magyar tannyelvű középiskolái, valamint magyarországi testvériskoláink. Két éve pedig megrendezzük a Rákóczi-napok rendezvénysorozatába illeszkedő történelmi vetélkedőt, melyet szeretnénk kibővíteni megyei, majd – ha minden jól alakul – nemzetközi szintűvé. Amúgy a Rákóczi-napokat iskolánk névadója tiszteletére rendezzük meg. Állandó jelleggel részt veszünk a Budapesten lebonyolított Gloria Victis Kárpát-medencei középiskolai történelmi vetélkedőn – öt éve a Kopriva Andrea tanárnő által felkészített csapatunk nyerte el a harmadik helyet –, a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium által megrendezett fizika–matematikai becslési versenyen, illetve a Mátészalkai Tudományos Diákkonferencián, melyen a magyarországiak mellett erdélyi és felvidéki középiskolások is részt vesznek. Ott vagyunk a KMPSZ által megrendezett tantárgyi vetélkedőkön, a járási és megyei szintű tanulmányi versenyeken, s büszkék lehetünk a tudáspróbákon való szerepléseinkre, komoly eredményeket érünk el például a megyei ukrán nyelv és irodalom vetélkedőkön.

Én mint az iskola vezetője, arra kérem a munkácsi magyar szülőket, hogy a mi tanintézetünkbe írassák be gyermekeiket, mert igazi tudást csak anyanyelvén kaphat a gyermek.

Lajos Mihály