Hogyan tegyünk feljelentést?

2022. szeptember 27., 13:15 , 1126. szám

„Szeretném feljelenteni a csavargót, aki rendszeresen dézsmálja a kerteket. Megkérdeztem egy ismerős rendőrt, de azt mondta, szerinte nem érdemes fáradni, mert a kárérték túl alacsony. Mit tanácsol, hogyan fogjak hozzá?”

– Fel kell keresnie a legközelebbi rendőrőrsöt, ott adhatja át a kérvény formájában megírt bejelentést az illetékes hatósági személynek. A bűncselekmény miatti fel- vagy bejelentések átvétele a rendőrségen folyamatos, és haladéktalanul meg kell történnie. Vagyis ne hagyja lerázni magát olyasmivel, hogy nincs fogadóóra, jöjjön vissza egy alkalmasabb időpontban. Nem kell órákig várakoznia, miközben az illetékes valami mással van elfoglalva, vagy amíg lejár az ebédszünet. Ragaszkodjék hozzá, hogy haladéktalanul vegyék át öntől a bejelentését, ellenkező esetben pedig tegyen panaszt írásban ott, helyben vagy az ügyészségen.

Másfelől közelítve a kérdéshez, a bűncselekmény elkövetéséről tett bejelentést a rendőrség azon szervének (őrsének, osztályának stb.) kell átvennie, amelyet a bejelentő felkeresett. Vagyis törvénytelen, ha azzal igyekeznek lerázni, hogy ott nem foglalkoznak ilyen típusú ügyekkel, esetleg területileg nem ők az illetékesek eljárni.

Végül, de nem utolsósorban: a hivatalos személy még akkor is köteles átvenni öntől és iktatni a bejelentést, ha ő maga nem vél felfedezni jogsértést a történtekben, vagy szerinte túl alacsony a kárérték.

A bejelentésben a következőknek kell szerepelniük:

• címzésként a hatóság megnevezése, amelynél bejelentést tesz (a rendőrőrs pontos és teljes nevét megtudhatja bármelyik ottani hivatalos személytől);

• a bejelentő adatai (vezetékneve, utóneve, apai neve – ha van –, lakcíme, telefonszáma, esetleg egyéb elérhetősége);

• a dokumentum címe: Nyilatkozat (Bejelentés) bűncselekmény elkövetéséről (Заява про вчинення кримінального правопорушення);

• a bűncselekmény elkövetésének körülményei; (Írjon le mindent, ami történt. Tüntesse fel a bűncselekmény elkövetésének szemtanúit – ha voltak –, illetve az elkövetőket, esetleg azokat a személyeket, akik szintén érintettek lehetnek – amennyiben ismeri őket. Az adataikat is célszerű megadni.)

• a kérelemben meg kell nevezni azokat a bizonyítékokat is, amelyeket ön vagy más személy a nyomozás során bemutathat;

• ne feledje beírni, hogy kéri a bűncselekmény elkövetésére vonatkozó bejelentése elfogadását és az adatok rögzítését a JRDR-ben (ЄРДР – Bírósági Szakasz Előtti Vizsgálatok Egységes Nyilvántartása); kérje továbbá, hogy adják át önnek mint bejelentőnek az egységes regisztrációs szelvényt (талон єдиного обліку), amely igazolja a bejelentésnek a rendvédelmi szerv általi nyilvántartásba vételét; kérje, hogy az előzetes vizsgálat megkezdése után (de legkésőbb 24 órával a bejelentés leadását követően) adják át önnek mint bejelentőnek a JRDR-ből készült kivonatot; ne feledje feltüntetni, hogyan kívánja megkapni a kivonatot (postai úton, személyesen, elektronikus formában stb.);

• ha csatol dokumentumokat/mellékleteket bejelentéséhez, tételesen sorolja fel azokat a szövegben;

• a beadvány végére feltétlenül írja oda a dátumot, a vezetéknevét, valamint a kereszt- és apai nevének kezdőbetűit, majd írja alá a dokumentumot.

A biztonság kedvéért vigye magával a rendőrségre a személyi igazolványát és az adóazonosító számát igazoló dokumentumot, mivel ezek másolatára is szükség lehet.

A bejelentés átadásakor a rendőrségen aláírásával kell megerősítenie, hogy:

• figyelmeztették a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos tudottan hamis bejelentés miatti büntetőjogi felelősségre a Büntető törvénykönyv 383. cikkelye alapján;

• tájékoztatták a bejelentőnek a Büntető törvénykönyv 60. cikkelye szerinti jogairól: hogy a bejelentés elfogadását és nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumot kapjon attól a hatóságtól, amelyhez benyújtotta; hogy tárgyakat és dokumentumokat nyújtson be a bejelentése alátámasztásául; hogy tájékoztatást kapjon az előzetes vizsgálat befejezéséről.

Amennyiben nem bízik az ukrán nyelvtudásában, kérje jogász segítségét, aki az ön által elmondottak alapján – a formai követelményeknek megfelelően – tudja megfogalmazni a bejelentést.

hk