Szeméttároló és -válogató üzem, útépítés és Vérke-tisztítás magyar támogatásból

Magyar Levente látogatása Kárpátalján

2023. június 9., 16:29 , 1163. szám

Magyarország különféle adományok, humanitárius segélyprogramok mellett fejlesztési beruházások finanszírozásával is segíti háborúban álló országunkat. Ezek közé tartozik az európai uniós beruházásként épülő jánosi szemétválogató üzem befejezése, valamint az Övárok-projekt keretében zajló útépítés és a Vérke-csatorna medrének tisztítása Beregszászban. A részben vagy egészében magyar állami forrásokból megvalósuló említett beruházásokat tekintette meg a helyszínen Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettese, továbbá részt vett Makkosjánosiban egy, a hulladékgazdálkodás elméletét és gyakorlatát bemutató szakmai konferencián.

Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes Makkosjánosiban a sajtónak elmondta: „Az épülő üzem Kárpátalja első modern hulladékgyűjtője, -feldolgozója, -szelektálója lesz, ezzel részben a Tiszát tehermentesítjük, részben pedig megteremtjük a modern hulladékfeldolgozási gazdálkodás alapjait itt, Kárpátalján. Mintegy 200 ezer ember háztartási hulladékát fogja feldolgozni ez a központ, ami óriási előrelépés ahhoz képest, hogy eddig ilyesmi Kárpátalján egyáltalán nem létezett. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a magyar kormány 2,5 millió eurót többletforrásként rendelkezésre bocsátott a projekt befejezéséhez, miután az európai uniós támogatás nem volt elegendő annak kivitelezésére. Ez is bizonyítja azt, hogy a magyar kormány mind Kárpátalja, mind Ukrajna vonatkozásában hosszú távú befektetésekben, partnerségben és együttműködésben gondolkodik.

A mai nap harmadik fontos állomása a Vérke-csatorna rehabilitációs munkálatainak a megtekintése. A Vérkének egy olyan átfogó szennyvíz-rehabilitációs programja zajlik – teljes egészében magyar kormányzati forrásból –, amely munka hosszú évtizedek óta várat magára. A megoldandó probléma eddig egész Beregszász életét komolyan megkeserítette, hisz a szennyvíz gyakorlatilag egy felszíni, nyílt csatornán keresztül folyt Kárpátalja egyik fontos városának a központján át. Ez az állapot meg fog szűnni, és a Magyarországra átjutó szennyezést is radikálisan mérsékelni tudjuk így. Ez a munka szintén milliárdos nagyságrendet jelent.

A negyedik fontos projekt, ami miatt ma itt vagyunk, az évekkel ezelőtti, nagy beregszászi árvíz után megrongálódott utak helyreállítására vonatkozik. A magyar kormány akkor is gyorsan a helyiek segítségére sietett és a beregszászi városvezetés kérését meghallgatva egy jelentős összeget bocsátott a város rendelkezésére, hogy a megrongálódott utakat megcsinálják. Ez is milliós nagyságrendet tesz ki. Mindez mutatja, hogy Magyarország mennyire elkötelezett a kárpátaljai támogatáspolitikájának fenntartása mellett. Mennyire komolyan veszi, hogy a legnehezebb időkben is érdemes Kárpátaljába, Ukrajnába befektetni, támogatások és fejlesztési projektek formájában. Azzal számolunk, hogy Ukrajna úrrá lesz azokon a rendkívüli nehézségeken és megpróbáltatásokon, amiken most keresztül kell mennie…” – fogalmazott Magyar Levente kiegészítve azzal, hogy a háború kitörése óta a hagyományosan Kárpátaljára fókuszáló magyar támogatáspolitika kibővült és immár Ukrajna egész területét érinti.

A Helikon Hotelben megszervezett ZéróHulladék konferencián Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, a Tisza ETT társelnöke köszönetet mondott Magyarországnak a projekt anyagi és szakmai támogatásáért. Elmondta, hogy a hulladékgazdálkodási beruházás bizonyíték arra: „Tudunk európai szabályok szerint dolgozni, Európát építeni Ukrajnában. Ez nagyon fontos a számunkra. A beruházás határokon átívelő program keretében történik, a Tisza Európai Területi Társulás (Tisza ETT) segítségével, amelyet mi hoztunk létre.” A megyei tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a beruházás több mint 200 ezer embert szolgál majd ki, a mostani nagy Beregszászi járás hulladékgazdálkodási gondjait megoldja. „Harmincezer tonna hulladékot fog befogadni évente, és 25–30 évig megoldja a járásban termelődő szemét kezelésével kapcsolatos gondokat. A járás mind a tíz kistérsége részt vesz ebben, amely projekt példaértékű lesz az egész ország számára” – jelentette ki Volodimir Csubirko.

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke, a Tisza ETT elnöke kárpátaljai kollégáját kiegészítve elmondta: „Egy olyan tragikus háborús helyzetben vagyunk, amikor a normalitás képviselete számít kivételnek. Azt gondolom, hogy ennek a projektnek a sikere a normalitás üzenete Ukrajnának is és Magyarországnak is. Hat évvel ezelőtt alakult meg a Tisza ETT, nagy tervekkel. Leginkább elnöktársam, Volodimir Csubirko kitartásának, szorgalmának köszönhetően jutottunk el idáig. Hiszen ő nem adta fel soha azt az álmot, hogy egy ilyen európai uniós intézmény, mint a területfejlesztési társulás, egy még nem uniós országban is be legyen jegyezve. A Legfelső Tanács képviselőinek is köszönöm, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy ez az európai jogi forma implementálva lett az ukrán jogrendbe, így el tudtuk kezdeni a munkánkat. Számos projektet valósítottunk meg, amelyek közül kiemelném az aknaszlatinai sóbánya felmérését” – ismertette Seszták Oszkár, hangsúlyozva, hogy a makkosjánosi hulladéküzem Kárpátalja legnagyobb beruházása, amely önkormányzati cégként fogja ellátni a feladatát.

Magyar Levente miniszterhelyettes elmondta, hogy a projekt idén nem valósulhatna meg, ha a magyar kormány a háború időszakában nem mozgósít egy közel 2,5 millió eurós összeget, hisz egy többletigény keletkezett az évek alatt.

Julija Hrisina, Ukrajna Legfelső Tanácsának képviselője hangsúlyozta: „Nekünk mint országnak nagyon fontos barátaink, partnereink támogatása a mostani nehéz körülmények között. Ennek a borzasztó háborúnak az idején a projekt, amit ma bemutatunk, jó példája a segítségnek, együttműködésnek” – fogalmazott Julija Hrisina, emlékeztetve a hallgatóságát arra, hogy a hulladékfeldolgozó üzem hatással lesz a környező országok ökológiai helyzetére is.

Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője megköszönte Volodimir Csubirkónak és Seszták Oszkárnak, hogy pionírként ők tették meg az első lépéseket az ukrajnai decentralizáció terén. Köszönetet mondott Magyar Leventének is a magyar állam által a projekt befejezéséhez adott anyagi támogatásért. Elmondta, hogy a Herszon megyei gátrobbantás következtében újabb menekültek Kárpátaljára érkezése várható, ami miatt nagyobb lesz a kárpátaljai infrastruktúra terhelése. Ők előreláthatóan hosszabb ideig itt maradnak, tehát nemcsak a most a Beregszászi járásban élőket fogja kiszolgálni az év végére elkészülő létesítmény, amely fontos, előremutató beruházás.

A konferencia résztvevői ellátogattak az épülő hulladékgazdálkodási üzembe, majd Magyar Levente miniszterhelyettes és kísérete megtekintette Beregszászban, a Szőlőhegy utcában az Övárok-projekt keretében zajló munkálatokat, valamint a Kinizsi és Vörösmarty utcák kereszteződésénél a Vérke-csatorna kotrásának munkálatait. Ez utóbbi munkát a csatorna torkolatától kezdték, eddig 13 kilométeres mederszakaszt tisztítottak meg. A nehezebb, Beregszász belvárosán is keresztül kanyargó 11,2 kilométeres szakasz még hátra van.

A munkálatokat végző Békés Drén Kft. vezetője, Barkász Sándor elmondta, hogy a Vérke medréből a partra kotort és szivattyúzott szerves iszapot hagyják ott kiszáradni. Majd mintákat vesznek belőle, azt bevizsgáltatják, és ahol az emberi egészségre káros anyagot tartalmaz, onnan elszállítják, ahol nem, ott a felszínét befüvesítik, hisz a szerves anyagokban gazdag iszap talajjá alakul. Az iszapban sok szemetet is találnak, eddig például bicikliváz, konyhai tűzhely és gumiabroncsok kerültek elő a víz alól. Az iszapból kiszedett szemetet természetesen el fogják szállítani. Nehezíti a munkájukat, hogy a város területén a Vérkének vannak olyan szakaszai, ahol a magánkertek mindkét oldalról közvetlenül a Vérke partjáig érnek, ezeknek a szakaszoknak a kotrását egy speciális zagyszivattyúval próbálják megoldani.

Badó Zsolt