Valuta kivitele 10 ezer euró felett

2023. július 9., 17:12 , 1166. szám

„Mit kell tudni a valuta kiviteléről? Úgy tudom, hogy 10 000 eurót vihetünk magunkkal külföldre bevallás nélkül. De mi az eljárás, ha ennél nagyobb összegről van szó? Igazolni kell, hogy honnan van a pénz? Mutassam be a szerződést, hogy eladtam a nagyszülőktől örökölt házat? Mi a büntetés, ha nem vallom be a nálam lévő pénzt?”

– Ön jól tudja, magánszemélyek a 10 000 eurót el nem érő összegnek megfelelő készpénzt jogosultak kivinni Ukrajnából írásbeli nyilatkozattétel (deklarálás) nélkül. Egyébként készpénz mellett banki (befektetési) nemesfémeket is bevallás nélkül lehet külföldre vinni a 10 000 eurós értékhatárig. Ilyen esetben a 10 000 eurós limit együttesen fog vonatkozni a polgárnál lévő készpénzre és a banki fémekre (vagyis nem lehet a 9 999 euró mellett ugyanilyen értékű nemesfémet is kivinni deklarálás nélkül). Jó tudni, hogy a vámszabályok szempontjából a hrivnya is készpénznek minősül, tehát a 10 000 eurós értékkeretbe a nálunk lévő hrivnyát is bele kell számítani.

Vegyük figyelembe, hogy a kivinni szándékozott készpénz és a banki nemesfémek euróban kifejezett értékének kiszámításakor a hrivnyának az euróhoz viszonyított, az ukrán határ átlépésének napján érvényes hivatalos (tehát nemzeti banki) árfolyamát, illetve keresztárfolyamait veszik figyelembe.

Ami a 10 000 eurót elérő vagy ezt meghaladó mennyiségű valutát (banki nemesfémet) illeti, ilyenkor a teljes összeget be kell jelenteni, vagyis fel kell tüntetni a deklarációban (tehát nem csupán azt a részét, amely meghaladja a 10 000 eurót). A deklarációhoz az ukrán illetőségű magánszemélynek csatolnia kell a pénz 10 000 eurót meghaladó részének eredetét igazoló dokumentumokat. Erre azonban nem alkalmas sem a ház adásvételét igazoló szerződés, sem semmilyen egyéb bevételt igazoló dokumentum (például ajándékozási szerződés, öröklési igazolás, jövedelemkimutatás stb.). Az Állami Vámszolgálat honlapja (https://customs.gov.ua/)
szerint a vámosok a saját bankszámlánkról való pénzfelvételt igazoló okmányt tekintik az egyetlen megfelelő igazoló dokumentumnak. Ekként rendelkezik a vonatkozó ukrán nemzeti banki (NBU) szabályzat 18. pontja is (Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затверджене постановою НБУ від 02. 01. 2019 № 5). Tehát a ház eladásáért kapott összeget előbb be kell fizetnie a bankszámlájára, majd levenni onnan, s kérni a banktól az igazolást a készpénzfelvételről. A pénz eredetét igazoló dokumentumokra (esetünkben a ház eladását alátámasztó szerződésre) akkor lesz szüksége, amikor elhelyezi a pénzt a bankban, ugyanis ott kötelesek megvizsgálni a pénz eredetét.

Jó tudni, hogy a saját bankszámláról történt készpénzfelvételről kiállított igazolás 90 naptári napig érvényes. Ha ezt a pénzt külföldi valutára váltottuk, esetleg nemesfémet vásároltunk érte, csatoljuk a bevalláshoz a valutaváltási műveletről, a vásárlásról kapott igazolást is.

Megjegyzendő, hogy valutakészpénz levételekor a számláról és az országból való kivitelekor célszerű tájékozódni az NBU által a hadiállapot miatt a valutaműveletekre bevezetett és az adott pillanatban érvényes korlátozásokról. Így például, amikor e sorok íródnak, a jegybank előírása szerint valutaszámláról valutában legfeljebb 100 ezer hrivnyának megfelelő összeget vehet le a polgár naponta. Eltérés lehet az egyes bankok között abban, hogy ténylegesen mekkora valutaösszeget fizetnek ki egy személynek naponta. Egyébként is érdemes idejekorán érdeklődni az eljárás menetéről, mert némelyik bankban előre meg kell rendelni a valutalevételt.

Talán megoldást jelenthet pénzkiviteli problémájára, hogy az ukrán bankok valutaszámláiról tulajdonosaik külföldön 100 ezer hrivnyának megfelelő összeget vehetnek fel naponta készpénzben, a kártyás fizetés lehetősége pedig nincs korlátozva.

Arra kell felkészülni, hogy a 10 000 eurót elérő vagy meghaladó összeg bejelentésének elmulasztása a határon szabálysértésnek (adminisztratív jogsértésnek) minősül, és bírságot von maga után. A bírság mértéke a be nem vallott összeg 10 000 euró feletti részének 20%-a. Mivel a vámosok a Vámtörvénykönyv alapján a valutát is árunak tekintik, előfordulhat, hogy elkobozzák a be nem jelentett összeget. Ebben az esetben a bírósághoz kell fordulni a pénz visszatérítése végett.

hk