XX. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája és Soós Kálmán-ösztöndíj-átadó a Rákóczi-főiskolán

2023. november 13., 08:46

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) közös szervezésében sor került a XX. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciájára november 10-én. A rendezvénynek a Rákóczi-főiskola Gross Arnold terme adott otthont.

Az esemény ünnepélyes megnyitóján elsőként dr. Váradi Natália, a „GENIUS” JA igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Beszédének kezdetén „a legnagyobb magyar”, Széchenyi István gondolatát idézte: „Az ész erő, s így az ész boldogság… A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.” Kiemelte, hatalmas megtiszteltetés számukra, hogy a huszadik jubileumát ünneplő konferencia az idei évben is bekerült az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) programsorozatába, a szintén huszadik alkalommal életre hívott Magyar Tudomány Ünnepe tudomány-népszerűsítő eseménysorozatba, melynek célja, hogy hitelesen mutassa be a legújabb tudományos eredményeket, valamint a fiatalabb generációk figyelmét is felkeltse a tudományos életpálya iránt.

„Főkonzulként, de egyszerű magyar adófizető állampolgárként is büszke vagyok arra, hogy ennek a kárpátaljai tudományos programnak a megvalósulását a nemzeti magyar kormány támogatja” – szögezte le beszédében Bacskai József ungvári magyar főkonzul, így folytatva: „Hiszen soha nem tudhatjuk, hogy most az Ungvári Nemzeti Egyetem vagy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola folyosóján, vagy itt a konferencián szembetalálkozva egy-egy diákkal, vagy a mai nap a fiatal kutatók előadását meghallgatva ki válik a jelenleg még tudományos szárnyait próbálgató fiatalok közül a jövő Nobel-díjas Krausz Ferencévé vagy Karikó Katalinjává, vagy más tudományágak csodálatos zászlóhordozójává”. A felsőoktatás, a tanulás és a kutatás szerepe minden társadalomban meghatározó jelentőséggel bír. Az oktatás és a kutatás nem csupán tudást közvetít, hanem formálja a fiatalok gondolkodását és szemléletét, új inspirációkat gerjeszt és innovációt hoz létre, továbbá elősegíti az egyének személyes és szakmai fejlődését, egy-egy tudományos pálya kibontakozását, és végső soron a közösségnek gyarapodást, hasznot hoz – fogalmazott a diplomata. „Ez az esemény is nagyszerű példája annak, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola itt, Kárpátalján egyedi szereppel bír Kárpátalja magyar értelmiségének képzésében. A főiskola az értékteremtés és az identitásmegőrzés egyik kiemelkedő fellegvára, ami különösen fontos az itt élő határon túli magyar közösség megmaradásához és megerősödéséhez. Itt nevelkednek azok a fiatalok, akik később tanárok, pedagógusok, kultúraőrzők, értelmiségiek lesznek” – jelentette ki a főkonzul.

Néhány résztvevő és meghívott vendég online csatlakozott a konferenciához, köztük prof. dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke is, aki köszöntőjében megcáfolta a latin idézetet, mely szerint „fegyverek közt hallgatnak a múzsák”, s ezt a rendezvény is alátámasztja. „A huszadik alkalommal megrendezett konferencia már önmagában egy érték, mely a stabilitást is mutatja, s ezen a konferencián tradicionálisan részt vesznek a Kárpát-medence szinte minden területéről érkezett fiatal kutatók, és ugyanígy a szakmai bizottság tagjai is” – mutatott rá, hozzátéve: „Megítélésem szerint a kárpátaljai tudományos közösség töretlenül tudja tovább vinni a tudományos gondolkodást, azokat az értékeket, amelyeket az elmúlt húsz-huszonöt évben felhalmoztak, s ez egy fantasztikus dolog.”

Prof. dr. Csernicskó István, a II. RF KMF rektora, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) elnöke felszólalásában emlékeztetett arra, hogy a magyar tudomány ünnepéről a Magyar Tudományos Akadémia már 1997 óta megemlékezik, hivatalosan azonban 2003 óta ünneplik e napot minden év november 3-án, azon a napon, melyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság létrehozására, s ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. „Amikor mi itt Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját szervezünk, akkor kicsit a múltba is visszanézünk, de mindenképpen a jövőbe tekintünk” – húzta alá a főiskola rektora.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára levélben köszöntötte a résztvevőket, melyet Váradi Natália olvasott fel. „Nehéz háborús időket él Ukrajna, és nehéz, olykor kilátástalannak tűnő időket él a kárpátaljai magyarság is. Mindazonáltal örömmel és reménységgel tölt el az a tény, hogy Kárpátalja »múzsái« az orosz‒ukrán háború nehézségei ellenére sem hallgatnak. A tudományban, kultúrában, önazonosságban keresik és békéhez és fejlődéshez vezető utat. Ennek egyik bizonyítéka a mai tudományos konferencia is” – tolmácsolta az államtitkár szavait a „GENIUS” JA igazgatója. A levélben Potápi Árpád János emlékeztet arra, hogy Széchenyi István közel két évszázaddal ezelőtti döntésével – mely szerint birtokainak egy évi teljes jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására ajánlotta fel – szilárd alapokra helyezte a magyarság tudományos fejlődését, és ez a szilárd alap ma is hozza gyümölcseit. „Arra kérem önöket, hogy tudományos munkájuk során folytassák ezt a nemes hagyományt, dolgozzanak a békéért, a nemzetek közötti együttműködésért és az emberiség fejlődéséért” – olvasta Váradi Natália az államtitkár szavait.

Az MTA rendezvénysorozata hagyományosan minden évben egy központi gondolat köré szerveződik és lényege, hogy az emberek megértsék: a világban zajló problémákat, kihívásokat csak tudományos tényekre alapozva lehet megérteni, megváltoztatni, valamint befolyásolni. Felhívja a figyelmet továbbá a közérthető és élményalapú ismeretátadás fontosságára, motiválja a fiatalokat az önálló gondolkodásra. Illeszkedve az MTA idei mottójához, a „Tudomány: válaszok a globális kihívásokra” elv mentén valósult meg a XX. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája is, melynek célja, hogy a különböző tudományágak területén kutató doktoranduszok és doktorjelöltek, vagy a tanulmányaikat a főiskola vagy egyetem után is folytatni kívánó fiatalok számára bemutatkozási lehetőséget biztosítson kutatási eredményeik ismertetésére, szakemberekkel való találkozásra, illetve tapasztalatgyűjtésre.

A Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját 2004-ben néhai dr. Barkáts Jenő, a Rákóczi-főiskola egykori rektorhelyettese indította útjára, aki 2010-ig folyamatosan szervezője és lebonyolítója volt a rendezvénynek. 2011-től a konferenciát a „GENIUS” JA a Rákóczi-főiskolával együttműködve közösen szervezi meg a magyar tudomány napjához illeszkedve.

A konferencia huszadik, jubileumi évfordulója alkalmából a „GENIUS” JA köszönetét fejezte ki azoknak a neves szakembereknek, akik a kezdetek óta töretlenül segítik a munkát, akik szakmaiságukkal hozzájárulnak a konferencia sikeréhez és emelik annak színvonalát, emellett hallgatókat is mentorálnak. Számukra díszokleveleket adtak át.

A konferenciára 35 évnél nem idősebb alapdiplomás, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezhettek. Július 3. – szeptember 11. között összesen 19 fiatal kutató jelezte részvételi szándékát 8 felsőoktatási intézményből: Babeș-Bolyai Tudományegyetem (1 fő), Debreceni Egyetem (3 fő), Eötvös Loránd Tudományegyetem (2 fő), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (8 fő), Miskolci Egyetem (2 fő), Pannon Egyetem (1 fő), Pécsi Tudományegyetem (1 fő), Ungvári Nemzeti Egyetem (1 fő). Az előző évekhez hasonlóan a fiatal kutatók idén is két szekcióban mutatták be tudományos munkáikat és azok eredményeit. A humántudományi szekcióban 10 előadás hangzott el, melyeket egy 13 tagú szakmai bizottság értékelt, a reáltudományi szekcióban pedig a 11 főből álló szakmai bizottság összesen 9 előadást minősített.

Az előadásokat követően a szekcióvezetők összegezték és értékelték az elhangzottakat, valamint hasznos, építő jellegű tanácsokkal látták el a fiatal kutatókat. Ezt követően átadták az elismerő okleveleket, emellett két előadó a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács felajánlásból ezer-ezer hrivnya különdíjban részesült, melyet Csernicskó István, a KMAT elnöke adott át.

A rendezvény keretében került sor a Soós Kálmán-ösztöndíjak ünnepélyes átadójára is. Az ösztöndíjprogram a 2023/2024-es tanévben immár 12. alkalommal került meghirdetésre. Az ösztöndíjprogram célja a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben dolgozó, illetve tanuló magyar nemzetiségű kutatók és hallgatók tudományos tevékenységre ösztönzése, a magyar tudományos szaknyelv fejlesztése.

A II. RF KMF alapító rektorának nevét viselő ösztöndíjprogram három részből tevődik össze: a Kárpátaljai Vándoregyetem, a magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése, valamint a kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása. A Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács döntése értelmében a korábban benyújtott mind a 44 pályamunka ösztöndíjban részesült, melynek értéke összesen mintegy 1,7 millió forintnak megfelelő hrivnyát tett ki.

A XX. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája és a Soós Kálmán-ösztöndíjprogram Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

CsA