Beregszászi roma nap „az esélyegyenlőség nevében”

2012. december 6., 01:00 , 621. szám

A kárpátaljai romák társadalmi felzárkóztatása és integrációja volt a célja és a témája annak az egész napos rendezvénysorozatnak, melyre múlt pénteken került sor Beregszászban Magyarország Beregszászi Konzulátusa kezdeményezésére, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EEM) támogatásával, együttműködésben a „GEnius” Jótékonysági Alapítvánnyal és a Kárpátaljai Református Egyházkerülettel, számos magyarországi és kárpátaljai intézmény, szervezet, alapítvány támogatásával.

Az esemény istentisztelettel kezdődött a beregszászi roma református templomban. Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Zsinat lelkészi elnöke igehirdetésében Jézus üzenetét tolmácsolta hallgatóságának. „Ti értékesek vagytok a Mennyei Atya szemében” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az üzenet minden megjelentnek szól, „cigánynak, nem cigánynak, reformátusnak, katolikusnak, mindannyiunknak, akik itt vagyunk”, mert erről szól az evangélium, erről szól a karácsony. Az istentisztelet végén a püspök Michels Antal beregszászi római katolikus plébánossal közösen meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún.

Az esélyegyenlőség nevében elnevezést viselő rendezvénysorozat hivatalos megnyitóján a templomkertben Langerné Victor Katalin, az EEM helyettes államtitkára köszöntőjében mindenekelőtt azt hangsúlyozta, milyen sokan fogtak össze azért, hogy a nap programja minél színesebb és gazdagabb legyen. „Mindez azért, hogy megmutassuk, a roma kultúra határon innen és határon túl is mennyire értékes” – tette hozzá.

A megnyitót gazdag kulturális program követte, fellépett többek között Kulcsár Iván és együttese, valamint a KMF Music Project együttes. A naphoz kapcsolódóan anyaországi támogatásból több mint ezer adag meleg ételt és 800 kenyeret osztottak szét a rászorulóknak. A legkisebbek a közeli roma iskolában (Beregszászi 7. Számú Általános Iskola) megtekinthették a bátyúi Gubancok színjátszó csoport előadását.

Az istentisztelettel és a kulturális programmal párthuzamosan Roma felzárkóztatás Kárpátalján címmel rendeztek konferenciát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Káli-Horváth Kálmán, az EEM társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkárságának sajtótitkára, a konferencia moderátora a megjelentek között üdvözölhette többek között Tóth Katalint, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárságának helyettes államtitkárát, valamint Ljubka Katalint, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium osztályvezetőjét. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, valamint Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke.

Tóth István, Magyarország beregszászi főkonzulja köszöntőjében mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy hívó szavukra mindenki szívesen járult hozzá a rendezéshez, hiszen a cigányság problémája „ebben a térségben, s más térségekben olyan súlyú, hogy megérdemli a figyelmet, illetve a továbbgondolását annak, hogyan tudunk egymásnak segíteni”. Szerinte a konferencia és az azt kísérő vallási-kulturális rendezvények talán történelmi pillanatnak tekinthetők a cigány–magyar együttélés vonatkozásában.

Brenzovics László, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány elnöke beszédében rámutatott: a Kárpátalján kisebbségben lévő magyarságnak nincsenek a kezében az eszközök ahhoz, hogy megoldja a helyi cigányság problémáit, ami állami feladat volna. A magyarságot, a történelmi egyházakat mégis foglalkoztatja a kérdés, hiszen egy velünk élő, részben magyarul beszélő népcsoportról van szó.

Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke köszöntőjében elmondta: egy konferencia nem old meg minden kérdést, de arról szól, hogy felvesse az adott közösséget foglalkoztató problémákat, s a közös gondolkodás eredményeként kivezető utat mutasson, melynek végén megtalálhatók a megoldáshoz szükséges eszközök, s a felelősök, akik a probléma megoldásáért érdemben tudnak tenni.

A konferencián egyebek mellett elhangzott, hogy a kárpátaljai roma közösség lélekszáma a statisztikai adatok szerint mintegy 14 ezer főre tehető, becsült adatok, nem hivatalos felmérések szerint viszont akár 42 ezren is lehetnek, s további növekedéssel lehet számolni, annak minden társadalmi hatásával együtt. A helyi cigányság közel fele magyar anyanyelvű, jelenlétük egyre számottevőbb a kárpátaljai magyar oktatási rendszerben, s így, valamint tekintettel a magyarság fogyatkozására, fontos szerepet játszhatnak annak jövőbeni fenntarthatóságában is – tudhattuk meg többek között Orosz Ildikó és Molnár József főiskolai tanár előadásaiból.

Az anyaország a tapasztalatok átadásával jelentős mértékben hozzájárulhat a Kárpátalján élő romák társadalmi felzárkóztatásához – hangsúlyozta Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár, aki előadásában a magyarországi Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiát ismertette.

A plenáris előadások után a konferencia munkája három szekcióban – egészségügyi, oktatási és egyházi – folytatódott. A tanácskozás szünetében fellépett a Romano Glaso Cigány Folklóregyüttes, a beregszászi főiskola Gross Arnold kiállítótermében pedig tárlat nyílt Normantas Paulius és Novák József fotóiból.

hk