Hiller levele Vakarcsukhoz

2009. december 18., 09:00 , 466. szám

Aggodalmát fejezte ki Hiller István magyar oktatási és kulturális miniszter Ivan Vakarcsuk ukrán oktatási miniszternek írt levelében a kárpátaljai magyarok anyanyelvű oktatásával kapcsolatban.

Az oktatási tárca honlapján múlt szerdán közzétett levélben a magyar oktatási miniszter azt kérte az ukrán tárcavezetőtől, hogy a kisebbségek anyanyelvű oktatáshoz való jogát szavatoló törvények, kétoldalú és nemzetközi egyezmények értelmében biztosítsa a magyar nyelvű közoktatást és felsőoktatást, s annak megfelelő feltételeit, így a magyar nyelvű tankönyvellátást, valamint a magyar nyelvű felsőoktatási felvételit a magyar tannyelvű intézményekben.

Hiller István levelében kifejtette, hogy Ukrajnában a 12 éves középfokú oktatásra történő átállás új tantervek és tankönyvek bevezetését követeli meg, ez azonban "az őshonos ukrajnai nemzetiségiekre vonatkozóan diszkriminatív módon valósul meg".

Mint írta, ellentétben az ukrán tannyelvű iskolákkal, amelyek több érvényes tankönyvcsalád közül választhatnak, a kisebbségi, így a magyar nyelvű iskoláknak lefordítandó könyvek kiválasztása egyrészt esetlegesen történik, aminek következtében nincs biztosítva az egyes tantárgyak könyveinek folytonossága, másrészt ezeknek az iskoláknak nincs választási lehetőségük, hiszen egyetlenegy tankönyvet jelölnek ki számukra, s az is sokszor jelentős késéssel jut el a diákokhoz.

Kitért arra: a magyar iskolák 10. osztálya számára a megrendelőlap nyomtatványában csak az ukrán nyelv, a magyar nyelv és magyar irodalom könyvek szerepelnek, ami arra utal, hogy a minisztérium nem tervezi a többi tantárgy tankönyveinek fordítását, s mindez előrevetíti a nemzetiségek anyanyelvű oktatása megszüntetésének lehetőségét.

A magyar tárcavezető a korábbi levélváltásokra utalva ismételten felhívta az ukrán miniszter figyelmét arra, hogy a jelenleg érvényben lévő ukrán felsőoktatási felvételi rendszer negatívan befolyásolja a magyar tannyelvű iskolák végzőseinek esélyeit a felsőoktatásba jutásra, hiszen a három kötelező érettségi vizsgatárgy közül kettőt kötelező ukrán nyelven letenni, valamint a magyar nyelv és irodalom tárgy nem szerepel a választható tárgyak között.

Annak ellenére született az előírás, hogy mindez köztudottan kiemelten hátrányos helyzetbe hozza a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák végzőseit, s aláássa a magyar nyelvű közép- és felsőfokú képzés jövőjét Kárpátalján – tette hozzá.

Hiller István kiemelte: szükségesnek tartanák, hogy a magyar tannyelvű felsőoktatási intézménybe jelentkezők esetén a diákok magyar nyelvből is tehessenek alkalmassági vizsgát, hiszen erre a hatályos törvény 2010-től nem ad lehetőséget. (Kárpátalja/MTI)