Lajtos Nóra: Anyám kétszikű rózsa

2024. május 26., 12:09 , 1211. szám

És akkor anya az ölébe vett,

dúdolt egy ismerős dallamot,

kétszikű virágok voltunk így ketten:

fő- és mellékgyökérzetünk összekuszálódott

az évek során. Rózsává virult az én anyám,

illatozik ma is gyerekkori emlékeimben,

amikor loknijaimba fehér vasalt szalagot kötött,

s úgy mentünk kéz a kézben, míg szirmait nem

hullajtotta. S hogy milyen volt szőkesége, jól emlékszem,

tincseibe bele-belekapott már itt-ott a deres múlt;

töviseit lemetszette az idő, talán egyet-kettőt, ha hagyott,

azokkal néha kicsit szúr, legalább akkor érzem, hogy vagyok.

Anyám kétszikű rózsa, hallgatása csöndbársony,

kerítésen felfutó szára az ég felé magasodik:

Isten-oltotta nemes fajta, tudom, odaát is

levélkarjaival átölel majd, ölébe vesz,

s eldúdoljuk ketten azt az ismerős dallamot.

 

 

Dr. Lajtos Nóra író, költő, irodalomtörténész, kritikus, tanár 1977-ben született Püspökladányban, ma Debrecenben él. Tanulmányaival kapcsolatban csak a legfontosabbat említeném: a Debreceni Egyetemen szerzett magyar szakos tanári oklevelet, majd 2013-ban ugyanitt PhD (doktori) oklevelet summa cum laude minősítéssel. Tíz kötete jelent meg. 2015-től a Magyar Írószövetség tagja. 2023-ban elnyerte a Bella István-díjat, még ugyanabban az évben megkapta a Tokaji Írótábor Hordó-díját. Jelenleg a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjprogramjában vesz részt. Rendszeresen publikál szinte minden jelentős kortárs magyar nyelvű folyóiratban, internetes lapban és irodalmi kiadványban, mint a Magyar Napló, a Hitel, a Kortárs, az Irodalmi Jelen, a Tiszatáj, az Alföld, az Előretolt Helyőrség, a Bárka, a Vörös Postakocsi, a Helikon, a Partium, a Magyar Múzsa stb. Többször szerepelt a Versmaraton című irodalmi programon.

Nórát már régóta ismerem; mivel ő Debrecenben él, főként a Tokaji Írótáborban, vagy egyéb jelentős irodalmi rendezvényeken szoktunk találkozni. Tavaly is ott voltam Tokajban, amikor átvette a Hordó-díjat, ami jelentős elismerés. Nóra számára jelentős kiugrást jelentett a 2023-as év, díjakat kapott és felvételt nyert egy jelentős ösztöndíjprogramba. Nagy munkabírású, lelkes és alapos szakember. Annak idején meg akartam hívni a Múzsa szerkesztőségébe, de egy másik lap főszerkesztője megelőzött. Úgy vélem, a kárpátaljai olvasók nem igazán ismerik a verseit, remélem, hogy ezzel a rövid ismertetővel is elősegítem, hogy a jövőben ez megváltozzon. Nem vagyok irodalomtörténész, ezért dr. Csontos Mártát hívom segítségül, aki így írt a költő 2022-ben megjelent A gyermekkor tenyerén című kötetéről: „Lajtos Nóra kötetében gyermekélményeket ír le a rá nagyon is jellemző transzcendentális szférákba is betekintő lírai érzékenységgel, s ez a retrospektív líra szinte adatszerű pontossággal jeleníti meg a gyermekkorban megélt tapasztalatokat. A kötet egyfajta önéletrajzi írás is egy olyan életszakaszra fókuszálva, mely jelentősen hozzájárul a személyiségfejlődéshez, s a költői életmű teljesebb megértéséhez.”

            Lengyel János