"Az Úr angyala őrt áll"

Hálaadó istentisztelet Szalókán

2009. október 2., 10:00 , 455. szám

Hálaadó istentiszteleten mondtak köszönetet az elmúlt vasárnap az ungvári járási Szalóka lakói templomuk megújulásáért.

A református templom 1793-ban épült, különösen értékesnek tartják az 1794-ben készült festett kazettás síkmennyezetét. A fehér alapra festett kazetták csodálatos és kivételesen gazdag mintázatát több tudományos munka és útikönyv is említi, ami miatt sok szakember és turista is útba ejti Szalókát kárpátaljai utazása során. Sajnos a tetőszerkezet rossz állapota miatt több helyen beázott az értékes 210 éves mennyezet. A presbitérium ezért elhatározta, hogy sürgősen felújítja a templomhajó tetőszerkezetét, de a nagy beruházáshoz kevésnek mutatkozott a gyülekezet anyagi ereje, ezért külső segítségre szorult. 2009 nyarán a templom megújult, az önzetlen támogatóknak köszönhetően. A felújítást ungvári, bakosi, ráti, császlóci és szalókai mesterek végezték.

Az ünnepi istentiszteleten Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke nyitó imájában hálát adott az Istennek a megtartatásunkért és a megújult templomért. Igehirdetésében a 34. zsoltárban az istenfélőknek tett ígéretről és üzenetről beszélt: "Az Úr angyala őrt áll."

Balogh Attila helyi lelkipásztor, az Ungi Református Egyházmegye esperese köszöntötte a vendégeket, majd Bátori József, a gyülekezet gondnoka, Ung megyei főgondnok foglalta össze a felújítás részleteit. A legfontosabb, hogy a templomhajó tetejét újralécezték, és lecserélték az elavult bádoglemez héjazatot. 0,7 milliméter vastag, rozsdamentes lemezből készítették az új fedést az idősebb Hidi András által irányított bakosi mesterek. A templom hátsó részére pedig egy új bádogkakas került. A falakat kijavították, átfestették. De megújultak a nyílászárók, valamint a kis- és nagykar padlózata is. A mózesszéket is kijavították sok más apróbb dolog mellett. Szuhányi Sándor császlóci restaurátor pedig felújította a mennyezet három szöveges kazettáját, amit az Ars Longa Alapítványnak köszönhetünk, akik teljes egészében átvállalták ennek a munkának a költségeit.

A gyülekezet énekkara is készült a nagy alkalomra. A Nagyné Fekete Zsuzsanna által felkészített kórus két zsoltárt és Balassi Bálint megzenésített versét énekelte, majd a fiatalok szavalatai következtek.

Támogatta a felújítást a Kárpátaljai Református Egyházkerület, annak Diakóniai Központja, az Ungi Református Egyházmegye, a magyarországi Szülőföld Alap, a hollandiai Wierden református gyülekezete és a Kanadai Presbiteriánus Egyház. Támogatta a templom felújítását egy kanadai magánszemély is, Szabó Péter, akinek az édesapja Szalókán született, továbbá a Győri Rotary Club és a Dorcas holland segélyszervezet kárpátaljai kirendeltsége. Gyűjtést szerveztek a gyülekezetben is, a szalókaiak 9825 hrivnyával támogatták a felújítást.

Badó Zsolt