"...népemhez mindenkor hű leszek..."

Tanévnyitó ünnepség a Rákóczi-főiskolán

2009. szeptember 25., 10:00 , 454. szám

Az intézmény hagyományaihoz híven idén is a beregszászi református templomban tartotta tanévnyitó ünnepségét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola múlt pénteken. Az esemény a főiskolai tanács és a rendezvény vendégeinek ünnepélyes bevonulásával vette kezdetét. A méltóságteljes menet élén a főiskola Rákóczi-korabeli ruhába öltözött diákjai haladtak a főiskola és a nagyságos fejedelem zászlaival.

Ünnepi beszédében dr. Soós Kálmán rektor rámutatott: a kárpátaljai magyar értelmiség súlyát azok az értelmiségi pályára lépő fiatalok adják, akik a beregszászi főiskola elvégzése után, diplomával a kézben most igyekeznek elhelyezkedni, illetve akik az idén választották a továbbtanulást. Mint fogalmazott, rajtuk áll vagy bukik nemcsak kisebbségi intézményünk, hanem hosszú távú fennmaradásunk is.

A szónok emlékeztetett azokra a nehézségekre, amelyeket az emelt szintű érettségi vizsgarendszer, a magyar érettségizés lehetőségének megszűnése jelent a kárpátaljai magyar fiatalok számára. Mint rámutatott, a magyar iskolák 1074 végzős tanulója közül 535-en jelentkeztek továbbtanulásra, s csupán 300-an feleltek meg a kritériumoknak, ami az érettségiző tanulóknak mindössze a 28 százalékát teszi ki. Többségük így kiszorult az ukrajnai felsőoktatásból. Jelzésértékű az érettségizők továbbtanulása tekintetében, hogy mindezenközben 94 fő magyarországi levelező képzésre nyert felvételt, 38-an állami ösztöndíjban részesültek Magyarországon, további harminc fő folytathatja tanulmányait a budapesti Balassi Bálint Előkészítő Intézetben, így összességében egy teljes évfolyam hiányzik az itthoni képzésből. Ezért is örvendetes, mondta el Soós Kálmán, hogy az idén a beregszászi főiskolára jelentkező 475 diák közül 186 nappali és 24 levelező képzési formára felvett hallgató kezdte meg tanulmányait. Egyetemi szintű nappali képzésre további 122 fő iratkozott be, illetve 61 a levelezőre. Összességében 933 diák számára vette kezdetét az új tanév, hangzott el.

A főiskola a nappali tagozaton az első diploma megszerzésére irányuló képzést ingyenessé tette – jelezte a rektor. Azok számára pedig, akiknek az idén nem sikerült a felvételije, szeptembertől olyan nappali felkészítő képzés indult, amelynek keretében az időközben megváltozott felvételi követelményeknek megfelelően a szaktantárgyakból is ukránul készítik fel a jelentkezőket.

Az esemény az első évfolyamos hallgatók ünnepélyes eskütételével folytatódott. Az eskü szövegét Eszterhay Renáta I. évfolyamos magyar szakos hallgató olvashatta fel.

Dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke az újdonsült diákokat köszöntve azokra a nehézségekre emlékezett, amelyek révén a kárpátaljai magyarság érdekeiért küzdőknek a politikai ellenállás ellenére is sikerült létrehozni és felfejleszteni a magyar nyelvű felsőoktatást Kárpátalján. Mindez abban a református egyháztól bérbe kapott épületben történt, tudhattuk meg a szónoktól, amely egészen az idei esztendőig szolgálta a főiskola céljait, s most visszaszolgáltatják tulajdonosának, miután a képzés teljes egészében az időközben helyreállított Kossuth téri volt törvényszéki palotába helyeződött át. Az elmúlt 15 év harcainak fogásai sajnos mai közállapotainkat is jellemzik, hangsúlyozta a szónok, azokra a hatalmi fogásokra utalva, amelyekkel nemegyszer a hatályos törvényekre hivatkozva próbálták meg elvenni a főiskolától a Beregszász városától kapott épületét, s ezzel ellehetetleníteni az intézményt. Mindez a mai elsőévesek számára már csupán történelem, ám része a tanintézmény örökségének, hagyományainak, amelyeket az oktatók szeretnének átadni az elkövetkező korok diákjainak is.

A továbbiakban a főiskola elnöke és rektora kézfogásukkal avatták diákká az elsős hallgatókat, majd a történelmi egyházak jelenlévő képviselői kérték Isten áldását a tanintézményre, annak tanáraira és diákjaira.

Az ünnepség vendégei voltak Zilahi László, a magyar Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának főigazgató-helyettese, Szantner Viktor, a magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának vezetője és munkatársa, Gyetvai Árpád, Bacskai József, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Fodor Zsolt konzul az ungvári magyar főkonzulátus képviseletében, Galó Miklós és Nyilas József a Nyíregyházi Főiskola képviseletében, Kvancz József, a Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának dékánja, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspök, Bendász Dániel esperes a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye képviseletében, Bohán Béla beregszászi római katolikus plébános, Taracközi Ferenc, a beregszászi református egyházközség lelkésze, Milován Sándor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a KMKSZ és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) munkácsi középszintű szervezeteinek elnöke, Revák István, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal nemzetiségi osztályának vezetője, Herczog György, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet igazgatóhelyettese, Csizmár Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Tóth Géza, Beregszász főjegyzője, Sin József, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, Gönczy Sándor, a KMPSZ Tanszer- és Taneszköztanácsának elnöke, Magyar Rita, a Sztojka Sándor Karácsfalvai Görög Katolikus Líceum igazgatója.

hk