Tanévkezdés – 2009

2009. szeptember 4., 10:00 , 451. szám

Az újrakezdés izgalmával és a jövőt illető aggodalmakkal indult Kárpátalja magyar iskoláiban az új, 2009/2010-es tanév. Mai számunkban összeállítást olvashatnak a tanévnyitó ünnepségekről, valamint írásokat a beiskolázásról és a tankönyvellátás újabb problémáiról.

A tavalyi 281 fős diáklétszámmal szemben az idén 245 tanuló kezdte meg a tanévet a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában, örömteli fejlemény viszont, hogy míg a múlt évben nyolc nebuló tanult az első osztályban, addig 2009. szeptember 1-jén 17 elsős kisdiák lépte át az iskola küszöbét.

A gyönyörű kora őszi időben lezajlott tanévnyitó ünnepségen elsőként Tegze Hajnalka igazgatóhelyettes üdvözölte a megjelenteket, majd átadta a szót Homoki Gabriella iskolaigazgatónak, aki örömének adott hangot annak kapcsán, hogy a tavalyi végzősök közül 17-en folytatják tanulmányaikat a különböző felsőoktatási intézményekben, s reményét fejezte ki, hogy a tanárok és a szülők éppilyen büszkék lesznek majd a mostani elsősökre is, amikor azok 11 év múlva ki fognak lépni a nagybetűs Életbe. A továbbiakban kifejtette, Bocskai István nagyszőlősi polgármester közreműködésével új tetőt kapott az épület, míg a magyarországi, érdi Egymásért Alapítvány új bútorokat ajándékozott az intézménynek, illetve sok segítséget nyújtottak a holland támogatók.

Ezt követően Milován Jolán, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének az elnöke lépett a mikrofonhoz, aki a Szövetség nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében többek között elmondta, hogy minden felelősségteljesen gondolkodó szülő a legjobbat akarja gyermekének, de ennek érdekében különböző politikai tényezők és ráhatások miatt nem mindig a legmegfelelőbb és egyben a legegyszerűbb utat választja. Pedig a képlet egyszerű: e cél eléréséhez két fontos dolog szükséges, amit gyermekkorban kell megalapozni: ez a tudás és az önbizalom. Mindkettőre igazán anyanyelvén tehet szert a gyermek.

Minden döntés egyben vállalás is. Azzal a döntésünkkel, hogy magyar iskolába íratjuk gyermekeinket, tudomásul vesszük és vállaljuk, hogy kisebbségi létünk sajnos ma hátrányt jelent, ezért nekünk magyaroknak jobban és többet kell teljesítenünk.

Ehhez adjon a jó Isten mindnyájuknak: szülőknek, diákoknak, tanároknak erőt, bölcsességet, kitartást és sok sikert.

A továbbiakban Tegze Hajnalka bemutatta az oktatási intézmény új tanárait, Major Szabina 5. osztályos tanuló verssel üdvözölte az elsősöket, majd az utóbbiak versekkel köszöntötték az iskolát. A hagyományokhoz híven, a végzősök megajándékozták az első osztályosokat.

Czirók Béla nagyszőlősi református lelkipásztor hálát adott Istennek, amiért a többi tantárgy mellett immár hittant is tanulhatnak a diákok, amire nagy szükségük is van, mert az élet – megannyi szépség mellett – sok nehézséget is tartogat, s hogy össze ne törjön az ember, elengedhetetlen szüksége van az Isten iránti bizalomra, mely nélkül reménytelen vegetálás az emberi lét. Lengyel Donát, a Nagyszőlősi Római Katolikus Egyházközség plébánosa arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy a határon túli magyarság úgy öleli körül Magyarországot, mint anya a gyermekét, s kifejtette: egyszer még a határon túli magyarok fogják megvédeni az anyaországot. Végezetül hitet, kitartást kívánt a kisebbségi léthez. Kurzakov Elek atya pedig a görög katolikus egyház képviseletében áldotta meg az iskolásokat.

A rendezvény végén a 11. osztályosok – a tanintézet parkjában – megkoszorúzták báró Perényi Zsigmond és Bartók Béla szobrát, majd megszólalt az első csengő, lezárva az ünnepséget.

A Mezőkaszonyi Középiskolában református istentisztelettel és római katolikus szentmisével vette kezdetét a tanévnyitó ünnepség, mely a középiskola udvarán folytatódott. Az egybegyűlteket, többek között azt a 32 gyereket, akik idén lépték át először az iskola küszöbét. Márkus Miklós igazgató köszöntötte, és azt kívánta nekik, eredményesen és sikeresen használják majd fel életük során a megszerzendő tudást. Az igazgató a megyei oktatási főosztály és a járási oktatási osztály okleveleit nyújtotta át kollégáinak. Ezután az elsősök köszöntötték az egybegyűlteket egy verses összeállítással, majd virágcsokrokat nyújtottak át szüleiknek és leendő tanáraiknak. A helyi hagyományok szerint a 11. osztályos tanulók átadták az elsősöknek a hagyományos útravaló tarisznyát, majd megszólalt az első csengő, bekísérték őket a tantermekbe és elkezdődött a tanulás. A gyerekek két osztályban fognak tanulni Bakó Katalin és Méhész Krisztina osztályfőnökök vezetésével. A Mezőkaszonyi Középiskolában az idei évben 325 a tanulók létszáma, 8 fővel kevesebb, mint a tavalyi év során. Tavaly 41 végzőst bocsátott ki a tanintézmény.

A Bátyúi Középiskolában Csoma Sándor igazgató köszöntötte a gyerekeket, szülőket és a vendégeket. Ünnepi beszédében elmondta: "Az iskolában szerzett tudás, az iskolában kapott nevelés sorsdöntő minden ember számára, tudatosítja ezt önmagában vagy sem." Az igazgató elmondta, hogy az idén 23 kis elsős kezdi el a bátyúi iskolában a tanulást, szólt az új tanévben várható változásokról, kiemelve, hogy az ukrajnai oktatási rendszerben bevezetett változások miatt hátrányba került magyar iskolások csak mindennapi tanulással, szorgalommal és kitartással készülhetnek fel az érettségi tesztekre. Elmondta továbbá, hogy a független érettségi vizsgateszteken elért eredményével a magyar iskolák között dobogós helyet ért el a Bátyúi Középiskola.

Az első csengő után a kis elsősök kedves műsora következett, majd Szántó Edit szervezőpedagógus köszöntötte őket Adamis Anna versével és végül Ilnyicki Gizella igazgatóhelyettessel mindegyiküknek átadta a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által elkészített munkafüzeteket.

Beregszászi Ferenc polgármester sok sikert kívánt a diákoknak és a pedagóguskollektívának, majd felolvasta Bacskai Józsefnek, a Magyar Köztársaság beregszászi főkonzuljának köszöntő levelét, és átadta a beregszászi konzulátus ajándékait: két nagyméretű dombornyomású térképet és más oktatási segédanyagokat.

A Beregszászi Magyar Gimnáziumban idén több mint 400 diák kezdte el a tanévet, köztük – hála a magyarság megmaradása iránt elkötelezett és elszánt szülőknek, valamint a magyarlakta járások iskoláiban dolgozó alsó tagozatos tanítók lelkiismeretes munkájának – 63 első osztályos. Szabó Árpád igazgató köszöntő szavai után a végzősök a BMG-jelvény kitűzésével jelképesen gimnazistává avatták az új diákokat, akik nevében Izsák Dávid és Szakállas Nikolett szóltak tanáraikhoz és diáktársaikhoz. A tanévnyitó érdekes színfoltja volt, hogy – a Mosonmagyaróvári Önkormányzat és a BMG közötti többéves együttműködés egyik eredményeként – dr. Nagy István mosonmagyaróvári alpolgármester átnyújtotta Balázsi Borbálának, a gimnázium matematikatanárának Az Év Tanára, Kiss Julianna idei végzősnek pedig Az Év Diákja díjat. Köszöntötte a gimnázium diákjait, tanárait és szülői közösségét Csizmár Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének alelnöke és Berki Károly, a KMPSZ irodavezetője, végezetül pedig Maksai Attila, beregszászi református egyházközség beosztott lelkipásztora áldásával zárult az ünnepség.

A Nagymuzsalyi Középiskolában 16 elsős kisdiák számára kezdődött meg az új tanév, akiket az első csengő felhangzása után a középiskola végzős diákjai vezettek körbe az udvaron. Majd Szegedi Erika, a középiskola igazgatónője köszöntötte az elsősöket és az ünneplő tömeget, köztük a vendégeket: Soltiné Radnics Magdolnát, a Szigetszentmiklósi (Magyarország) Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatóját, Tóth Benőt, a Szigetszentmiklósi Ifjúsági Parlament elnökét, Vidnyánszky Józsefet, a Nagymuzsalyi Középiskola nyugalmazott igazgatóját és feleségét, Vidnyánszky Évát, a Ficseri Gyermekstúdió vezetőjét, valamint Estók István nagymuzsalyi lelkipásztort. Majd a megilletődött kis elsősökhöz fordult, akik közül többen szorongva álltak az udvaron.

Soltiné Radnics Magdolna a szigetszentmiklósiak üdvözletét tolmácsolta, szólva arról, hogy Nagymuzsaly és Szigetszentmiklós között komoly baráti viszony van kialakulóban. Ennek köszönhetően a Szigetszentmiklósi Ifjúsági Parlament és a Nagymuzsalyi Református Egyház közös tevékenységének eredményeként a református egyház gyülekezeti termében magyar nyelvű könyvtár kialakításán dolgoznak, ami Narancsik Imre vértanú lelkipásztor nevét fogja viselni.

Tóth Benő beszédében Szigetszentmiklósról és az általa vezetett Ifjúsági Parlament munkájáról szólt. Elmondta, hogy szervezetük a tanév végén a nagymuzsalyi iskola minden osztályából a legjobb és legszorgalmasabb tanulót egy hétre vendégül látja Magyarországon.

Estók István lelkipásztor Jakab apostol leveléből hirdetett igét: "Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok", majd Isten áldását kérte az új tanévre. Az ünnepség az elsősök rövid bemutatkozó műsorával zárult, akik ezt követően elfoglalták helyüket új osztálytermükben.

Munkácson a II. Rákóczi Ferenc Középiskolában két magyar osztályban összesen 49 diák számára kezdődött el az új tanév. Az elsősöket és a vendégeket Schink István igazgató köszöntötte, aki arra hívta fel az elsősök – és a többi diák – figyelmét, legyenek mindig egyenesek és becsületesek, tiszteljék a másikat, szüleik és családjuk iránt szeretettel legyenek. Az igazgató megköszönte a szülőknek, hogy ebbe a középiskolába íratták gyermekeiket, reményét fejezve ki, hogy kis növendékeik öregbíteni fogják az iskola hírnevét. A tanítás fontossága kapcsán Schink István egy keleti közmondást idézett: "Ha egy évre tervezel, vess magot. Ha két évre tervezel, ültess fát. Ha száz évre tervezel, tanítsd a népet. Ugyanis aki magot vet, egyszer arat. Aki fát ültet, tízszer arat. Aki tanítja a népet, százszor arat."

Az igazgatói köszöntőt követően a végzős diákok üdvözölték alsós diáktársaikat, majd kis verses összeállítással az elsősök mutatkoztak be. A történelmi egyházak képviseletében Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspök és Michelsz Antal munkács-váraljai plébános kérte Isten áldását az új tanévre és az elsősökre.

Turjanica Natália, a polgármesteri hivatal képviselője tanszercsomagot adott át az elsősöknek, majd megkezdődött a tanítás.

A tanévnyitón jelen volt Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, valamint Gajdos Olga, a KMKSZ Munkácsi Városi Szervezetének elnöke is.

Az Ungvári Drugeth Gimnáziumban Kovács Péter igazgató mondott ünnepi beszédet, köszöntve a 26 elsős gimnazistát. Köszöntő beszédet mondott továbbá az Ungvári Városi Tanács képviseletében Mezey János osztályvezető, Nagyija Dvorak, az Ungvári Tanfelügyelőség Módszertani Kabinetjének a vezetője és Viczián Tamás ungvári magyar konzul.

Spenik Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Karának tanszékvezetője egy számítástechnikai eszközöket tartalmazó díjjal jutalmazta a gimnázium egyik III. évfolyamos diákját, aki tavaly egy weboldalt készített.

A gimnázium vezetői hagyományosan minden tanévnyitóra meghívnak egy egykori drugethes gimnazistát, idén ez a 79 éves Bacsinszky Leontin volt, egyike azoknak a gimnazistáknak, akik 1944-ben még be tudták fejezni a háború előtt nagyhírű gimnáziumot.

A Viski Kölcsey Ferenc Középiskolában Sari József igazgatóhelyettes megnyitója után felcsendült a Himnusz, ezt követően Forgon László iskolaigazgató köszöntötte a megjelenteket és a harmincnyolc kis elsős diákot. Többek között elmondta: "Minden évben megköszönöm, hogy mindenféle riogatás, félelemkeltés ellenére is minket választanak, ezzel bizonyítva, hogy tudatos szülők, akik vállalják a nehézségeket és kitartanak a magyar oktatás ügye mellett. Elmondhatom azt, hogy az itt jelen lévő szülőknek van nemzettudatuk, van akaratuk, s nem hagyják, hogy amit szüleink, nagyszüleink évszázadokon át elértek, azt most elvegyék tőlünk."

Szajkó Károly polgármester köszöntőjében hangsúlyozta: "Régi és új iskolások! Bízom benne, hogy azért vagytok itt, mert tanulni szeretnétek. Ha igen, akkor az nagyon jó, akkor van remény községünk felvirágoztatására, mert ti vagytok a jövő, van reményünk magyarságunk fennmaradására, hiszen a magyar anyanyelvű iskolát választottátok."

Jenei Károly református lelkész gondolatait Pál apostol Timóteusnak írt leveléből választott idézet köré építette fel. "Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Nagy szükségünk van napjainkban Pál apostol mindhárom üzenetére" – hangsúlyozta a tiszteletes úr.

Az ünnepség végén a hagyományokhoz híven az elsősök a tizenegyedikesek kíséretében a katolikus és a református templomba vonultak, majd virágot helyeztek el a falu mártírjainak emlékműveinél.

A magyar nyelvhatár egyik legkeletibb végvárából, Kőrösmezőről örvendetes hírt közölhetünk: az 1. számú középiskolában működő magyar tagozaton – 3 év kihagyás után – újra indult magyar első osztály 12 tanulóval. A kisdiákokat Milcsevics Mária, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola végzős diákja fogja tanítani.

lm,bj,bzs,fzs