A KMKSZ nyilatkozata

2009. április 3., 10:00 , 429. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség húszesztendős fennállása alatt következetesen síkra szállt a kárpátaljai magyarság jogainak és érdekeinek védelmében. Ezt teszi jelenleg is, amikor a szélsőségesen nacionalista indulatok eluralkodásának egyre újabb és újabb példáival szembesülünk. A magyar emlékhelyek sorozatos meggyalázása azonban csak egy az intő jelek közül, amelyek azt mutatják, hogy az ukrán államnak következetes kisebbségvédelmi politikája nincs, sőt az oktatás területén már meglévő jogok folyamatos megnyirbálásával az ország magyar nemzetiségű lakosait a másodrendű állampolgárok szerepére kívánja kárhoztatni.

A KMKSZ ezért minden lehetséges fórumon fel kívánja emelni szavát a magyar oktatás és kultúra megőrzése, az európai kisebbségvédelmi normák maradéktalan érvényesítése, a nemzetközi és kétoldalú megállapodások következetes betartása érdekében.

A Szövetség a kárpátaljai magyarság megmaradásának feltételeként továbbra is az önálló oktatási rendszer, s végső soron a magyarság autonómiájának megteremtését jelöli meg.