Ráton emlékkönyv készült az alapszervezet elmúlt 20 évéről

KMKSZ-közgyűlések

2009. február 13., 09:00 , 422. szám
Balogh Zoltán és Kovács Miklós a badalói közgyűlésen

Az elmúlt hét végén számos településen tartottak KMKSZ-alapszervezeti közgyűléseket Ungvártól Terebesfehérpatakig.

Ungváron a nemzetiségek házában, a Szózat eléneklése után az alapszervezet tagjai egyperces csenddel emlékeztek arra a tíz tagtársukra, akik az elmúlt évben távoztak az élők sorából. Dr. Tarics Zoltán elnök beszámolt a KMKSZ-alapszervezet elmúlt évi munkájáról, rendezvényeikről és kirándulásaikról, majd ismertette ez évre tervezett feladataikat és rendezvényeiket. Elhangzott, hogy 2008-ban 137 taggal bővült a ma 1000 tagú ungvári alapszervezet.

Dr. Soós Kálmán, az Ungvári Középszintű Szervezet elnöke a KMKSZ 20 évvel ezelőtti megalakulásának jelentőségéről és az azóta történt fontosabb eseményekről beszélt, majd Ukrajna és Magyarország válságban lévő gazdaságának a kárpátaljai magyarságra gyakorolt vélhető hatásait elemezte. Kijelentette: "Magyar közösségünk története során talán most van a legveszélyeztetettebb helyzetben, hisz másfél éve a támadás magyarságunk gerince, a magyar nyelvű oktatás ellen irányul. Amikor a magyar nyelv beszorul majd a pitvarajtón belülre, akkor nyelvünk sorsa meg lesz pecsételve...Mi, a szövetség ezt nem akarjuk!" Beszélt az elnök az új, esélyegyenlőségünket figyelmen kívül hagyó felvételi rendszer teremtette abszurd helyzetről, amely ha így marad, rövid távon veszélyeztetheti a kárpátaljai magyar értelmiség újratermelését. Végül arra kérte a középiskolák végzőseit, hogy ne szalasszák el a lehetőséget: "Menjenek el és tegyenek emelt szintű érettségi vizsgát, mert csak így kerülhetnek be egyetemekre. Csak így van esélye a kárpátaljai magyarságnak!"

Korláthelmecen a kultúrházban Gortvay Gizella alapszervezeti elnök számolt be a tagságnak a 2008-as év eredményeiről, kiemelten szólt az egyszerűsített vízumkiadásról, az óvodát segítő sikeres pályázatról. Idei terveik között – a hagyományos rendezvények mellett – szerepel az alapszervezet 20 éves fennállásának méltatása.

Ráton az Ismerd meg múltunkat, hogy legyen jövőnk című kiállítás megnyitása előzte meg az alapszervezet közgyűlését. A kiállításon többek között korabeli útlevelet, régi térképeket és könyveket, valamint egy százéves, golyó lyuggatta nemzeti zászlót és sok fotót lehet látni.

Illár Lénárd helyi KMKSZ-elnök beszámolójába a teleház informatikai eszközeinek köszönhetően webkapcsolat segítségével bekapcsolódott a magyarországi Sóshartyánban élő Vetróczky Ambrus, az alapszervezet alapító elnöke, aki az emlékek felelevenítése után kijelentette: "Kívánom, hogy a KMKSZ az elkövetkező 20 év alatt is sikeresen működjön, érje el, hogy minden magyar az anyanyelvén tanulhasson, magyarul kommunikálhasson a munkahelyén, a hivatalokban, és jól érezze magát a szülőföldjén."

Külön köszöntötték Nagy Ernő tanár urat, aki az alapszervezet megalakulásától annak pénztárosa, valamint a falu ismert szülöttét, dr. Kótyuk István nyelvészt, egyetemi tanárt, aki nemrég töltötte be 75. életévét.

A helyszínen mindenki megkapta, és minden alapszervezeti tagnak eljuttatták A KMKSZ RÁTI ALAPSZERVEZETE 1989-2009 című képekkel illusztrált jubileumi kiadványt. Idén az alapszervezet újból odaítélte az Év Embere címet, igaz, most az Év Embereire változtatva a megnevezést. Ez alkalommal a balatonfüredi Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete lett a kitüntető cím birtokosa, akikkel rendszeres a rátiak kapcsolata, s akik sokat segítettek az ungvári járási településnek.

Mezőgecsében Popovics Katalin elnök beszámolt a tavalyi év történéseiről, és a KMKSZ-alapszervezetnek a község életében játszott aktív szerepéről. Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke a község pezsgő társadalmi életéről szólt, amelyben jelentős szerepet vállal a helyi és a járási KMKSZ-szervezet is. Mester András polgármester a községi rendezvények és a helyi hagyományőrzők szerepének a fontosságáról beszélt. Horkay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének alelnöke az Ukrajnában zajló oktatási reformokból adódó veszélyekre hívta fel a figyelmet.

Csetfalván Czapp József helyi alapszervezeti elnök elevenítette fel az alapszervezet elmúlt évi tevékenységének főbb mozzanatait. A számos sikeres rendezvény közül kiemelte a Magyar Csodaszarvas Egyesület részvételével tartott augusztusi megemlékezést.

Sin József összegezte a KMKSZ húszéves története alatt elért sikereket és kudarcokat. Horkay Sámuel az oktatási rendszerünket ért támadásokról és az iskoláról mint a megmaradás zálogáról beszélt. A gyűlésen Papp József polgármester is részt vett.

Makkosjánosiban Sin Béla alapszervezeti elnök üdvözölte a megjelenteket, majd az elnöki beszámolójában kitért a Jánosit érintő szemétlerakó kérdésére, az oktatási rendszerben bekövetkezett változásokra, illetve a vízumkiadással kapcsolatos kérdésekre. Sin József értékelte a KMKSZ eddigi húsz évét, majd válaszolt több feltett kérdésre. Végezetül Horkay Sámuel fejtete ki álláspontját.

Borzsován ötven KMKSZ-tag gyűlt össze a helyi iskolában, ahol Buzási István helyi elnök beszámolójában külön szólt a veszedelmes létszámcsökkenésről a magyar iskolában.

Az oktatási kérdésekben kifejtett munkáról Cséke Ilona, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnökségi tagja, a Beregszászi Járási Tanács oktatási bizottságának elnöke nyújtott tájékoztatást.

Badalóban a községháza épületének nagytermében került megrendezésre a helyi KMKSZ-alapszervezet idei közgyűlése. A közel két órán át tartó fórumon elsőként Balogh Zoltán alapszervezeti elnök köszöntötte a megjelenteket, majd értékelte az elmúlt év eredményeit, beszámolt a 2008-as rendezvényekről.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke elsősorban elemezte a meglehetősen kusza és zűrzavaros belföldi politikai helyzetet, külön kitérve a kárpátaljai magyarság állapotára. Beszélt a járási tanácsok frakcióinak munkájáról és felhívta a figyelmet az oktatási reformokból adódó változások veszélyeire. Szót ejtett a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő KMKSZ idei rendezvényeiről, amelyek központi eseményei az Ungváron rendezendő nagygyűlés, illetve a sztálini lágerekbe 65 évvel ezelőtt elhurcoltak emlékére tervezett 20 kilométeres emlékmenet.

Terebesfehérpatakon a görög katolikus templomban tartotta soros közgyűlését a KMKSZ helyi alapszervezete. Varga Júlia alapszervezeti elnök összegezte az elmúlt év eredményeit. Mint mondta, azt tartják a legfontosabb feladatuknak, hogy minden lehetőt megmozgatva megtartsák gyorsan fogyatkozó, kicsiny magyar közösségüket.

B. Zs.