Előrelépés az ukránnyelv-tanítás ügyében

Beregszászi Városi Tanács

2009. január 30., 09:00 , 420. szám

A legutóbbi ülésszakán a Beregszászi Városi Tanács - az önkormányzat KMKSZ-frakciójának kezdeményezésére és kitartó munkájának eredményeképpen - beiktatta költségvetésébe egy, a magyar iskolák számára elkészítendő ukránnyelv-tanítási program kidolgozására létrehozott munkacsoport finanszírozását. A döntés előzményeiről Horkay Sámuel frakcióvezetőt, valamint a költségvetési és oktatási bizottság KMKSZ-es képviselőit kérdeztük meg.

- Bár az oktatási miniszter 2008. májusi, 461. számú rendelete az ukránoktatásról határozott tiltakozást váltott ki az ukrajnai kisebbségek részéről, ennek ellenére tavaly októberre a helyi oktatási osztályokkal kidolgoztatták a rendelet végrehajtási programját, amelyet a helyi önkormányzatoknak jóvá kellett hagyni. Nos, amikor a 2008. október 15-re kitűzött ülésszak előtt frakciónk megvitatta ezt a kérdést is, egyöntetűen úgy döntöttünk: ebben a formában nem szavazzuk meg a programot, mivel az valójában nem szolgálja az ukrán nyelv alaposabb elsajátítását, míg nem változtatnak a tanterven és a tanítási módszereken. A tanács egyes frakcióinak éles támadásai ellenére sikerült keresztülvinni, hogy a program elfogadását elhalasztotta a testület, mi pedig jeleztük, hogy komoly módosítási javaslatunk van - foglalta össze röviden az előzményeket Horkay Sámuel.

- Mi volt a módosító javaslat lényege?

- Kezdeményezésünkre a városi oktatási osztály vezetője, Marija Bubnyak és a frakciónk javaslatát képviselő Horkay Sámuel kidolgozták az említett végrehajtási program kiegészítését - tájékoztat Hnatik-Riskó Márta, a városi tanács oktatási bizottságának KMKSZ-es képviselője. - Így 21. pontként abba bekerült egy alkotói munkacsoport létrehozása abból a célból, hogy alternatív ukránnyelv-tanítási tantervet dolgozzon ki a kárpátaljai magyar iskolák számára. Ez ügyben megkerestük a KMPSZ elnökét, dr. Orosz Ildikót, aki a városi végrehajtó bizottság tagja is, és természetesen segítségünkre volt. A tantervkészítésben tapasztalatokkal rendelkező dr.Csernicskó Istvánt, a Rákóczi-főiskola rektorhelyettesét vonta be a munkába. Így kialakult az az elképzelés, hogy gyakorló kárpátaljai ukrán-, angol-, német- és magyartanárok, valamint a főiskola, az UNE, illetve az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia és magyarországi egyetemek szakembereinek bevonásával létre kell hozni egy alkotói munkacsoportot a tantervek elkészítésére.

- A 2008. november 4-i tanácsülés előkészítése során komoly egyeztetésekre került sor a frakcióvezetőkkel - folytatja Horkay Sámuel -, de végül sikerült határozatot hozni a kérdésben. A végrehajtási programba bekerült a 21. pont, azzal a kitétellel, hogy a munkacsoport finanszírozását a város költségvetéséből és lehetőség szerint más forrásokból a városi tanács biztosítja.

Amikor azonban az idei első ülésszak előtt kézhez kaptuk a város 2009. évi költségvetés-tervezetét, kiderült, hogy a program 21. pontjának finanszírozása - a többi ponttól eltérően! - nincs betervezve a büdzsébe. Pedig a szakmai munka már elkezdődött, január 28-án kerül sor a munkacsoport első ülésére a Rákóczi-főiskolán. A város polgármestere szorgalmazta, hogy magyarországi forrásokat vonjunk be a munka finanszírozására, frakciónk számára azonban elvi kérdés volt, hogy a város is kötelezze el magát az államnyelv oktatásának jobbítását célzó ügy mellett. Meg kell mondanom, hogy ebben a városi tanács UMDSZ-frakciója is támogatott minket, közös tanácskozást is tartottunk többek mellett e kérdésben is.

- Hogyan sikerült végül - a mai gazdasági válság körülményei között - keresztülvinni az elképzelésüket?

- Elkészítettük az alkotói csoport munkájának beindításához szükséges költségek előzetes kalkulációját két változatban: a szállás- és utazási költségeket egyfelől, s ezeket kiegészítve esetleges honoráriummal másfelől - fejti ki Bocskor László, a KMKSZ-frakció költségvetési bizottsági tagja. - A konkrét javaslatot benyújtottuk a polgármesterhez és a költségvetési bizottság elnökéhez. A bizottság ülésén komoly vitát váltott ki a javaslatunk, egyes frakciók képviselői hevesen támadták, a válságos gazdasági helyzetre hivatkozva, bár én konkrét javaslatokkal éltem, honnan lehetne átcsoportosítani pénzeszközöket. A költségvetési bizottság végül nem is hozott döntést az ügyben.

- Így a tanácsülés előtti utolsó egyeztető tanácsra - ez a frakcióvezetők tanácskozása - hárult a döntés - foglalja össze Horkay Sámuel -, bekerüljön-e a 21. pont finanszírozása a költségvetésbe. Komoly érvelésre volt szükség ahhoz, hogy frakcióvezető-társaim - egy kivételével - végül megszavazzák azt a kérdést. Így január 23-án a tanácsülés elé a költségvetés olyan változata került, amelyben a kérdéses programra 58 ezer hrivnya lett betervezve, amit a tanácsülés el is fogadott. Hangsúlyoznom kell, hogy ez csak a munka elkezdéséhez lesz elég, és más források bevonására is szükség lesz. Az említett összeg egyébként a város éves költségvetésének nem egészen 0,1%-a...Reméljük, hogy a szakmai munka sikeresen elkezdődik és hamarosan eredményekkel igazolja erőfeszítéseinket.

m