Mit tehetünk a pénzbehajtók zaklatása ellen?

2012. december 28., 01:00 , 624. szám

„A menyem tartozik egy banknak, emiatt engem már a munkahelyemen is zaklatnak telefonon. Mikor legutóbb hívtak, s azt a választ kapták, hogy nem vagyok a munkahelyemen, mert lejárt a munkaidőm, már gorombáskodtak is. A vonalas telefont is azért kapcsoltattam ki otthon, mert szokásukká vált, hogy éjjel is rám telefonáljanak, pedig a menyemék nem is laknak a házamban. Nekem egyre kellemetlenebb ez az egész meghurcoltatás a munkatársaim előtt. Van ehhez joguk? Én úgy gondolom, hogy a menyem felnőtt ember, nem vagyok felelős érte. Mit tehetnék, hogy ne zaklassanak?”

– Igaza van, semmi köze a menye és a bank ügyletéhez. Nem tartozik felelősséggel más tartozásáért, még akkor sem, ha az illető éppen egyik nagykorú családtagja. Ebből következik, hogy a szóban forgó bank munkatársai vagy az általuk megbízott személyek, akik a menye tartozásának okán önt zaklatják, jogtalanul járnak el.

Tudnia kell, hogy még csak szóba állni sem köteles a bank munkatársaival vagy az általuk megbízott adósságbehajtókkal. Ha továbbra is zaklatják önt, forduljon a rendőrséghez, s tájékoztassa erről a lépéséről a zaklatóit is. A rendőrség ugyan rendszerint nemigen tud egyebet tenni az ön feljelentése nyomán, mint hogy tájékozódik az ügyben, ez azonban általában elegendőnek szokott bizonyulni ahhoz, hogy önmérsékletre intse a túl izgága behajtókat. Amennyiben a zaklatások mégis folytatódnak, a rendőrségi intézkedés pedig hatástalan marad, jogában áll az ügyészséghez és/vagy a bírósághoz fordulni. Ebben az esetben a rendőrségi feljelentés megőrzött másolatával is alá tudja támasztani, hogy a zaklatások hosszabb ideje tartanak, s ön minden lehetséges fórumon megpróbált már eljárni ez ügyben.

Nem árt óvakodnia a pénzbehajtók esetleges trükkjeitől is. Soha, semmilyen körülmények között ne adja meg nekik személyes adatait, ne adja át személyes okmányait még rövid időre sem ismeretleneknek; még akkor sem, ha arról győzködik, hogy ez a menye érdekeit szolgálja. Talán mondanom sem kell: önt e tekintetben semmiféle kötelezettség nem terheli.

hk