A helyi önkormányzatok napja

Már 18 éves, ideje felnőttként kezelni

2008. december 12., 09:00 , 413. szám

A demokrácia, illetve a csodapalotának elképzelt Európai Ház kapujában toporgó, gazdasági válságtól és tehetségtelen politikusoktól szenvedő országunkban december 7. a helyi önkormányzatok napja, amit meg is ünnepelhetnek a jobb sorsra, több jogkörre és anyagi eszközre érdemes, különböző szintű tanácsok. Ám mivel a nagy nap az idén vasárnapra esett, így a Nagyszőlősi Járási Tanács december 5-én, pénteken ünnepelt, várva a nagy szakállú, jóságos Mikulás bácsit, hogy puttonyából, ha nem is valódi hatalmat, de legalább a nagykorúvá válás reményét helyezze oda a tanácsháza ablakába...

Az ünnepi ülést Oleg Ljubimov, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnöke nyitotta meg, majd a mikrofonhoz lépett Barta József tanácselnök-helyettes, hogy megtartsa az önkormányzatok szerepéről szóló ünnepi beszédét. Mint rávilágított, Ukrajna stratégiai célja az európai demokrácia kritériumainak megfelelő civil társadalom felépítése, s a politikai rendszer demokratizálásában nagy szerepet játszhatnak az önkormányzatok. Éppen ezért kívánatos fejleszteni az önkormányzati rendszert és decentralizálni az állami vezetést.

A demokrácia növelése érdekében az állami közigazgatásoknak át kellene adniuk jogköreik egy részét a tanácsoknak, hogy azok - a választók által rájuk ruházott hatalom folytán - valóban vezethessék és irányíthassák az adott közigazgatási egységeket. Életbe kellene léptetni azt a gyakorlatot, hogy a helyi kérdések helyi szinten oldódjanak meg, a helyi önkormányzatokon keresztül, és természetesen, az önkormányzatoknak megfelelő költségvetési eszközökkel is kellene rendelkezniük, hogy eleget tudjanak tenni a feladataiknak...

A felszólaló a továbbiakban elemezte a járási tanács ez évi tevékenységét, kitért a járás problémáira, valamint a választási rendszer reformjának a szükségességére.

Szólt a jelenlévőkhöz Milován Jolán járási képviselő, a KMKSZ UMP frakcióvezetője, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke is, aki a felszólalók közül egyedül magyarul is köszöntötte a megjelenteket. Majd arról beszélt, hogy ami a mai demokratikus Ukrajnában megvalósíthatatlannak tűnő hatalmi decentralizáció és önkormányzatiság, nem új fogalom Nagyszőlős történetében. Ugyanis az ugocsai megyeszékhely 1262-től szabad királyi város volt, tehát akkortól jelentős önállósággal bírt. Bírót választhattak, magasabb szintű engedély nélkül letelepedhetett és elköltözhetett bárki a városból, szőlősi polgárt csak a helyi bíróság ítélhetett el, illetve bármilyen gazdasági tevékenységhez, szőlőtelepítéshez elegendő volt a város választott vezetőjének engedélye. Tehát a ma kívánatosnak tartott önkormányzatiság sok eleme már a XIII. században is működött, többek között Nagyszőlősön. Ezzel szemben a független Ukrajna úgy viszonyul az önkormányzatokhoz, mint a szülő a gyerekéhez. Szeretné, ha a gyerek sikeres, okos és szép lenne, de ő akarja megmondani, hogy ezt a gyerek hogyan érje el, nem akarja elengedni a kezét. De az ukrán önkormányzatiság már 18 éves, és jó lenne végre felnőttként kezelni - hangsúlyozta az elnök asszony.

A beszédeket követően röviden üdvözölte az ünnepi ülés résztvevőit többek között Petei Judit, a megyei tanács képviselője, Olekszandr Grosev járási tanácsi képviselő, Vaszil Ivasko csernai polgármester, Juliusz Krasznai, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatás elnökhelyettese. A szakmai ünnepen több járási és városi képviselőt oklevéllel tüntettek ki, többek között Nagy Klárát és Sztankó Margitot, a Nagyszőlősi Városi Tanács képviselőit és Blinda Ivánt, a KMKSZ UMP járási frakciójának tagját.

L.M./B.Zs.