Hagyományőrzés a megmaradás szolgálatában

Nyílt nap a jurtatáborban

2008. július 25., 10:00 , 393. szám

A kisebbségi sorban élő magyarok csak abban az esetben tudnak megmaradni magyaroknak, ha gyermekkorukban, amikor még képlékeny, s értő kezek áldásos munkája által jó irányban formálható, alakítható az emberi lélek, beléjük csepegtetik azokat az édes érzéseket, melyekből kihajt a nemzet iránti hűség és szeretet jó illatú virága. A magyar tannyelvű iskolák mellett pedig éppen a történelmi táborok teremtenek lehetőséget arra, hogy a felnövekvő nemzedék tagjai megtanulják: nem gyökértelen jövevények ezen a tájon, akiket hol erre, hol arra sodor a szél. Hanem igenis ők az ezeregyszáz esztendővel ezelőtt a Kárpátokon átkelő, s a fenséges hegyláncok által átölelt tágas medencében hazát teremtő honfoglaló magyarok örökösei, akik mögött ott áll tizenegy évszázad megannyi történelemformáló nagy alakja, ezrek és ezrek hősies honvédő harca, illetve kultúrát teremtő békés építőmunkája. És akkor senki sem veheti el tőlük a nemzeti öntudatukat...

Az elmúlt hét végén nyílt napra került sor a salánki Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótáborban (ismertebb nevén: a jurtatáborban), melyen a rendezvény szervezői bemutatták, miként ismertetik meg a fogékony lelkű emberpalántákkal a magyar történelem jelentős korszakait, melyek sorában – a Hunyadi Mátyás-emlékév szellemében – az idén kiemelt figyelmet fordítottak a magyar reneszánsz felidézésére.

– Közel másfél évtizede minden nyáron egy–három hétre vendégül látjuk itt a Kárpátalja, illetve az anyaország különböző településeiről érkező gyermekeket, s a külföldi, valamint a belföldi oktatók, előadók segítségével igyekszünk kézzelfogható közelségbe hozni számukra történelmünk fontos eseményeit – fejtette ki Kész Barnabás, a tábor vezetője. – Erre pedig már csak azért is szükség van, mert egyre nehezebben léphetjük át az ukrán–magyar határt, s így sokan nem juthatnak el az anyaország történelmi nevezetességű településeire, váraiba, múzeumaiba. Hasznos dolog hát, ha legalább ide el tudnak jönni, hogy bepillantást nyerjenek a nemzeti múlt évszázadaiba – tette hozzá. Majd előadást tartott a vendégeknek a honfoglalók fegyvereiről, a korabeli európai íjaktól kétszer messzebbre hordó, összetett kialakítású reflexíjukról, az államalapítás korában a Nyugattól átvett lovagi fegyverzetről, a még a páncélt is átütő, ám a kézi íjtól nehézkesebb középkori számszeríjról, valamint a Hunyadi Mátyás korabeli, illetve a kuruc kori tűzfegyverekről. Miközben az oktatók bemutatták, miként használták eleink a középkori, illetve kora újkori haditechnikai eszközöket, a kézi és a számszeríjat, a szakállas puskát, illetve az elöltöltős ágyút. A korhű fegyvermásolatokat és jelmezeket viselő gyermekek pedig eljátszottak egy középkori lovaggá avatást, s többjük is megmutatta, milyen mértékben sajátították el a nyíllal való célba lövés tudományát.

A haditechnikai bemutatót követően szót kért Bacskai József, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, s rövid felszólalásában leszögezte: fontos, hogy az utánunk következő nemzedékeknek is átadjuk a magyar nép csodálatos történelmének az ismeretét. Barta József, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnökhelyettese afölötti örömének adott hangot, hogy ma már – a magyar történelemoktatást teljesen elhanyagoló szovjet érától eltérően – ilyen érdekes táborozásokon vehetnek részt a gyermekek... Míg dr. Orosz Ildikó, a jurtatábor fő támogatójának számító Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, lapunk tudósítójának nyilatkozva kifejtette: "Ez a rendezvény jó alkalom arra, hogy a gyermekek megismerjék a gyökereiket, s kialakuljon az identitástudatuk, ezért a pedagógusszövetség nagyon fontosnak tartja a tábor megrendezését, és nagyon örülök, hogy vannak olyan lelkes kárpátaljai magyar tanárok, mint a Kész házaspár, Kész Barnabás és Margit, akik hiteles történelmi információkkal látják el a felnövekvő nemzedék tagjait."

Vargha Attila, a Magyar Oktatási Minisztérium képviselője pedig arról szólt, hogy az anyaország kiemelt figyelmet szentel a salánki jurtatábornak, mely rendezvény egyedülálló lehetőséget nyújt arra, hogy a gyermekek megismerjék nemzetük történelmét.

Lajos Mihály