Sin József lett az elnök

A KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete

2008. május 23., 10:00 , 384. szám

Az elmúlt vasárnap tartotta soron kívüli közgyűlését a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete, melynek összehívása Bakancsos László korábbi elnöknek a megyei közgyűlésen történt lemondása miatt vált szükségessé. A Sin József általános alelnök által összehívott fórumon 122 küldött jelent meg az arra jogosult 150-ből, ami 81%-os részvételt és a fórum határozatképességét jelenti, tudhattuk meg dr. Kertész Árpádnak, a mandátumvizsgáló bizottság elnökének jelentéséből. A hozzászólásokat követően a küldöttek először arról döntöttek, hogy titkos szavazással választják meg a középszintű szervezet új elnökét, majd következett a jelölés. Ennek során hat név hangzott el, sorrendben a követező személyeké: Sin József, Bakancsos László, Kertész Árpád, Mester András, Vári Fábián László és Horkay Sámuel. A hat jelölt közül azonban egyedül Sin József vállalta a tisztséggel járó munkát és felelősséget.

Az elnökjelölt programbeszédében szólt a szervezeten belül eddig elvégzett munkájáról. Elmondta, hogy 1989-ben mint iskolaigazgató lett a KMKSZ Guti Alapszervezetének elnöke. Közben két cikluson keresztül volt tanácselnök Guton, jelenleg pedig a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal humán szféráért felelős alelnöke. Terveiről szólva elmondta: megválasztása esetén a szervezet közös céljain túl azt tartaná a legfontosabb feladatának, hogy a szövetség minél hatékonyabban segítse elő a magyar értelmiségi elitréteg kinevelését, ennek kapcsán mindent meg kíván tenni az anyanyelvi iskolarendszer és a kulturális intézményrendszer megőrzéséért és a magyar szakemberek vezető állásokba juttatásáért.

A küldöttek végül 96 igen, 13 nem és 8 érvénytelen szavazat mellett megválasztották Sin Józsefet a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének új elnökévé. Általános alelnökké Horkay Sámuelt, a Beregszászi Alapszervezet elnökét, addigi körzeti alelnököt választották. Körzeti alelnök lett Cséke Ilona, a Sárosoroszi Alapszervezet elnöke, akinek helyére – a középszintű szervezet ellenőrző bizottságának elnöki posztjára – Szántó Editet választotta a közgyűlés.

Egyéb kérdések kapcsán Vass Ottó kígyósi küldött felvetette, hogy az Unió Alapítványhoz pályázóktól hiánypótlásként a személyi igazolvány fényképes és lakcímet rögzítő oldalait, illetve az adószámot kérik. Kérte a vezetőket, hogy derítsék ki, miért lettek fontosak most hirtelen ezek a személyes adatok, holott az eredeti szerződésben rögzítettek szerint ezeket eddig nem kérték. Bakancsos László a megyei tanács jelen lévő képviselőitől azt kérte, hogy a következő megyei tanácsi ülésen vessék fel azt a sokakat érintő problémát, hogy a miniszteri kabinet egy hónapja hozott rendelete ellenére a kishatárátlépővel Magyarországra utazó állampolgárok útlevelébe továbbra is bélyegzőt ütnek az ukrán határőrök.

Brenzovics László, a KMKSZ és a megyei tanács alelnöke jelezte: tudomása szerint a rendeletet hivatalosan mindmáig nem kapta meg a határőrség, tehát az említett, számunkra kedvezőtlen gyakorlat továbbra is fennáll. Ennek kapcsán Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, megyei képviselő elmondta, hogy a megyei tanács következő ülésén a kérdést felvetik. A továbbiakban beszédében az önuralom és a szabályok betartásának fontosságáról beszélt, vázolta a szövetség jelenlegi helyzetét és legfontosabb céljait. Mint kiemelte: "Amíg a KMKSZ egységesen tud működni, addig az itt élő magyarságnak van esélye. Ebben a tekintetben most a KMKSZ beregszászi járási közgyűlése nagyon komoly lépést tett előre."

Végül Sin József megköszönve a küldöttek bizalmát kijelentette: "Szeretnék önökkel együtt dolgozni, mert mindenféle előrelépés legfontosabb feltétele az egységes közösség. Nem vagyunk olyan sokan, hogy nélkülözhetnénk az összefogást és az együttműködést."

Badó Zsolt