Most is győzött a politikai szimpátia a szakmai érvekkel szemben

Szülőföld Alap

2008. május 16., 10:00 , 383. szám

Oktatási és Szakképzési Kollégium

A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma 2008. április 29-ei soros ülésén tett javaslatot a kárpátaljai oktatási intézmények pályázatainak támogatására szánt 45 millió 800 ezer forint sorsára. Barta Józsefet, az említett kollégiumban a KMKSZ-t tanácskozási jogkörrel képviselő tagot, a Nagyszőlősi Járási Tanács alelnökét a döntés részleteiről kérdeztük.

- A következő elbírálási elveket fogadta el a kollégium a döntések meghozatalát megelőzően: elsősorban a nem profitorientált szervezeteket kívántuk támogatni mérlegelve az egyes pályázatok hatásfokának mértékét, továbbá a területre gyakorolt gazdasági hatásának nagyságát. Az elbírálás és értékelés során a pályázat szövegét kellett irányadónak tekinteni, kerülve a pályázati összegek elaprózódását. A megítélt összegeknek lehetővé kell tennie a pályázati cél megvalósítását, vizsgálni kell, hogy mekkora közösségnek származik haszna a projekt megvalósulásából. Továbbá szempont volt még, hogy egy pályázati célhoz kizárólag egy pályázat tartozhat.

Ez az elvi elhatározás nagyon szép, de sajnos papíron maradt. A döntéskor elfogultság volt tapasztalható a kollégium egyes tagjai részéről.

Konkrétan a magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények működési és eszközfejlesztési támogatása kategóriában a kiosztható 23 millió forint támogatásra összesen három intézmény pályázott, amelyből idén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére 12 milliót, az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar matematikai tanszékének befejezésére és a jogi konzultációs központ fejlesztésére és működésére 11 millió forint támogatást szavazott meg a kollégium. A KMKSZ és én sem tudok ezzel a döntéssel egyetérteni, tavaly ugyanis az erre a célra szánt támogatási összeg nagyobbik részét vitte el az egyetemen létesítendő magyar matematikai tanszék, akkor azt ígérték, hogy 2007 szeptemberétől beindul ott a magyar nyelvű képzés. Máig nem működik magyar matematika tanszék, sem magyar kar az ungvári egyetemen. Most 2008 szeptemberére ígérik az indulást, de a magyar főiskola számára létfontosságú anyagi támogatás felét ismét elvitték erre a még mindig nem létező képzésre. Pedig ebben a most kialakult helyzetben, amikor átmenetileg megúsztuk azt, hogy a magyar iskolák végzőseinek minden tantárgyból ukránul kelljen érettségizni és felvételizni, rendkívül fontos lenne egy teljes egészében anyanyelven oktató felsőfokú tanintézmény kiemelt támogatása. Amennyiben a jövőben mégiscsak bevezetik az ukrán nyelvű érettségit, a magyar gyerekek esélyegyenlősége a felsőoktatásba történő bekerülésért folytatott versenyben teljesen megszűnik. Akkor a tehetséges magyar gyerekek számára az egyedüli mentsvár a beregszászi főiskola marad, tulajdonképpen már ma is az. Tehát a főiskola megmaradása, fejlődése, szakjainak bővítése ma a kárpátaljai magyarság egyik legfontosabb célja. Ráadásul ezt a főiskolát a kiemelten támogatott Ungvári Nemzeti Egyetemmel ellentétben az ukrán állam egyetlenegy fillérrel sem támogatja. Egyelőre el se tudjuk képzelni, hogyan számoltak el a korábbi támogatásokkal, már a többi kollégiumi tag is kétkedve néz erre a történetre. Ráadásul az is nehezen magyarázható, hogy miért pont magyar matematika tanszéket szerveznek az egyetemen, amikor a főiskolán már van matematika tanszék, azaz magyar matematikusképzés, nincs viszont pl. fizikus-, kémikus- és orvosképzés.

A következő támogatási cél: a magyar oktatási nyelvű általános és középiskolák működési, fejlesztési és eszközbeszerzési támogatása, különös figyelemmel a szórványoktatás támogatására. Itt összesen hat pályázatot támogatott a kollégium, ami a benyújtott érvényes pályázatok 40%-a. A református egyház által fenntartott líceumok működési támogatásként 5,22 millió forintot kapnak, a kárpátaljai magyar iskolák oktatástechnikai és szemléltető anyagokkal való ellátására a KMPSZ 4 millió forintot. A Kisdobronyi Általános Iskola építésére benyújtott pályázat kapott 1,5 milliót, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum fenntartására a testület megszavazott 1,5 millió forintot, az ablakok cseréjére a Munkácsi Szent István Líceumban 1 millió forintot és az Ungvári Drugeth Magyar Gimnázium belső fűtésrendszerének cseréjére ugyancsak egymillió forintot. Ezen a téren a mi álláspontunk az volt, hogy csak azok az intézmények kapjanak támogatást, amelyek állami támogatásban nem részesülnek, tehát az egyházi líceumok. De ebben az esetben is az UMDSZ szavazati joggal rendelkező képviselőjének, Medvigy Istvánnak a javaslatát fogadta el a testület. Így az elvtelen döntést nem lehet megmagyarázni - miért kaptak azok az állami fenntartású magyar iskolák, akik kaptak, és miért nem kapott például a Barkaszói, Viski és a Nagydobronyi Középiskola, a Mezőgecsei, Tiszaásványi és a Ráti Általános Iskola, vagy a Nagypaládi Móricz Zsigmond Középiskola, akik már másodszor pályáztak és most ismét elutasították a pályázatukat. Mi elvek mentén tettünk javaslatot, amit mint említettem, elutasítottak.

A magyar óvodák könyvekkel és módszertani anyagokkal történő ellátásának kategóriájában mi azt javasoltuk, hogy mivel minden magyar óvodának szüksége van könyvekre és módszertani anyagokra, ezt az összeget adjuk oda egy jól kiépített szakmai szervezetnek, a KMPSZ-nek, hogy szervezze meg a magyar óvodák könyvekkel és módszertani anyagokkal történő ellátását. Itt megint az UMDSZ javaslata érvényesült, melynek alapján egyes óvodák kaptak támogatást - félmillió forintot a Batári Görög Katolikus Óvoda, a Benei Bölcsőde-Óvoda, a Beregújfalui, a Nagypaládi, a Szernyei, a Rahói Óvoda, illetve 1 millió forintot a Beregdédai Óvoda -, mások viszont nem. Ebben az esetben sem bízták a támogatást a KMPSZ-re, aki biztosan tudja, hogy hol van magyar óvoda, sőt azt is, hogy ki mit kapott az elmúlt években, és hol van nagyobb szükség ilyen jellegű támogatásra. Ehelyett a kollégium magyarországi és más határon túli régióiból érkezett tagjai a kollégium elnökének javaslatára támogatnak egyes intézményeket, másokat meg nem.

Az alacsonyabb összegű oktatási programok támogatására 4 580 000 forintot szánt idén a kollégium, amit egy, a lebonyolítást vállaló szervezet kap meg. Természetesen - mint eddig is minden esetben - a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány lett a továbbpályáztatással megbízott szervezet. A mi javaslatunk a lebonyolításra a legrégebbi és legnagyobb szakmai múlttal rendelkező KMPSZ volt, mert ez a szervezet eddig minden támogatással tisztességesen elszámolt, míg a KMOA-ról ez nem mondható el.

Az igazságos elosztásra való törekvést a magyar állam által delegált szakembereknél már látom, de még mindig többségben vannak azok, akik minden szakmai és észérvet nélkülöző politikai szimpátia alapján döntenek az anyaországi támogatások sorsáról.

Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégium

Az Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégium soros ülésén a KMKSZ-t szavazati joggal képviselő Darcsi Karolinát más irányú elfoglaltsága miatt ezúttal Szallár Sándor, az Ungvári Járási Tanács képviselője helyettesítette, akit az említett kollégium döntéseiről kérdeztünk.

- A Szülőföld Alapnak ez a kollégiuma most három kategóriában 23 300 000 forint sorsáról döntött. A magyar önkormányzati arculatmegőrző programok, falunapok, határmenti intézményi és civil együttműködések támogatása kategóriában önkormányzati arculatmegőrző programok támogatására 2,5 millió forintot kap a KMKSZ, 1,5 milliót pedig a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT), illetve a Beregszászi Városi Tanács a Beregszászi Napok 2008 rendezvénysorozatra 1 millió forintot.

Az informatikai fejlesztést és működést, illetve internethozzáférést fejlesztő programokat támogató keretből a KHÖT a kárpátaljai E-CTN program folytatására kapott támogatást, a KMKSZ a kárpátaljai teleház program folytatására, a Széchenyi Jótékonysági Alapítvány pedig szinkrontolmács-berendezés továbbfejlesztésére.

Vita amiatt alakult ki, hogy a továbbpályáztatásra szánt támogatások lebonyolításával most az első fordulóban ismét a KHÖT lett megbízva. Ez tavaly is így volt, emiatt az lett volna igazságos, ha most a KMKSZ pályázatát részesítette volna a kollégium előnyben.

Badó Zsolt