Ki dönt a földvitákban?

2013. január 11., 01:00 , 626. szám

„Nemrég bérbe akartam adni a tulajdonomat képező földterületet, kiderült azonban, hogy annak egy részét megművelte a szomszédom, aki azt állítja, hogy az a darab föld az övé. Hiába mutattam fel a tulajdonomban lévő dokumentumokat, a szomszéd kötötte az ebet a karóhoz, s olyan papírokat vett elő, amelyek szerint neki van igaza. Ki hivatott dönteni a földrészlegek mezsgyéivel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben?”

– Ukrajna földkódexének 107. paragrafusa értelmében a szomszédos földterületek használatával kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben egy egyeztetőbizottság hivatott dönteni, amelynek tagjait a helyileg illetékes önkormányzat képviselőtestülete választja meg. Amennyiben a bizottságnak nem sikerül megegyezést elérnie, az ügyben érintett felek bármelyikének jogában áll keresettel fordulni a bírósághoz.

hk