Rövid összefoglaló a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 2012. évi tevékenységéről

2013. január 18., 01:00 , 627. szám
A megítélt támogatások eloszlásának alakulása 2011 és 2012-ben:

I. Kapcsolattartási támogatás

Az alapítvány a 2012. év folyamán folytatta a kapcsolattartási támogatás (KTT) iránti kérelmek befogadását és a támogatások kifizetését. Az elmúlt évben egészében 19155 KTT iránti kérelem érkezett, ami 323-mal több, mint az előző évben. A kérelmek területi eloszlása a következő volt:

Beregszászi iroda – 4704, ungvári iroda – 4237, nagyszőlősi iroda – 3122, munkácsi iroda – 2880, técsői iroda – 2326, csapi iroda – 1886. Az előző évhez képest jelentősebb (22%) növekedés volt tapasztalható a csapi irodában, enyhe növekedés volt érzékelhető a nagyszőlősi és a técsői irodában, illetve enyhe csökkenés az ungvári és a a munkácsi irodában.

A pályázatok közül 19056 (99,5%) nyert támogatást, 91 került elutasításra és 8 hiánypótlást igényel. Ez az arány az előző évinek felel meg. A támogatások közül 8919 „A” típusú (15 euró) és 10137 „B” típusú (50 euró) volt. Az „A” típusú támogatások száma 1387-tel emelkedett, míg a „B” típusúak száma 1163-mal csökkent.

Az igénylők körében végzett felmérés alapján a magyarigazolvánnyal rendelkezők közül a 2011. évben 982 (5,2%) egyáltalán nem, míg 779 (4,1%) gyengén beszélt magyarul. A 2012. évben csökkent a magyarul nem tudó igénylők jelentkezése: a magyarul nem beszélők száma 370 (1,9%), a gyengén beszélők száma 697 (3,6%) volt. A pályázati összeg felvehetőségéről az alapítvány honlapján és az irodahálózaton keresztül tájékozódhattak az érintettek.

II. Kisösszegű pályázatok

Az alapítvány az év folyamán elvégezte azokat az ügykezelői teendőket, amelyek a pályázati rendszer működtetéséhez szükségesek. Többek között a pályázat meghirdetését, a beérkezett pályázatok feldolgozását és az egységes nyilvántartási rendszerbe történő bevitelét. Közreműködött a szerződéskötés folyamatában, továbbította a befogadói számlára érkező támogatásokat, ellenőrizte a beérkezett elszámolásokat stb. A 2012. évben Kárpátalján egészében 216 kisösszegű (100 és 600 E Ft között) pályázatot nyújtottak be, ami az előző évhez képest 2,7-szeres növekedést jelentett. A 30 M Ft-os keretet az igényelt támogatások (108 M Ft) 3,6-szeresen haladták meg. A beérkezett pályázatok közül a Kárpátaljai Tanácskozó Testület 123 támogatását javasolta. Ezek közül a Bethlen Gábor Alap 119 (55%) pályázatnak ítélt meg támogatást. A támogatásra került pályázatok átlagosan az igényelt összeg 47,9%-át kapták. A megítélt pályázatokkal kapcsolatos szerződéseket az érintetteknek közvetítettük. A támogatás utalása 113 pályázó részére történt meg, többnyire október–december folyamán. További 6 pályázó esetében ez még folyamatban van. A saját számlával nem rendelkező pályázók részére a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány befogadó közreműködőként továbbította a támogatást. A kisösszegű pályázatok közül 93 kézbesítése történt ily módon.

A 2011. évi pályázatok elszámolása egy kivételével lezárult. A 2012. évben elnyert pályázatok felhasználása és elszámolása megkezdődött. Eddig 17 elszámolás érkezett be, amelyek közül 4 hiánypótlásra szorul.

III. Oktatási-nevelési támogatás

A 2012-es évben az oktatási-nevelési támogatás iránt egészében 19537 pályázatot nyújtottak be, ami 2%-kal kevesebb, mint az az előtti évben. Ezek közül 19196 A/B típusú, 341 pedig C típusú (hallgatói) támogatás iránti kérelem volt. Az előző évhez képest az A/B típusú pályázatok száma 308-cal, míg a C típusú pályázatok száma 94-gyel csökkent.

Ebben a pályázati körben 98 A/B és 1 C tpusú pályázatot utasítottak el, azaz az elutasított pályázatok száma az előző évhez képest a harmadára csökkent és egészében 0,5%-ot tett ki. Az elutasítás oka az esetek túlnyomó többségében (78) a tanuló magas hiányzási mutatója volt.

A pozitívan elbírált pályázatok között (19098 A/B) az óvodás gyermekek száma 3971, az általános és középiskolásoké 13923, a speciális oktatásban részesülők 748, a szakoktatásban részt vevők száma pedig 380 volt. Az iskolások között 1374 első osztályos pályázott. Az előző évi számokkal való összehasonlítás azt mutatja, hogy jelentősen (3,2%) növekedett az óvodás pályázók száma és viszonylag nagymértékben (2,9%) csökkent az általános-és középiskolás pályázók száma.

Ugyancsak kitűnik az előző évi adatok alapján, hogy mintegy 300 olyan óvodás pályázó lehet, aki a következő tanévben már nem a magyar iskolát választotta. Ugyancsak kimutatható, hogy a tavalyi negyedik osztályosok az ötödikbe átlépve már több mint 100 fős (a támogatást igénylők) csökkenést mutattak.

Az A/B típusú támogatást eddig 19083-an kapták meg (99,92%), a C típusú támogatást 322-en kapták meg (94,71%). A fennmaradt 33 támogatási összeg a bankkártya átvételét követően kerül folyósításra.

Gulácsy Géza,
a „KMKSZ” JA igazgatója