Növekvő anyaországi támogatás

Ülésezett a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíjtanács

2001. január 26., 01:00 , 2. szám

2001. január 18-án a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola épületében tartotta meg soros ülését a KMÖT. Az ülésen a helyi képviselők mellett részt vett Ríz Ádám, az Oktatási Minisztérium Határon Túli Ma­gyarok Titkárságának (HTMT) főosztályvezetője, Petri Zsolt (szintén a HTMT képviseletében) és Kondert Annamária, a Márton Áron Kollégium képviselője. A KMÖT elnökévé ismét Orosz Ildikót választották meg.

Hosszas megbeszélés után minden napirendi pontban született döntés, amelyről Ríz Ádámot kérdeztük.

– A legfontosabb a pályázati kiírások összegyűjtése és rendszerezése volt. Minden kritériumban és pályázati változatban javaslat született, amelyet február elején Budapesten fogunk véglegesíteni, és február közepére várható a pályázatok eredményének meg­je­len­te­tése a kárpátaljai sajtótermékekben.

– A 2001. évben hány pályázati helyre számíthatnak a diákok?

– A teljes képzés tekintetében 20+5 főben állapodtunk meg minden pályázati változatban, kivéve a Magyar Nyelvi Intézetet, amelynél 20+9 hely van. Ez utóbbinál 20 hely a doktorandusképzés számára van fenntartva. A magyarországi képzésre kiírt pályázatok mellett lesznek olyanok is, amelyek a szülőföldjükön (Kárpátalján) ta­nuló diákoknak nyúj­tanak támogatást. Ilyen lesz pl. az 5 személyre szóló dok­torandustámogatás, a már meglévő és működő Kár­pátaljai Magyar Szakkollégium támogatása, és lesz egy pályázat, amely keretében az Ukrajnában tanuló jogászokat kívánjuk támogatni.

karmacsi