Nyilatkozat

2001. február 9., 01:00 , 4. szám

A KMKSZ választmánya megelégedéssel veszi tudomásul, hogy jó ütemben folyik a kárpátaljai magyarság számára rendkívüli fontossággal bíró határon túli magyarságról szóló törvény kidolgozása. A testület köszönetét fejezi ki mindazon parlamenti pártoknak, amelyek tevőlegesen járulnak hozzá a jogszabály kimunkálásához, egyben hangot ad azon reményének, hogy a törvénnyel kapcsolatos vitás kérdések nem válnak a belpolitikai csatározások eszközévé. A választmány bízik benne, hogy az Országgyűlés a kisebbségi magyarság sorsáért viselt felelőssége tudatában mihamarabb elfogadja a határon túli magyarokról szóló törvényt.