Kötelező rendszámtáblacsere: meghatározatlan időre meghosszabbítva

Vámok, adók, illetékek, jogszabályok

2001. március 2., 01:00 , 7. szám

Az 1998. évi kormányrendeletnek, illetve Ukrajna Belügyminisztériuma 2000. november 3-i rendeletének megfelelően zajlik a rendszámtáblacsere – azon rendszámtáblákat, amelyek nem felelnek meg az állami szabványnak (ilyenek az OC, IK, IKA szériák) kötelezően le kell cserélni. Az PE és PT betűjelűeket kivéve valamennyi jelzés bevonásra kerül, illetve bevonás­ra kellett volna kerülnie.

Mint arról Vaszil Bokocs őrnagy, a megyei állami köz­le­kedésrendészet nyilvántartó-vizsgáztató osztályának ve­ze­tője tájékoztatta lapunkat, a rendszámtáblacserét már múlt év végére be kellett volna fe­jezni, ám a csere nem zajlott zökkenőmentesen, ugyanis anyagi és egyéb akadályok merültek fel. Ennélfogva a számtáblák cseréjének határidejét meghatározatlan időre meghosszabbították. Bokocs elmondta, a rokkantak bizonyos kategóriái, a háború, illetve a munka veteránjai, a csernobili atomerőmű robbanása után helyreállítási munkákat végző személyek mentesülnek a személygépkocsi után fizetendő adó alól, továbbá minimális áron hozzájuthatnak azokhoz a használatban volt rendszámtáblákhoz, amelyek megfelelnek az új szabványnak.

Mihajlo Levdartól, a beregszászi járási állami közleke­dés­rendészet nyilvántartó-vizsgáztató osztályának vezetőjétől megtudtuk, a rendszámtáblacserét a Baltikumban, Oroszországban, illetve más FÁK-tagországokban már rég lebonyolították, ezért az Ukrajnában is szükségessé vált.

Igaz ugyan, hogy mint említettük, egyelőre nincs meghatározva a csere végső határideje, ugyanakkor ajánlatos minél előbb átesni ezen a procedúrán, hiszen ismerjük Ukrajna fejletlen jogrendszerét, s tudhatjuk, számos példa volt már arra, hogy az emberek nyakába egyik napról a másikra óriási adó- vagy illeték- terhet zúdítottak. Félő tehát, hogy jogalkotóink egyszer csak meggondolják magukat, s egyik napról a másikra pénzbírsággal sújtják majd azokat, akik halogatták a rendszámtáblacserét.

Persze a csere nem olcsó mulatság, s valószínűleg korántsem mindenki engedheti majd meg magának az ezzel járó kiadásokat: a rendszámtáblacsere 126 hrivnyába kerül, s ráadásul különböző egyéb szolgáltatásokért is fizetni kell. Összességében a költségek elérhetik a 160-170 hrivnyát.

Jelentős könnyítésnek számít, hogy a nyilvántartásba vételkor a műszaki igazolványban fel lehet tüntetni azon családtagokat, illetve közeli rokonokat, akik jogosultak az autó használatára, illetve vezetésére, azaz nem kell a meghatalmazások kiállításával bajlódni.

Ez év január 1-jétől új vizsgarend lépett életbe: ezentúl 20 kérdésre kell megfelelniük a jogosítványra vágyóknak a közlekedési szabályok ismeretéből; a hibahatár mindössze két kérdés. Többé nem kell feltétlenül autósiskolába vagy tanfolyamra járnia valakinek, ha jogosítványt szeretne, készülhet otthon is, ám ez esetben még szigorúbbak a vizsgafeltételek: 40 kérdésre kell megfelelni. Mint Levdar úr elmondta, a szigorításra szükség van, hiszen közútjainkon gyakran találkozunk tapasztalatlan autósokkal.

Az osztályvezető egy új kezdeményezésről is tájékoztatta a Kárpátalját: indítványozták, hogy a magyarok által lakott járásokban váljék lehetővé az anyanyelven történő vizsgázás.

Baráth József