Megalakult a Széchenyi Alapítvány

Támogatás a földművelőknek

2001. március 9., 01:00 , 8. szám

Nemrégiben Ungváron meg­­alakult a Széchenyi Alapítvány, amely hivatalos bejegyzése után jogi személlyé válik, és jótékonysági szervezetként fog működni. Az Alapítvány terveiről annak elnökét, Bren­zovics Lászlót kérdeztük.

– Kik az Alapítvány létrehozói?

– A Széchenyi Alapítványt Ukrajna jótékonysági szervezetekről és jótékonykodásról szóló törvénye alapján hozta létre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Református Egyház, a Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóság, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége és a Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fóruma.

– Milyen cél vezérelte az alapítókat?

– A cél mindenekelőtt a kárpátaljai, elsősorban magyar lakosság gaz­dasági helyzetének javítása, a kistermelők és a vállalkozások működési feltételeinek javítása, a Magyarországgal fenntartott gazdasági kapcsolatok erősítése, nem utolsó sorban a korszerű technológiák és anya­gok közvetítése révén.

– Milyen feladatokat ké­szül felvállalni az Alapítvány?

– Az Alapítvány feladatai között mindenekelőtt a föld- és va­gyonjegyesítési, illetve privatizációs program támogatását, a kis- és középtermelők megerősödésének elősegítését, a mezőgazdasági feldolgozó és szolgáltatói szféra kiépülésében, hitelhez ­jutás­ban, szervezésben való közreműködést, a tanácsadást, a különböző képzési formák szervezését kell említenem.

– Hogyan tevékenykedik majd az Alapítvány?

– Működési formájából adó­dóan az Alapítvány tevékenységét jótékonysági formában fejti ki oly módon, hogy a többi között egyszeri anyagi segélyeket, rendszeres pénzügyi, anyagi segítséget vagy szerződéses támogatást nyújt. Szerepel a tervek között adományozás és ingyenesen vagy kedvezményes használatba adás, szolgáltatások nyújtása, illetve szakértői támogatás.