Összetartozunk, és holnap is össze fogunk tartozni

Németh Zsolt Kárpátalján

2001. június 1., 02:00 , 20. szám

Múlt héten kétnapos látogatást tett Kárpátalján Németh Zsolt, a Magyar Külügyminisztérium politikai államtitkára, aki magyar intézményeket keresett fel, a történelmi egyházak és magyar szervezetek vezetőivel találkozott, millenniumi zászlót adott át a Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóságnak, majd az árvíz sújtotta Csetfalván tájékozódott a helyreállítási munkálatokról.

Látogatásának első állomása csütörtökön Beregszász volt. Délelőtt felkereste a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolát (KMTF), valamint annak nemrégen vásárolt és jelenleg felújítás alatt álló kollégiumát, majd megbeszélést folytatott az intézmény és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetőivel. A KMTF tanítói szakának néhány nappal ezelőtt sikeresen befejeződött akkreditációja kapcsán a politikai államtitkár lapunknak elmondta: az egész kárpát-medencei magyarság számára nagy jelentőséggel bír, hogy a határon túli, nem állami magyar felsőfokú tanintézmények közül elsőként itt kezdődhet el az akkreditált felsőoktatás. A beregszászi főiskola létrehozása és működése azt bizonyítja, mondotta a politikus, hogy a kárpátaljai magyarságnak van jövőképe, s ezt a magyar állam mindenképp támogatja.

A városban tett sétáját követően Németh Zsolt továbbá fontosnak nevezte, hogy Beregszász ugyancsak a múlt héten megyei jogú várossá lett, ami a kárpátaljai magyarság kulturális központjának számító településnek nagyobb önállóságot, több anyagi forrást jelent, s több pénz jut majd az anyanyelvű oktatásra is.

Ezt követően az államtitkár munkaebéden vett részt Kárpátalja történelmi egyházainak vezetőivel és Kovács Mik­lós parlamenti képviselővel, a KMKSZ elnökével.

Délután a zsúfolásig megtelt beregszászi római katolikus templomban tartott ünnepi mise keretében Németh Zsolt átadta a Magyar Köztársaság millenniumi zászlaját a Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóságnak. Beszédében a politikus hangsúlyozta: a millenniumi zászló olyan, mint a jövő januártól remélhetőleg már hatályba lépő státustörvény és a magyar igazolvány, amely összeköti a kárpátaljai magyarságot az anyaországgal.

– Nem nehéz átérezni azt a keserűséget, amelyet az anya­országi újjáépítés hírei ébresztenek a kárpátaljai magyarságban. Azok házait, akik a határ túloldalán élnek, a magyar állam újjáépíti, újrateremti az összedőlt otthonokat. Azokhoz, akiknek a határ innenső oldala jutott osztályrészül, csak egy-egy segélyszervezet adományai jutnak el. Meg – egy zászló. Nem igazságtalanság ez? De igen, hisz a zászló nem építi újjá a falvakat, nem fizeti ki az elmaradt béreket, nem tartóztatja fel az újabb árvizet. A zászló, amelyet átadok, csak annyit mond, hogy összetartozunk, és holnap is össze fogunk tartozni. Sem hatalmak, sem határok, sem gazdasági különbségek, sem emlékezés, sem felejtés nem választhatnak el minket – mon­dot­ta többek között.

Németh Zsolt végezetül arról biztosította hallgatóságát, hogy a készülő státustörvény javítani fog a kárpátaljai magyarság mostani helyzetén.

Majnek Antal püspök, a Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóság ordi­náriusa, megköszönve a magyar állam ajándékát, a következőket mondta:

– Ne felejtsük el, mekkora ajándékot kaptunk ezer évvel ezelőtt, amikor Szent István a kereszténység fundamentumára építette népe sorsát. Mi is alapozzuk életünket a boldogító evangéliumra, s higgyük: az Úristen velünk van.

Az ünnepség megható zenés-irodalmi műsorral zárult, melyben felléptek a Római Katolikus Énekkar, valamint a Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanulói és a beregszászi Bendász István Cserkészcsapat tagjai.

Másnap délelőtt Németh Zsolt ünnepélyes keretek között új autóbuszt – a Nemzeti Kultu­rális Örökség Minisztériuma és az Illyés Közalapítvány ajándékát – adott át a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színháznak. Az eseményen megjelent Bán László, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának államtitkára, aki köszöntőjében elmondta:

– Ma egy régi álom valósul meg. Az Illyés Gyula Nemzeti Színház átveheti a nemzet törődésének jelképét, azt az autóbuszt, amely esetükben nem csupán közle­kedési eszköz: egy missziót teljesítő közösség számára ad lehetőséget, hogy felvállalt, egyáltalán nem könnyű hivatását teljesítse. Kárpátalján – erdélyi, felvidéki, délvidéki társaikhoz hasonlóan – a színháznak küldetése, nemcsak művészi feladata van.

– A régen várt autóbusz megérkezett, ugyanakkor én bízom abban, hogy hamarosan lesz majd egy olyan ünnepség is, amikor a színház épületét tudjuk hasonlóképpen átadni és megnyitni a nagyközönség előtt – fogalmazott Németh Zsolt. – Az elmúlt években nagyon sok nehézségen ment keresztül a társulat, de ahogy megérte idáig eljönni, úgy megéri az elkövetkező időszakot is kivárni. Ígérem, a magyar kormány támogatása ott lesz a színház megnyitása mögött is. A határon túli magyar közösségek számára a kultúra – létminimum. Úgy is mondhatnám, ez a busz, ez a színház a kárpátaljai magyar közösség számára az élet továbbélésének előfeltétele.

Délután Németh Zsolt Cset­falvára utazott, ahol tájékozódott az árvízi károk felszámolásának menetéről: megtekintette a műemlékként számon tartott református templomot, a rövidesen felszentelendő új római katolikus templomot, valamint az árvíz idején jelentős károkat szenvedett óvoda épületét.

P. Zs.